เนื้อเพลง Not For Me คำอ่านไทย Backstreet Boys

I was looking for something
( ไอ วอส ลุคอิง ฟอ ซัมติง)
On the crime scene where you’re in too deep
(ออน เดอะ คไรม ซีน ฮแว ยัวร์ อิน ทู ดีพ)
I found a note with this number
(ไอ เฟานด อะ โนท วิฑ ดีซ นัมเบอะ)
It’s just another clue [it leads to you]
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ คลู [ อิท เล็ด ทู ยู ])
I got a little suspicious, I got a feeling
(ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัซพิฌอัซ , ไอ ก็อท ดา ฟีลอิง)
That you ain’t true to me
(แดท ยู เอน ทรู ทู มี)
I should have known better than to buy your lies [it’s too deep inside]
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน เบทเทอะ แฑ็น ทู ไบ ยุร ไล [ อิทซ ทู ดีพ อีนไซด ])

* You can fool anyone but I got eyes to see
(* ยู แค็น ฟูล เอนอิวัน บัท ไอ ก็อท ไอ ทู ซี)
That you’re not for me, babe
(แดท ยัวร์ น็อท ฟอ มี , เบบ)

** No No Uh uh
(** โน โน อา อา)
Things will never be the same again with you
(ธิง วิล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม อะเกน วิฑ ยู)
No No Uh uh
(โน โน อา อา)
Now I know what it’s coming to
(เนา ไอ โน ว็อท อิทซ คัมอิง ทู)
No No Uh uh
(โน โน อา อา)
Cause if you think that it’s the way that love, should be
(คอส อิฟ ยู ธิงค แดท อิทซ เดอะ เว แดท ลัฝ , เชิด บี)
[Well] Let me tell you it’s not for me
([ เว็ล ] เล็ท มี เท็ล ยู อิทซ น็อท ฟอ มี)

I don’t want to be on, your screenplay
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ออน , ยุร screenplay)
Just tell me did you rehearse on me?
(จัซท เท็ล มี ดิด ยู ริเฮิซ ออน มี)
I’ll give you the story
(แอล กิฝ ยู เดอะ ซโทริ)
Baby who screwed who? [me or him]
(เบบิ ฮู ซครู ฮู [ มี ออ ฮิม ])
Caught in the middle
(คอท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
And I’m tired of your games of Hide and Seek
(แอ็นด แอม ไทร อ็อฝ ยุร เกม อ็อฝ ไฮด แอ็นด ซีค)
I’m getting the feeling that it’s time for me to leave
(แอม เกดดดิ้ง เดอะ ฟีลอิง แดท อิทซ ไทม ฟอ มี ทู ลีฝ)

[Repeat * , **]
([ ริพีท * , ** ])

Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
I said no, no
(ไอ เซ็ด โน , โน)
No way
(โน เว)
No no, no no
(โน โน , โน โน)

I had enough of your talk, your games
(ไอ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ ยุร ทอค , ยุร เกม)
And it won’t go away [won’t go away]
(แอ็นด ดิท ว็อนท โก อะเว [ ว็อนท โก อะเว ])
Justify my reasons to stay [stay, reasons to stay]
(จัซทิไฟ มาย รี๊ซั่น ทู ซเท [ ซเท , รี๊ซั่น ทู ซเท ])

[Repeat ** , **]
([ ริพีท ** , ** ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not For Me คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น