เนื้อเพลง Girls, Girls, Girls (Part 2) คำอ่านไทย Jay-Z

I’m not a one girl’s guy… [real talk for ya, peep game]
( แอม น็อท ดา วัน เกิล ไก [ ริแอ็ล ทอค ฟอ ยา , พีพ เกม ])
aint they know it, when it comes to love, I don’t lie [we don’t lie man]
(เอน เด โน อิท , ฮเว็น หนิด คัม ทู ลัฝ , ไอ ด้อนท์ ไล [ วี ด้อนท์ ไล แม็น ])
and the girls respect me for it [you gotta respect that]
(แอ็นด เดอะ เกิล ริซเพคท มี ฟอ อิท [ ยู กอททะ ริซเพคท แดท ])
aint gonna say my nose? can’t be over [I may never say never]
(เอน กอนนะ เซ มาย โนส แค็นท บี โอเฝอะ [ ไอ เม เนฝเวอะ เซ เนฝเวอะ ])
right now it’s just too many fine ladies out there to choose one from
(ไรท เนา อิทซ จัซท ทู เมนอิ ไฟน เลดิส เอ้า แดร์ ทู ชูส วัน ฟร็อม)
[too many ladies, ha]
([ ทู เมนอิ เลดิส , ฮา ])

HOOK: I love girls, girls, girls, girls, girls I do adore
(ฮุค : ไอ ลัฝ เกิล , เกิล , เกิล , เกิล , เกิล ซาย ดู อะโด)
Yo put your number on this paper cuz I would love to date ya
(โย พัท ยุร นัมเบอะ ออน ดีซ เพเพอะ คัซ ไอ เวิด ลัฝ ทู เดท ยา)
Holla at ya when I come off tour
(ฮอลละ แอ็ท ยา ฮเว็น นาย คัม ออฟฟ ทัวร์)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Whoo! Who you lovin, who you wanna be huggin, heh
(ฮู ! ฮู ยู ลัฝวิน , ฮู ยู วอนนา บี ฮัคกิน , เอฮ)
who you wit, who you wanna be f*ckin
(ฮู ยู วิท , ฮู ยู วอนนา บี เอฟ *ckin)
got this smarty art chick to whom I pose this question
(ก็อท ดีซ smarty อาท ชิค ทู ฮูม ไอ โพส ดีซ คเวซชัน)
I read a couple books to add to her soul’s progression
(ไอ เร็ด อะ คั๊พเพิ่ล เบิค ทู แอ็ด ทู เฮอ โซล พโรกเรฌอัน)
to put this in laymen’s term, I gave her some knowledge
(ทู พัท ดีซ ซิน laymens เทิม , ไอ เกฝ เฮอ ซัม นอลเอ็จ)
she gave me, brains in return, she had to drop out of college
(ชี เกฝ มี , บเรน ซิน ริเทิน , ชี แฮ็ด ทู ดร็อพ เอ้า อ็อฝ คอลเล็จ)
knowin she does this homework, I give her in house tutoring
(โนว์อิน ชี โด ดีซ โฮมเวิค , ไอ กิฝ เฮอ อิน เฮาซ tutorings)
in and out I’m movin through her student body union and
(อิน แอ็นด เอ้า แอม มูฝวิน ธรู เฮอ ซทยูเด็นท บอดอิ ยูนยัน แอ็นด)
she, call me professor, say daddy come and test her
(ชี , คอล มี พโระเฟฌเซอะ , เซ แดดดิ คัม แอ็นด เท็ซท เฮอ)
so she could fail on purpose and repeat the semester
(โซ ชี เคิด เฟล ออน เพอพัซ แอ็นด ริพีท เดอะ ซิเมสเทอะ)
I’m like, at this rate ma you never graduate
(แอม ไลค , แอ็ท ดีซ เรท มา ยู เนฝเวอะ กแรจอิวเอ็ท)
she said, I aint no fool I make it up in summer school
(ชี เซ็ด , ไอ เอน โน ฟูล ไอ เมค อิท อัพ อิน ซัมเมอะ ซคูล)

HOOK:
(ฮุค :)
I love girls, girls, girls, girls, girls, I do adore
(ไอ ลัฝ เกิล , เกิล , เกิล , เกิล , เกิล , ไอ ดู อะโด)
Yo put your number on this paper cuz I would love to date ya
(โย พัท ยุร นัมเบอะ ออน ดีซ เพเพอะ คัซ ไอ เวิด ลัฝ ทู เดท ยา)
Holla at ya when I come off tour
(ฮอลละ แอ็ท ยา ฮเว็น นาย คัม ออฟฟ ทัวร์)
Now let the people sing
(เนา เล็ท เดอะ พี๊เพิ่ล ซิง)
I’m tryin girls out, [just tryin girls out] just tryin girls out
(แอม ทายอิน เกิล เอ้า , [ จัซท ทายอิน เกิล เอ้า ] จัซท ทายอิน เกิล เอ้า)
Yo put your number on this paper cuz I would love to date ya
(โย พัท ยุร นัมเบอะ ออน ดีซ เพเพอะ คัซ ไอ เวิด ลัฝ ทู เดท ยา)
Holla at ya when I come off tour
(ฮอลละ แอ็ท ยา ฮเว็น นาย คัม ออฟฟ ทัวร์)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Heh, who you lovin, who you wanna be f*ckin
(เอฮ , ฮู ยู ลัฝวิน , ฮู ยู วอนนา บี เอฟ *ckin)
who said what, why you trippin girl, why’s you fussin?
(ฮู เซ็ด ว็อท , ฮไว ยู ทริพพินเกิล , ฮไว ยู ฟัสซิน)
got this model slash actress slash part time waitress
(ก็อท ดีซ โม๊เด็ล ซแล็ฌ แอคทเร็ซ ซแล็ฌ พาท ไทม เวทเร็ซ)
spend a whole day she hangin round with part time haters
(ซเพ็นด อะ โฮล เด ชี แฮนจิ้นเรานด วิฑ พาท ไทม เฮเดอ)
all they do is diss dirt and put a up on my latest
(ออล เด ดู อีส ดิซ เดิท แอ็นด พัท ดา อัพ ออน มาย เลทเอ็ซท)
itinerary, but since I tend to vary see
(ไอทีนเออะเรริ , บัท ซินซ ไอ เท็นด ทู แฝริ ซี)
I tend to carry, more rumors than ten Mariah Careys
(ไอ เท็นด ทู แคริ , โม รูเมอะ แฑ็น เท็น มารายห์ แครี่)
tend to hurries in ten places at once
(เท็นด ทู hurries ซิน เท็น พเลซ แอ็ท วันซ)
plus she can’t front just peep how I run mines
(พลัซ ชี แค็นท ฟรันท จัซท พีพ เฮา ไอ รัน ไมน)
ma, our time together is our time together, and uh
(มา , เอ๊า ไทม ทุเกฑเออะ อีส เอ๊า ไทม ทุเกฑเออะ , แอ็นด อา)
our time apart is our time apart
(เอ๊า ไทม อะพาท อีส เอ๊า ไทม อะพาท)
so love Jay with your mind girl and not your heart
(โซ ลัฝ เจ วิฑ ยุร ไมนด เกิล แอ็นด น็อท ยุร ฮาท)
and some day I slow down, but for now I get around
(แอ็นด ซัม เด ไอ ซโล เดาน , บัท ฟอ เนา ไอ เก็ท อะเรานด)
like the late Makiavelli or Perelli twenty inches
(ไลค เดอะ เลท Makiavelli ออ Perelli ทเวนทิ อินเชด)
or caine and O-dog, stick up tape from menace
(ออ เคน แอ็นด โอ ด็อก , ซทิค อัพ เทพ ฟร็อม เมนอิซ)
you tell ’em chicks if they must know my buisness
(ยู เท็ล เอ็ม ชิค อิฟ เด มัซท โน มาย บิซสิเนต)

HOOK:
(ฮุค :)
I’m tryin girls out, just tryin girls out
(แอม ทายอิน เกิล เอ้า , จัซท ทายอิน เกิล เอ้า)
put your number on this paper cuz I would love to date ya
(พัท ยุร นัมเบอะ ออน ดีซ เพเพอะ คัซ ไอ เวิด ลัฝ ทู เดท ยา)
holla at ya when I get off tour
(ฮอลละ แอ็ท ยา ฮเว็น นาย เก็ท ออฟฟ ทัวร์)
I’m tryin girls, girls, girls, girls, girls I do adore
(แอม ทายอิน เกิล , เกิล , เกิล , เกิล , เกิล ซาย ดู อะโด)
yo put your number on this paper cuz I would love to date ya
(โย พัท ยุร นัมเบอะ ออน ดีซ เพเพอะ คัซ ไอ เวิด ลัฝ ทู เดท ยา)
holla at ya when I come off tour
(ฮอลละ แอ็ท ยา ฮเว็น นาย คัม ออฟฟ ทัวร์)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
I’m lookin for, southern girl that cook like Patti LaBelle
(แอม ลุคกิน ฟอ , ซัฑเอิน เกิล แดท คุ๊ค ไลค Patti เลอเบว)
big ghetto booty, scarf over doobie
(บิก เกทโท บูทิ , ซคาฟ โอเฝอะ doobie)
Chanell under the louie, Gucci over booty
(Chanell อันเดอะ เดอะ ลูยอี , กู๊ซชี่ โอเฝอะ บูทิ)
Vicki covered titties, attitude of the city
(Vicki คัฝเออะ ไตเติลสฺ , แอททิทยูด อ็อฝ เดอะ ซีทอิ)
pretty, witty, girly, whirly
(พรีททิ , วีททิ , girly , whirly)
one who likes to party but come home early
(วัน ฮู ไลค ทู พาทิ บัท คัม โฮม เออลิ)
light kinda dark, short sorta tall
(ไลท กินดา ดาค , ฌอท โซร์ดา ทอล)
slim, kinda thick I swear I love ’em all
(ซลิม , กินดา ธิค ไอ ซแว ไอ ลัฝ เอ็ม ออล)
she can cook the coke and got hook up on the license
(ชี แค็น คุ๊ค เดอะ โคค แอ็นด ก็อท ฮุค อัพ ออน เดอะ ไลเซ็นซ)
but she can get you first class seats for coach prices
(บัท ชี แค็น เก็ท ยู เฟิซท คลาซ ซีท ฟอ โคช พไรซ)
isn’t this great, my flight leaves at eight
(อีสซึ่น ดีซ กเรท , มาย ฟไลท ลีฝ แอ็ท เอท)
her flight lands at nine, my game just rewinds
(เฮอ ฟไลท แล็นด แอ็ท ไนน , มาย เกม จัซท รีไวนด)

HOOK:
(ฮุค :)
I’m tryin girls out, just tryin girls out
(แอม ทายอิน เกิล เอ้า , จัซท ทายอิน เกิล เอ้า)
put your number on this paper cuz I would love to date ya
(พัท ยุร นัมเบอะ ออน ดีซ เพเพอะ คัซ ไอ เวิด ลัฝ ทู เดท ยา)
holla at ya when I get off tour
(ฮอลละ แอ็ท ยา ฮเว็น นาย เก็ท ออฟฟ ทัวร์)
I’m tryin girls, girls, girls, girls, girls I do adore
(แอม ทายอิน เกิล , เกิล , เกิล , เกิล , เกิล ซาย ดู อะโด)
yo put your number on this paper cuz I would love to date ya
(โย พัท ยุร นัมเบอะ ออน ดีซ เพเพอะ คัซ ไอ เวิด ลัฝ ทู เดท ยา)
holla at ya when I come off tour
(ฮอลละ แอ็ท ยา ฮเว็น นาย คัม ออฟฟ ทัวร์)

I’m not a one girl’s guy, and they know it
(แอม น็อท ดา วัน เกิล ไก , แอ็นด เด โน อิท)
when it comes to love, I don’t lie, and the girls respect me for it
(ฮเว็น หนิด คัม ทู ลัฝ , ไอ ด้อนท์ ไล , แอ็นด เดอะ เกิล ริซเพคท มี ฟอ อิท)
aint gonna say my nose? can’t be over,
(เอน กอนนะ เซ มาย โนส แค็นท บี โอเฝอะ ,)
but right now it’s just too many fine ladies out there to choose one from
(บัท ไรท เนา อิทซ จัซท ทู เมนอิ ไฟน เลดิส เอ้า แดร์ ทู ชูส วัน ฟร็อม)
I’m tryin girls out, waiting patiently,
(แอม ทายอิน เกิล เอ้า , เวททิง เพเฌ็นทลิ ,)
just tryin girls out, until I find the one for me
(จัซท ทายอิน เกิล เอ้า , อันทีล ไอ ไฟนด ดิ วัน ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girls, Girls, Girls (Part 2) คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น