เนื้อเพลง Give Me Just One Night (Una Noche) คำอ่านไทย 98 Degrees

You keep telling me you want me
( ยู คีพ เทลลิง มี ยู ว็อนท มี)
Hold me close all through the night
(โฮลด มี คโลส ออล ธรู เดอะ ไนท)
I know, that deep inside you need me
(ไอ โน , แดท ดีพ อีนไซด ยู นีด มี)
No one else can make it right
(โน วัน เอ็ลซ แค็น เมค อิท ไรท)
Don’t you try to hide the secret
(ด้อนท์ ยู ทไร ทู ไฮด เดอะ ซีคเร็ท)
I can see it in your eyes
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ)
You said the words without speaking
(ยู เซ็ด เดอะ เวิด วิเฑาท ซพีคอิง)
Now I’m gonna make you mine
(เนา แอม กอนนะ เมค ยู ไมน)

Chorus: Give me just one night, una noche
(โครัซ : กิฝ มี จัซท วัน ไนท , una noche)
A moment to be by your side
(อะ โมเม็นท ทู บี ไบ ยุร ไซด)
Give me just one night, una noche
(กิฝ มี จัซท วัน ไนท , una noche)
I’ll give you the time of your life
(แอล กิฝ ยู เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ)
[the time of your life, ooooooh]
([ เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ , อู้ ])
[I’ll give you the time of your life]
([ แอล กิฝ ยู เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ ])
[oooh baby yeah]
([ อู้ เบบิ เย่ ])

Your rustic passion makes me crazy
(ยุร รัซทิค แพฌอัน เมค มี คเรสิ)
You existance makes me wild
(ยู เอ๊กซิซเทน เมค มี ไวลด)
I wanna loosen up your feelings
(ไอ วอนนา ลูเซ็น อัพ ยุร ฟีลอิง)
see what’s hiding inside
(ซี ว็อท ไฮดอิง อีนไซด)

Chorus:Just give me one night una noche
(โครัซ : จัซท กิฝ มี วัน ไนท una noche)
A moment to be by your side
(อะ โมเม็นท ทู บี ไบ ยุร ไซด)
Give me just one night, una noche
(กิฝ มี จัซท วัน ไนท , una noche)
I’ll give you the time of your life
(แอล กิฝ ยู เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ)
[the time of your life oooh ooh yeah]
([ เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ อู้ อู้ เย่ ])
[ooh baby]
([ อู้ เบบิ ])

Girl: Aye que rico, me pone loca
(เกิล : ไอ ครีรีโค , มี pone โลเค)
como te mueves, como me toca
(โคโม te mueves , โคโม มี ทอคคา)
tu movimiento, tu sentimiento
(ทู movimiento , ทู sentimiento)
si yo te quiero, te doy la noche
(si โย te เคียโร , te doy ลา noche)
toda la noche, Aye vamos
(โทดา ลา noche , ไอ วาโหมดสฺ)

Chorus: Give me just one night [give me one night baby]
(โครัซ : กิฝ มี จัซท วัน ไนท [ กิฝ มี วัน ไนท เบบิ ])
A moment to be by your side
(อะ โมเม็นท ทู บี ไบ ยุร ไซด)
Give me just one night [just one night oh baby]
(กิฝ มี จัซท วัน ไนท [ จัซท วัน ไนท โอ เบบิ ])
I’ll give you the time of your life [I’ll give you the time of your life]
(แอล กิฝ ยู เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ [ แอล กิฝ ยู เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ ])
Give me just one night
(กิฝ มี จัซท วัน ไนท)

Give me just one night una noche
(กิฝ มี จัซท วัน ไนท una noche)
A moment to be by your side [A moment to be by your side]
(อะ โมเม็นท ทู บี ไบ ยุร ไซด [ อะ โมเม็นท ทู บี ไบ ยุร ไซด ])
Give me just one night, una noche
(กิฝ มี จัซท วัน ไนท , una noche)
I’ll give you the time of your life
(แอล กิฝ ยู เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ)

Come on come on come on now baby
(คัมมอน คัมมอน คัมมอน เนา เบบิ)

Chorus: Give me just one night, una noche
(โครัซ : กิฝ มี จัซท วัน ไนท , una noche)
A moment to be by your side [ A moment to be by your side]
(อะ โมเม็นท ทู บี ไบ ยุร ไซด [ อะ โมเม็นท ทู บี ไบ ยุร ไซด ])
Give me just one night, una noche [I’ll give you the time of your life]
(กิฝ มี จัซท วัน ไนท , una noche [ แอล กิฝ ยู เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ ])
I’ll give you the time of your life [time of your life]
(แอล กิฝ ยู เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ [ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ ])
ooh yeah
(อู้ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give Me Just One Night (Una Noche) คำอ่านไทย 98 Degrees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น