เนื้อเพลง In My Life คำอ่านไทย Nelly feat Avery Storm, Mase

[Ma$e]
( [ มา $อี ])
Yo, Turn the mic up
(โย , เทิน เดอะ ไมคะ อัพ)
I haven’t been in here in 5 years
(ไอ แฮฟเวน บีน อิน เฮียร อิน ไฟท์ เยีย)
And keep the lights on
(แอ็นด คีพ เดอะ ไลท ออน)
We got company
(วี ก็อท คัมพะนิ)

[Nelly talking]
([ เนลลีทอคอิง ])
Wooooo
(Wooooo)
Yeeeah
(เย้)
Uh Uh
(อา อา)
Yea
(เย)
Oook
(Oook)
I don’t think they gon’ really understand this one right herre man
(ไอ ด้อนท์ ธิงค เด ก็อน ริแอ็ลลิ อันเดิซแทนด ดีซ วัน ไรท herre แม็น)
Not at all, not at all
(น็อท แอ็ท ดอร์ , น็อท แอ็ท ดอร์)
We got a special guest in the house tonight
(วี ก็อท ดา ซเพฌแอ็ล เก็ซท อิน เดอะ เฮาซ ทุไนท)
Who is that?
(ฮู อีส แดท)
But first* Ohhh
(บัท เฟิซท * โอ้)

[Nelly]
([ เนลลี])
You see though I ain’t the one that’ll pay for your phone
(ยู ซี โธ ไอ เอน ดิ วัน แธดิลเพ ฟอ ยุร โฟน)
Way you lookin ma
(เว ยู ลุคกิน มา)
I might just pay for your home
(ไอ ไมท จัซท เพ ฟอ ยุร โฮม)
Right out the ceremony give you the throne
(ไรท เอ้า เดอะ เซริโมนิ กิฝ ยู เดอะ ธโรน)
Put you somewhere you know birds cant come
(พัท ยู ซัมแวร์ ยู โน เบิด แค็นท คัม)

I don’t wanna be your man boo
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ยุร แม็น บู)
I wanna be the one
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน)
To get inside your brain
(ทู เก็ท อีนไซด ยุร บเรน)
And give you my last name
(แอ็นด กิฝ ยู มาย ลาซท เนม)
I swurr I can change
(ไอ swurr ไอ แค็น เชนจ)
I put that on er’rything
(ไอ พัท แดท ออน errythings)
You aint happy while happy wit me boo
(ยู เอน แฮพพิ ฮไวล แฮพพิ วิท มี บู)
Then gimme the blame
(เด็น กีมมิ เดอะ บเลม)
Different color ring for erryday of the week
(ดีฟเฟอะเร็นท คัลเออะ ริง ฟอ erryday อ็อฝ เดอะ วีค)
You can go on and set it up for me n pops to meet
(ยู แค็น โก ออน แอ็นด เซ็ท ดิธ อัพ ฟอ มี เอ็น พ็อพ ทู มีท)
Cuz I’ma ask him for you hand
(คัซ แอมอา อาซค ฮิม ฟอ ยู แฮ็นด)
And show that I’m a man
(แอ็นด โฌ แดท แอม มา แม็น)
[What if he say that you cant]
([ ว็อท อิฟ ฮี เซ แดท ยู แค็นท ])
I’ma tell him my plans because
(แอมอา เท็ล ฮิม มาย แพล็น บิคอส)

[Break]
([ บเรค ])
Me and u was meant to be as one now
(มี แอ็นด ยู วอส เม็นท ทู บี แอ็ส วัน เนา)
Me and u we gon have sum fun now
(มี แอ็นด ยู วี ก็อน แฮ็ฝ ซัม ฟัน เนา)
Me and u from sun up to sun down
(มี แอ็นด ยู ฟร็อม ซัน อัพ ทู ซัน เดาน)
Me and u that’s one thing I know for sure
(มี แอ็นด ยู แด๊ท วัน ธิง ไอ โน ฟอ ฌุร)

[Hook]
([ ฮุค ])
I still luv u
(ไอ ซทิล เลิฝ ยู)
I still want u
(ไอ ซทิล ว็อนท ยู)
[LADIES AND GENTLEMEN!]
([ เลดิส แซน เจนเทิลเมน ! ])
I still need you
(ไอ ซทิล นีด ยู)
in my life
(อิน มาย ไลฟ)
in my*
(อิน มาย *)
[MISTER]
([ มีซเทอะ ])
I STILL
(ไอ ซทิล)
[this gon be real fun]
([ ดีซ ก็อน บี ริแอ็ล ฟัน ])
I LOVE YOU
(ไอ ลัฝ ยู)
[you might know him as]
([ ยู ไมท โน ฮิม แอ็ส ])
I WANT YOU
(ไอ ว็อนท ยู)
I think ima let you introduce yourself
(ไอ ธิงค แอมอา เล็ท ยู อีนทโระดยูซ ยุรเซลฟ)
IN MY LIFE
(อิน มาย ไลฟ)

[Ma$e] one man one cat made to win
([ มา $อี ] วัน แม็น วัน แค็ท เมด ทู วิน)
[Nelly] I heard your hear to change the game again
([ เนลลี] ไอ เฮิด ยุร เฮีย ทู เชนจ เดอะ เกม อะเกน)
[Ma$e] Mason Betha heaven sent
([ มา $อี ] เมสั่น Betha เฮฝเอ็น เซ็นท)
[Nelly] No game can change what you represent
([ เนลลี] โน เกม แค็น เชนจ ว็อท ยู เรพริเสนท)

[Ma$e]
([ มา $อี ])
You cant call me with no money that I never spent
(ยู แค็นท คอล มี วิฑ โน มันอิ แดท ไอ เนฝเวอะ ซเพ็นท)
They don’t make planes to go where I never went
(เด ด้อนท์ เมค พเลน ทู โก ฮแว ไอ เนฝเวอะ เว็นท)
I aint gotta keep sinning to keep spinnin
(ไอ เอน กอททะ คีพ ซินนิง ทู คีพ สปินนิน)
I prefer pink dice and peach linen
(ไอ พริเฟอ พิงค ไดซ แอ็นด พีช ลีนอิน)
I teach these women what they in the shirt for
(ไอ ทีช ฑิส วีมเอิน ว็อท เด อิน เดอะ เฌิท ฟอ)
Search yours, find out you really worth more
(เซิช ยุร , ไฟนด เอ้า ยู ริแอ็ลลิ เวิธ โม)
I change your esteem
(ไอ เชนจ ยุร เอ็ซทีม)
You was made for a king
(ยู วอส เมด ฟอ รา คิง)
Do he really love you?
(ดู ฮี ริแอ็ลลิ ลัฝ ยู)
He ain’t give you a ring
(ฮี เอน กิฝ ยู อะ ริง)
I e-rase the hate
(ไอ อี เรส เดอะ เฮท)
That made you mean
(แดท เมด ยู มีน)
Got you 20 lookin’ 50
(ก็อท ยู 20 ลุคกิน 50)
And you only 18
(แอ็นด ยู โอ๊นลี่ 18)
Then ya slate clean
(เด็น ยา ซเลท คลีน)
It’s not a fake dream
(อิทซ น็อท ดา เฟค ดรีม)
Bye bye hatas
(ไบ ไบ ฮาเทซ)
We off for high hatas
(วี ออฟฟ ฟอ ไฮ ฮาเทซ)

[Hook]
([ ฮุค ])
I still love you
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู)
I still want you
(ไอ ซทิล ว็อนท ยู)
I still need you
(ไอ ซทิล นีด ยู)
In my life
(อิน มาย ไลฟ)
In my*
(อิน มาย *)
I STILL
(ไอ ซทิล)
I LOVE YOU
(ไอ ลัฝ ยู)
I WANT YOU
(ไอ ว็อนท ยู)
[They gon be mad at this one lil derrty]
([ เด ก็อน บี แม็ด แอ็ท ดีซ วัน ลิล เดอร์ดี ])
IN MY LIFE
(อิน มาย ไลฟ)

[Break – Nelly]
([ บเรค เนลลี])
Me and you was meant to be as one now
(มี แอ็นด ยู วอส เม็นท ทู บี แอ็ส วัน เนา)
Me and you we gon have sum fun now
(มี แอ็นด ยู วี ก็อน แฮ็ฝ ซัม ฟัน เนา)
Me and you from sun up to sun down
(มี แอ็นด ยู ฟร็อม ซัน อัพ ทู ซัน เดาน)
Me and you that’s one thing I know for sure
(มี แอ็นด ยู แด๊ท วัน ธิง ไอ โน ฟอ ฌุร)

[Avery Storm]
([ Avery ซทอม ])
So girl, tell me is there something I can do to see you
(โซ เกิล , เท็ล มี อีส แดร์ ซัมติง ไอ แค็น ดู ทู ซี ยู)
Maybe you can make a lil time for me to meet u
(เมบี ยู แค็น เมค เก ลิล ไทม ฟอ มี ทู มีท ยู)
I just gotta tell u what I’m goin’ through
(ไอ จัซท กอททะ เท็ล ยู ว็อท แอม โกอิน ธรู)
Gotta let u know I still love you
(กอททะ เล็ท ยู โน ไอ ซทิล ลัฝ ยู)
theres so many things I wanna share with you
(แดร์ โซ เมนอิ ธิง ซาย วอนนา แฌ วิฑ ยู)
so much is there to make me miss you
(โซ มัช อีส แดร์ ทู เมค มี มิซ ยู)
for what its worth girl
(ฟอ ว็อท อิทซ เวิธ เกิล)
I swear its truth
(ไอ ซแว อิทซ ทรูธ)
girl I wanna let u know
(เกิล ไอ วอนนา เล็ท ยู โน)
I STILL LOVE YOU!
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู !)

I still love you
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู)
I still want you
(ไอ ซทิล ว็อนท ยู)
I still need you
(ไอ ซทิล นีด ยู)
In my life
(อิน มาย ไลฟ)
In my*
(อิน มาย *)
I STILL
(ไอ ซทิล)
I LOVE YOU
(ไอ ลัฝ ยู)
I WANT YOU
(ไอ ว็อนท ยู)
IN MY LIFE
(อิน มาย ไลฟ)

I still love you
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู)
I still want you
(ไอ ซทิล ว็อนท ยู)
I still need you
(ไอ ซทิล นีด ยู)
In my life
(อิน มาย ไลฟ)
In my*
(อิน มาย *)
[It’s Fo Reel]
([ อิทซ โฟ รีล ])
I STILL
(ไอ ซทิล)
I LOVE YOU
(ไอ ลัฝ ยู)
I WANT YOU
(ไอ ว็อนท ยู)
[Ain’t no way we should be on the same track lil derrty]
([ เอน โน เว วี เชิด บี ออน เดอะ เซม ทแรค ลิล เดอร์ดี ])
IN MY LIFE
(อิน มาย ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In My Life คำอ่านไทย Nelly feat Avery Storm, Mase

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น