เนื้อเพลง Animals คำอ่านไทย Nickelback

I, I’m driving black on black
( ไอ , แอม ดรายวิง บแล็ค ออน บแล็ค)
Just got my license back
(จัซท ก็อท มาย ไลเซ็นซ แบ็ค)
I got this feeling in my veins this train is coming off the track
(ไอ ก็อท ดีซ ฟีลอิง อิน มาย เฝน ดีซ ทเรน อีส คัมอิง ออฟฟ เดอะ ทแรค)
I’ll ask polite if the devil needs a ride
(แอล อาซค โพะไลท อิฟ เดอะ เด๊ฝิ้ล นีด ซา ไรด)
Because the angel on my right ain’t hanging out with me tonight
(บิคอส ดิ เอนเจล ออน มาย ไรท เอน แฮงอิง เอ้า วิฑ มี ทุไนท)
I’m driving past your house while you were sneaking out
(แอม ดรายวิง พาซท ยุร เฮาซ ฮไวล ยู เวอ ซนีคอิง เอ้า)
I got the car door opened up so you can jump in on the run
(ไอ ก็อท เดอะ คา โด โอเพ็น อัพ โซ ยู แค็น จัมพ อิน ออน เดอะ รัน)
Your mom don’t know that you were missing
(ยุร มัม ด้อนท์ โน แดท ยู เวอ มีซซิง)
She’d be pissed if she could see the parts of you that I’ve been kissing
(ชี บี พิซ อิฟ ชี เคิด ซี เดอะ พาท อ็อฝ ยู แดท แอฝ บีน คิสซิง)
Screamin’
(สครีมมิน)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
No, we’re never gonna quit
(โน , เวีย เนฝเวอะ กอนนะ ควิท)
Ain’t nothing wrong with it
(เอน นัธติง ร็อง วิฑ อิท)
Just acting like we’re animals
(จัซท แอคทิง ไลค เวีย แอนอิแม็ล)
No, no matter where we go
(โน , โน แมทเทอะ ฮแว วี โก)
Cause everybody knows
(คอส เอวี่บอดี้ โน)
We’re just a couple of animals
(เวีย จัซท ดา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ แอนอิแม็ล)

So come on baby, get in
(โซ คัมมอน เบบิ , เก็ท อิน)
Get in, just get in
(เก็ท อิน , จัซท เก็ท อิน)
Check out the trouble we’re in
(เช็ค เอ้า เดอะ ทรั๊บเบิ้ล เวีย อิน)

You’re beside me on the seat
(ยัวร์ บิไซด มี ออน เดอะ ซีท)
Got your hand between my knees
(ก็อท ยุร แฮ็นด บีทวิน มาย นี)
And you control how fast we go by just how hard you wanna squeeze
(แอ็นด ยู ค็อนทโรล เฮา ฟัซท วี โก ไบ จัซท เฮา ฮาด ยู วอนนา ซควีส)
It’s hard to steer when you’re breathing in my ear
(อิทซ ฮาด ทู ซเทีย ฮเว็น ยัวร์ บรีสดิง อิน มาย เอีย)
But I got both hands on the wheel while you got both hands on my gears
(บัท ไอ ก็อท โบธ แฮ็นด ออน เดอะ ฮวีล ฮไวล ยู ก็อท โบธ แฮ็นด ออน มาย เกีย)
By now, no doubt that we were heading south
(ไบ เนา , โน เดาท แดท วี เวอ เฮดอิง เซาธ)
I guess nobody ever taught her not to speak with a full mouth
(ไอ เก็ซ โนบอดี้ เอฝเออะ ทอท เฮอ น็อท ทู ซพีค วิฑ อะ ฟูล เมาธ)
Cause this was it, like flicking on a switch
(คอส ดีซ วอส ซิท , ไลค ฟิคกิง ออน อะ ซวิช)
It felt so good I almost drove into the ditch
(อิท เฟ็ลท โซ เกิด ดาย ออลโมซท ดโรฝ อีนทุ เดอะ ดิช)
I’m screamin’
(แอม สครีมมิน)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

So come on baby, get in
(โซ คัมมอน เบบิ , เก็ท อิน)
Get in, just get in
(เก็ท อิน , จัซท เก็ท อิน)
Look at the trouble we’re in
(ลุค แกท เดอะ ทรั๊บเบิ้ล เวีย อิน)

We were parked out by the tracks
(วี เวอ พาค เอ้า ไบ เดอะ ทแรค)
We’re sitting in the back
(เวีย ซีททิง อิน เดอะ แบ็ค)
And we just started getting busy
(แอ็นด วี จัซท ซทาท เกดดดิ้ง บีสอิ)
When she whispered ” what was that? ”
(ฮเว็น ชี ฮวีซเพอะ ” ว็อท วอส แดท “)
The wind, I think ’cause no one else knows where we are
(เดอะ วินด , ไอ ธิงค คอส โน วัน เอ็ลซ โน ฮแว วี อาร์)
And that was when she started screamin’
(แอ็นด แดท วอส ฮเว็น ชี ซทาท สครีมมิน)
” That’s my dad outside the car! ”
(” แด๊ท มาย แด็ด เอาทไซด เดอะ คา ! “)
Oh please, the keys, they’re not in the ignition
(โอ พลีส , เดอะ คี , เดรว น็อท อิน ดิ อิกนีฌอัน)
Must have wound up on the floor while
(มัซท แฮ็ฝ วูนด อัพ ออน เดอะ ฟโล ฮไวล)
we were switching our positions
(วี เวอ สวิทชิง เอ๊า โพะสีฌอัน)
I guess they knew that she was missing
(ไอ เก็ซ เด นยู แดท ชี วอส มีซซิง)
As I tried to tell her dad it was her mouth that I was kissing
(แอ็ส ซาย ทไร ทู เท็ล เฮอ แด็ด ดิท วอส เฮอ เมาธ แดท ไอ วอส คิสซิง)
Screamin’
(สครีมมิน)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

So come on baby, get in
(โซ คัมมอน เบบิ , เก็ท อิน)
We’re just a couple of animals
(เวีย จัซท ดา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ แอนอิแม็ล)
Get in, just get in
(เก็ท อิน , จัซท เก็ท อิน)
Ain’t nothing wrong with it
(เอน นัธติง ร็อง วิฑ อิท)
Check out the trouble we’re in
(เช็ค เอ้า เดอะ ทรั๊บเบิ้ล เวีย อิน)
Get in, just get in
(เก็ท อิน , จัซท เก็ท อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Animals คำอ่านไทย Nickelback

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น