เนื้อเพลง Let Me Take You Home Tonight คำอ่านไทย Boston

Now, I’m not like this,
( เนา , แอม น็อท ไลค ดีซ ,)
I’m really kind of shy,
(แอม ริแอ็ลลิ ไคนด อ็อฝ ไฌ ,)
But I get this feeling
(บัท ไอ เก็ท ดีซ ฟีลอิง)
Whenever you walk by.
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู วอค ไบ)
I don’t want to down you,
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เดาน ยู ,)
I wanna make you high.
(ไอ วอนนา เมค ยู ไฮ)
If you could see your way to me,
(อิฟ ยู เคิด ซี ยุร เว ทู มี ,)
Come on and let me try.
(คัมมอน แอ็นด เล็ท มี ทไร)

Chorus :-
(โครัซ :)
Let me take you home tonight.
(เล็ท มี เทค ยู โฮม ทุไนท)
Mama, now it’s alright.
(มามะ , เนา อิทซ ออลไร๊ท)
Let me take you home tonight,
(เล็ท มี เทค ยู โฮม ทุไนท ,)
I’ll show you sweet delight.
(แอล โฌ ยู สวี้ท ดิไลท)

You must understand this.
(ยู มัซท อันเดิซแทนด ดีซ)
I’ve watched you for so long
(แอฝ ว็อช ยู ฟอ โซ ล็อง)
That I feel I’ve known you,
(แดท ไอ ฟีล แอฝ โนน ยู ,)
I know it can’t be wrong.
(ไอ โน อิท แค็นท บี ร็อง)
If we just get together
(อิฟ วี จัซท เก็ท ทุเกฑเออะ)
I wanna make you see
(ไอ วอนนา เมค ยู ซี)
I’m dreaming of your sweet love tonight,
(แอม ดรีมมิง อ็อฝ ยุร สวี้ท ลัฝ ทุไนท ,)
So mama let it be.
(โซ มามะ เล็ท ดิธ บี)

Chorus
(โครัซ)

I don’t wanna make excuses.
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เมค เอ็คซคยูซ)
I don’t wanna lie.
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไล)
I just got to get loose
(ไอ จัซท ก็อท ทู เก็ท ลูซ)
With you tonight.
(วิฑ ยู ทุไนท)

[Guitar Solo]
([ กิทา โซโล ])

Chorus
(โครัซ)

I don’t wanna make excuses.
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เมค เอ็คซคยูซ)
I don’t wanna lie.
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไล)
I just got to get loose
(ไอ จัซท ก็อท ทู เก็ท ลูซ)
With you tonight.
(วิฑ ยู ทุไนท)

I don’t want to down you,
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เดาน ยู ,)
I wanna make you high.
(ไอ วอนนา เมค ยู ไฮ)
And I get this feeling
(แอ็นด ดาย เก็ท ดีซ ฟีลอิง)
Whenever you walk by.
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู วอค ไบ)
If we just get together
(อิฟ วี จัซท เก็ท ทุเกฑเออะ)
I wanna make you see
(ไอ วอนนา เมค ยู ซี)
I’m dreaming of your sweet love tonight,
(แอม ดรีมมิง อ็อฝ ยุร สวี้ท ลัฝ ทุไนท ,)
So mama let it be.
(โซ มามะ เล็ท ดิธ บี)

Chorus
(โครัซ)

I’m gonna show you sweet delight.
(แอม กอนนะ โฌ ยู สวี้ท ดิไลท)
Show you sweet delight,
(โฌ ยู สวี้ท ดิไลท ,)
Pretty mama, mama,
(พรีททิ มามะ , มามะ ,)
Show you sweet delight.
(โฌ ยู สวี้ท ดิไลท)

Let me take you home tonight.
(เล็ท มี เทค ยู โฮม ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Me Take You Home Tonight คำอ่านไทย Boston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น