เนื้อเพลง Maybe Tomorrow คำอ่านไทย Westlife

Shane:
( เชน :)

Cant believe its over
(แค็นท บิลีฝ อิทซ โอเฝอะ)
That you’re leaving
(แดท ยัวร์ ลีฝอิงส)
Weren’t we meant to be?
(เวินท์ วี เม็นท ทู บี)

Should’ve sensed the danger
(ชูดดิฝ เซ็นซ เดอะ เดนเจอะ)
Read the warnings
(เร็ด เดอะ วอนิง)
Right there in front of me
(ไรท แดร์ อิน ฟรันท อ็อฝ มี)

Just stop
(จัซท ซท็อพ)
Lets start it over
(เล็ท ซทาท ดิธ โอเฝอะ)
Couldn’t I get one more try?
(คูดซึ่น ไอ เก็ท วัน โม ทไร)

All:
(ออล :)

Maybe tomorrow you’ll say that you’re mine
(เมบี ทุมอโร โยว เซ แดท ยัวร์ ไมน)
You’ll realize, I could change
(โยว รีแอะไลส , ไอ เคิด เชนจ)
I’m gonna show you I’m in it for life
(แอม กอนนะ โฌ ยู แอม อิน หนิด ฟอ ไลฟ)
I’ll get you back someday
(แอล เก็ท ยู แบ็ค ซัมเดย์)
Maybe tomorrow
(เมบี ทุมอโร)

Shane:
(เชน :)

I forgot to be there
(ไอ เฟาะกอท ทู บี แดร์)
I was selfish
(ไอ วอส เซลฟิส)
I can see that now
(ไอ แค็น ซี แดท เนา)

Mark:
(ม๊าร์ค :)

I should’ve got to known you
(ไอ ชูดดิฝ ก็อท ทู โนน ยู)
Should’ve held you
(ชูดดิฝ เฮ็ลด ยู)
When your tears fell down
(ฮเว็น ยุร เทีย เฟ็ล เดาน)

Just stop
(จัซท ซท็อพ)
Don’t make me beg you
(ด้อนท์ เมค มี เบ็ก ยู)
Tell me that you’ll stay the night
(เท็ล มี แดท โยว ซเท เดอะ ไนท)

All:
(ออล :)

Maybe tomorrow you’ll say that you’re mine
(เมบี ทุมอโร โยว เซ แดท ยัวร์ ไมน)
You’ll realize, I could change
(โยว รีแอะไลส , ไอ เคิด เชนจ)
I’m gonna show you I’m in it for life
(แอม กอนนะ โฌ ยู แอม อิน หนิด ฟอ ไลฟ)
I’ll get you back someday
(แอล เก็ท ยู แบ็ค ซัมเดย์)
I will find a way
(ไอ วิล ไฟนด อะ เว)

Nicky:
(นิคกี้ :)

Wait a minute
(เวท ดา มินยูท)
Just hear me out
(จัซท เฮีย มี เอ้า)
This time I promise, I’ll put you first
(ดีซ ไทม ไอ พรอมอิซ , แอล พัท ยู เฟิซท)

Shane:
(เชน :)

Turn around now
(เทิน อะเรานด เนา)
Your heart can’t let you walk away
(ยุร ฮาท แค็นท เล็ท ยู วอค อะเว)
I’ll do what it takes
(แอล ดู ว็อท ดิธ เทค)

All:
(ออล :)

Maybe tomorrow you’ll say that you’re mine
(เมบี ทุมอโร โยว เซ แดท ยัวร์ ไมน)
You’ll realize [realize], I could change [I can change]
(โยว รีแอะไลส [ รีแอะไลส ] , ไอ เคิด เชนจ [ ไอ แค็น เชนจ ])
I’m gonna show you I’m in it for life
(แอม กอนนะ โฌ ยู แอม อิน หนิด ฟอ ไลฟ)
I’ll get you back someday
(แอล เก็ท ยู แบ็ค ซัมเดย์)
Maybe tomorrow
(เมบี ทุมอโร)

Kian:
(คีเอน :)

There’s so much I wanna say now
(แดร์ โซ มัช ไอ วอนนา เซ เนา)
I just wanna make a life with you [don’t walk away]
(ไอ จัซท วอนนา เมค เก ไลฟ วิฑ ยู [ ด้อนท์ วอค อะเว ])
There’s so much I wanna do now
(แดร์ โซ มัช ไอ วอนนา ดู เนา)
I just wanna make love to you
(ไอ จัซท วอนนา เมค ลัฝ ทู ยู)

Shane:
(เชน :)

Maybe tomorrow
(เมบี ทุมอโร)
Maybe tomorrow
(เมบี ทุมอโร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maybe Tomorrow คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น