เนื้อเพลง Everything At Once คำอ่านไทย Lenka

As sly as a fox, as strong as an ox
(แอส ราย แอส ซา ฟ๊อกซ แอส สทรอง แงส แซน ออค)
As fast as a hare, as brave as a bear
(แอส ฟาสท แอส ซา แฮร์ แอส เบร๊ฝ แอส ซา แบร์)
As free as a bird, as neat as a word
(แอส ฟรี แอส ซา เบิร์ด แอส นี๊ท แดส ซา เวิร์ด)
As quiet as a mouse, as big as a house
(แอส ไคว๊เอ้ท แอส ซา เม๊าส แอส บิ๊ก แงส ซา เฮ้าส)

All I wanna be, all I wanna be, oh
(ออล ไอ วอนนา บี ออล ไอ วอนนา บี โอ้)
All I wanna be is everything
(ออล ไอ วอนนา บี อีส เอฟรี่ติง)

As mean as a wolf, as sharp as a tooth
(แอส มีน แอส ซา วู๊ล์ฟ แอส ชาร์พ แปส ซา ทูธ)
As deep as a bite, as dark as the night
(แอส ดี๊พ แอส ซา ไบ้ท์ แอส ด๊าร์ค แกส เดอะ ไน๊ท)
As sweet as a song, as right as a wrong
(แอส สวี้ท แอส ซา ซอง แอส ไร๊ท แดส ซา รอง)
As long as a road, as ugly as a toad
(แอส ลอง แอส ซา โร้ด แอส อั๊กลี่ แยส ซา โทด)

As pretty as a picture hanging from a fixture
(แอส พริ๊ทที่ แอส ซา พิ๊คเจ้อร์ แฮ้งงิ่ง ฟรอม มา ฟิกเจอร์)
Strong like a family, strong as I wanna be
(สทรอง ไล๊ค เก แฟ๊มิลี่ สทรอง แอส ไซ วอนนา บี)
Bright as day, as light as play
(ไบร๊ท แอส เดย์ แอส ไล๊ท แดส เพลย์)
As hard as nails, as grand as a whale
(แอส ฮาร์ด แดส เนลสฺ แอส แกรนด์ แอส ซา วาล)
[adsense]
All I wanna be oh, all I wanna be, oh
(ออล ไล วอนนา บี โอ้ ออล ไล วอนนา บี โอ้)
All I wanna be is everything
(ออล ไล วอนนา บี อีส เอฟรี่ติง)
Everything at once
(เอฟรี่ติง แง็ท วั๊นซ)
Everything at once, oh
(เอฟรี่ติง แง็ท วั๊นซ โอ้)
Everything at once
(เอฟรี่ติง แง็ท วั๊นซ)

As warm as the sun, as silly as fun
(แอส วอร์ม แอส เดอะซัน แอส ซิ๊ลลี่ แอส ฟัน)
As cool as a tree, as scary as the sea
(แอส คูล แอส ซา ทรี แอส สเกลี่ แอส เดอะ ซี)
As hot as fire, cold as ice
(แอส ฮอท แดส ไฟเออะร โคลด์ แดส ไอ๊ซ์)
Sweet as sugar and everything nice
(สวี้ท แดส ชู๊ก้าร แรนด์ เอฟรี่ติง ไน๊ซ์)

As old as time, as straight as a line
(แอส โซลด์ แดส ไทม์ แอส สเทร๊ท แอส ซา ไลน์)
As royal as a queen, as buzzed as a bee
(แอส ร๊อยัล แรส ซา ควีน แอส บัสส แอส ซา บี)
As stealth as a tiger, smooth as a glider
(แอส สติว เต็ส ซา ไท๊เก้อร์ สมู๊ธ แตส ซา ไกลเดอ)
Pure as a melody, pure as I wanna be
(เพียวร์ เร ซา เมลโลดิ เพียวร์ แอส ไซ วอนนา บี)

All I wanna be oh, all I wanna be, oh
(ออล ไร วอนนา บี โอ้ ออล ไร วอนนา บีโอ้)
All I wanna be is everything
(ออล ไร วอนนา บี อีส เอฟรี่ติง)
Everything at once
(เอฟรี่ติง แง็ท วั๊นซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything At Once คำอ่านไทย Lenka

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น