เนื้อเพลง I Want You So Bad คำอ่านไทย Eamon

First I saw your gorgeous eyes,
( เฟิซท ไอ ซอ ยุร กอจัซ ไอ ,)
then noticed your ass was fly
(เด็น โนทิซ ยุร อาซ วอส ฟไล)
I just thought we could have fun,
(ไอ จัซท ธอท วี เคิด แฮ็ฝ ฟัน ,)
I could show you affection.
(ไอ เคิด โฌ ยู แอ็ฟเฟคฌัน)

I want you so bad girl, I want you, I need you so bad.
(ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด เกิล , ไอ ว็อนท ยู , ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)
I want you so bad girl, I want you, I need you.
(ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด เกิล , ไอ ว็อนท ยู , ไอ นีด ยู)

I will make your life complete, just sit back and have a seat,
(ไอ วิล เมค ยุร ไลฟ ค็อมพลีท , จัซท ซิท แบ็ค แอ็นด แฮ็ฝ อะ ซีท ,)
let my lips just touch your lips,then I’ll move down to your hips.
(เล็ท มาย ลิพ จัซท ทั๊ช ยุร ลิพ , เด็น แอล มูฝ เดาน ทู ยุร ฮิพ)

I want you so bad girl, I want you, I need you so bad.
(ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด เกิล , ไอ ว็อนท ยู , ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)
I want you so bad girl, I want you, I need you so bad.
(ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด เกิล , ไอ ว็อนท ยู , ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)

Check it out girl, don’t waste time
(เช็ค อิท เอ้า เกิล , ด้อนท์ เวซท ไทม)
Check it out girl, your to damn fine
(เช็ค อิท เอ้า เกิล , ยุร ทู แด็ม ไฟน)
Check it out girl, just let go
(เช็ค อิท เอ้า เกิล , จัซท เล็ท โก)
Check it out girl, let it flow
(เช็ค อิท เอ้า เกิล , เล็ท ดิธ ฟโล)

I can show you who’s the man, let me show you with my hands.
(ไอ แค็น โฌ ยู ฮู เดอะ แม็น , เล็ท มี โฌ ยู วิฑ มาย แฮ็นด)
I just want you close to me, I’ll get you wet, just wait and see.
(ไอ จัซท ว็อนท ยู คโลส ทู มี , แอล เก็ท ยู เว็ท , จัซท เวท แอ็นด ซี)

I want you so bad girl, I want you, I need you so bad.
(ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด เกิล , ไอ ว็อนท ยู , ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)
I want you so bad girl, I want you, I need you so bad.
(ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด เกิล , ไอ ว็อนท ยู , ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)
I want you so bad girl, I want you, I need you so bad.
(ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด เกิล , ไอ ว็อนท ยู , ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)
I want you so bad girl, I want you, I need you so bad.
(ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด เกิล , ไอ ว็อนท ยู , ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)

Touchin, and kissin, and lickin you right, never letting go.
(ทัชชิน , แอ็นด คิซซิน , แอ็นด ลิคคิน ยู ไรท , เนฝเวอะ เลทดิง โก)
Touchin, and kissin, and lickin you right, never letting go.
(ทัชชิน , แอ็นด คิซซิน , แอ็นด ลิคคิน ยู ไรท , เนฝเวอะ เลทดิง โก)

Check it out girl, don’t waste time
(เช็ค อิท เอ้า เกิล , ด้อนท์ เวซท ไทม)
Check it out girl, your to damn fine
(เช็ค อิท เอ้า เกิล , ยุร ทู แด็ม ไฟน)
Check it out girl, just let go
(เช็ค อิท เอ้า เกิล , จัซท เล็ท โก)
Check it out girl, let it flow
(เช็ค อิท เอ้า เกิล , เล็ท ดิธ ฟโล)

I want you so bad girl, I want you, I need you so bad.
(ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด เกิล , ไอ ว็อนท ยู , ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)
I want you so bad girl, I want you, I need you so bad.
(ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด เกิล , ไอ ว็อนท ยู , ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)
I want you so bad girl, I want you, I need you so bad
(ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด เกิล , ไอ ว็อนท ยู , ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want You So Bad คำอ่านไทย Eamon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น