เนื้อเพลง Domino Dancing คำอ่านไทย Pet Shop Boys

[All day, all day]
( [ ออล เด , ออล เด ])

I don’t know why, I don’t know how
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว , ไอ ด้อนท์ โน เฮา)
I thought I loved you, but I’m not sure now
(ไอ ธอท ไอ ลัฝ ยู , บัท แอม น็อท ฌุร เนา)
I’ve seen you look at strangers too many times
(แอฝ ซีน ยู ลุค แกท ซทเรนเจอะ ทู เมนอิ ไทม)
The love you want is of a, a different kind
(เดอะ ลัฝ ยู ว็อนท อีส อ็อฝ อะ , อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด)

Remember when we felt the sun
(ริเมมเบอะ ฮเว็น วี เฟ็ลท เดอะ ซัน)
A love like paradise, how hot it burned
(อะ ลัฝ ไลค แพระไดส , เฮา ฮ็อท ดิธ เบิน)
A threat of distant thunder, the sky was red
(อะ ธเร็ท อ็อฝ ดีซแท็นท ธันเดอะ , เดอะ ซไค วอส เร็ด)
And when you walked, you always – turned every head
(แอ็นด ฮเว็น ยู วอค , ยู ออลเว เทิน เอฝริ เฮ็ด)

[All day, all day] Watch them all fall down
([ ออล เด , ออล เด ] ว็อช เฑ็ม ออล ฟอล เดาน)
[All day, all day] Domino dancing
([ ออล เด , ออล เด ] โดมีโน่ แด็นซิง)
[All day, all day] Watch them all fall down
([ ออล เด , ออล เด ] ว็อช เฑ็ม ออล ฟอล เดาน)
[All day, all day] Domino dancing
([ ออล เด , ออล เด ] โดมีโน่ แด็นซิง)

I thought that when we fought I was to blame
(ไอ ธอท แดท ฮเว็น วี ฟอท ไอ วอส ทู บเลม)
But now I know you play a different game
(บัท เนา ไอ โน ยู พเล อะ ดีฟเฟอะเร็นท เกม)
I’ve watched you dance with danger, still wanting more
(แอฝ ว็อช ยู ดานซ วิฑ เดนเจอะ , ซทิล วอนทิง โม)
Add another number to the score
(แอ็ด แอะนัธเออะ นัมเบอะ ทู เดอะ ซโค)

[All day, all day] Watch them all fall down
([ ออล เด , ออล เด ] ว็อช เฑ็ม ออล ฟอล เดาน)
[All day, all day] Domino dancing
([ ออล เด , ออล เด ] โดมีโน่ แด็นซิง)
[All day, all day] Watch them all fall down
([ ออล เด , ออล เด ] ว็อช เฑ็ม ออล ฟอล เดาน)
[All day, all day] Domino dancing
([ ออล เด , ออล เด ] โดมีโน่ แด็นซิง)

When you look around you wonder
(ฮเว็น ยู ลุค อะเรานด ยู วันเดอะ)
Do you play to win?
(ดู ยู พเล ทู วิน)
Or are you just a bad loser?
(ออ อาร์ ยู จัซท ดา แบ็ด ลูสเออะ)

[All day, all day]
([ ออล เด , ออล เด ])
[All day, all day]
([ ออล เด , ออล เด ])

[All day, all day] Watch them all fall down
([ ออล เด , ออล เด ] ว็อช เฑ็ม ออล ฟอล เดาน)
[All day, all day, domino dancing]
([ ออล เด , ออล เด , โดมีโน่ แด็นซิง ])

[All day, all day]
([ ออล เด , ออล เด ])
[All day, all day]
([ ออล เด , ออล เด ])

I don’t know why, I don’t know how
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว , ไอ ด้อนท์ โน เฮา)
I’d thought I loved you, but I’m not sure now
(อาย ธอท ไอ ลัฝ ยู , บัท แอม น็อท ฌุร เนา)
I hear the thunder crashing, the sky is dark
(ไอ เฮีย เดอะ ธันเดอะ แคร๊ชชิง , เดอะ ซไค อีส ดาค)
And now a storm is breaking within my heart
(แอ็นด เนา อะ ซทอม อีส บเรคคิง วิฑีน มาย ฮาท)

[All day, all day] Watch them all fall down
([ ออล เด , ออล เด ] ว็อช เฑ็ม ออล ฟอล เดาน)
[All day, all day] Domino dancing
([ ออล เด , ออล เด ] โดมีโน่ แด็นซิง)
[All day, all day] Watch them all fall down
([ ออล เด , ออล เด ] ว็อช เฑ็ม ออล ฟอล เดาน)
[All day, all day, domino dancing]
([ ออล เด , ออล เด , โดมีโน่ แด็นซิง ])

[All day, all daeheheheheheheh]
([ ออล เด , ออล daeheheheheheheh ])
[All day, all daeheheheheheheh]
([ ออล เด , ออล daeheheheheheheh ])

[All day, all day]
([ ออล เด , ออล เด ])
[All day, all day]
([ ออล เด , ออล เด ])
[Domino dancing]
([ โดมีโน่ แด็นซิง ])

[All day, all day]
([ ออล เด , ออล เด ])
[All day, all day]
([ ออล เด , ออล เด ])

[All day, all day] Watch them all fall down
([ ออล เด , ออล เด ] ว็อช เฑ็ม ออล ฟอล เดาน)
[All day, all day, domino dancing]
([ ออล เด , ออล เด , โดมีโน่ แด็นซิง ])

[All day, all day] Watch them all fall down
([ ออล เด , ออล เด ] ว็อช เฑ็ม ออล ฟอล เดาน)
[All day, all day] Domino dancing
([ ออล เด , ออล เด ] โดมีโน่ แด็นซิง)
[All day, all day] Watch them all fall down
([ ออล เด , ออล เด ] ว็อช เฑ็ม ออล ฟอล เดาน)
[All day, all day]
([ ออล เด , ออล เด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Domino Dancing คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น