เนื้อเพลง I Will คำอ่านไทย Usher

Hook
( ฮุค)
I’ll pay a penny for you thoughts
(แอล เพ อะ เพนนี ฟอ ยู ธอท)
A nickel for your kiss, you know that I will
(อะ นีคเค็ล ฟอ ยุร คิซ , ยู โน แดท ไอ วิล)
I’ll pay a penny for you thoughts, yes I will
(แอล เพ อะ เพนนี ฟอ ยู ธอท , เย็ซ ซาย วิล)
A nickel for your kiss, you know that I will[Listen]
(อะ นีคเค็ล ฟอ ยุร คิซ , ยู โน แดท ไอ วิล [ ลิ๊สซึ่น ])

Listen honey baby, there’s something that I’ve gotta make clear
(ลิ๊สซึ่น ฮันอิ เบบิ , แดร์ ซัมติง แดท แอฝ กอททะ เมค คเลีย)
You may have had other lovers in your life
(ยู เม แฮ็ฝ แฮ็ด อัฑเออะ ลัฝเออะ ซิน ยุร ไลฟ)
That can’t compare to what’s going down here
(แดท แค็นท ค็อมแพ ทู ว็อท โกอิ้ง เดาน เฮียร)
I promise I’ll be gentle[gentle], I’m gonna give you all that I’ve
(ไอ พรอมอิซ แอล บี เจ๊นเทิ่ล [ เจ๊นเทิ่ล ] , แอม กอนนะ กิฝ ยู ออล แดท แอฝ)
got[got]
(ก็อท [ ก็อท ])
Don’t say no, let your baody go,
(ด้อนท์ เซ โน , เล็ท ยุร baody โก ,)
I’ll do my thing nice and slow if you tell me your thoughts
(แอล ดู มาย ธิง ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล อิฟ ยู เท็ล มี ยุร ธอท)

Hook
(ฮุค)
I’ll pay a penny for your thoughts
(แอล เพ อะ เพนนี ฟอ ยุร ธอท)
A nickel for your kiss, you know that I will
(อะ นีคเค็ล ฟอ ยุร คิซ , ยู โน แดท ไอ วิล)
I’ll pay a penny for your thoughts, come on,
(แอล เพ อะ เพนนี ฟอ ยุร ธอท , คัมมอน ,)
A nickel for your kiss, you know that I will, I will, yeah [Listen baby]
(อะ นีคเค็ล ฟอ ยุร คิซ , ยู โน แดท ไอ วิล , ไอ วิล , เย่ [ ลิ๊สซึ่น เบบิ ])

Girl I wanna work your body, like your body was a 9 to 5
(เกิล ไอ วอนนา เวิค ยุร บอดอิ , ไลค ยุร บอดอิ วอส ซา นาย ทู ไฟท์)
And just when you think I’m getting tired baby, I’ll be putting in
(แอ็นด จัซท ฮเว็น ยู ธิงค แอม เกดดดิ้ง ไทร เบบิ , แอล บี พูทดิง อิน)
overtime
(โอเฝอะไทม)
I only wanna please you, to tease you is not my style
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา พลีส ยู , ทู ทีส ยู อีส น็อท มาย ซไทล)
Just let me know when you’re ready for love, girl you’ve gotta make up
(จัซท เล็ท มี โน ฮเว็น ยัวร์ เรดอิ ฟอ ลัฝ , เกิล ยู๊ฟ กอททะ เมค อัพ)
your mind
(ยุร ไมนด)

Hook
(ฮุค)
I’ll pay a penny for you thoughts, [Oh yeah, yeah ,yeah]
(แอล เพ อะ เพนนี ฟอ ยู ธอท , [ โอ เย่ , เย่ , เย่ ])
A nickel for your kiss, you know I will [I will, I will, I’ll do
(อะ นีคเค็ล ฟอ ยุร คิซ , ยู โน ไอ วิล [ ไอ วิล , ไอ วิล , แอล ดู)
anything for you]
(เอนอิธิง ฟอ ยู ])
I’ll pay a penny for your thoughts [oh, oh yeah]
(แอล เพ อะ เพนนี ฟอ ยุร ธอท [ โอ , โอ เย่ ])
A nickel for your kiss, oh I will, I will
(อะ นีคเค็ล ฟอ ยุร คิซ , โอ ไอ วิล , ไอ วิล)

I will pay anything to know what’s on you mind
(ไอ วิล เพ เอนอิธิง ทู โน ว็อท ออน ยู ไมนด)
I do whatever it take, pretty baby
(ไอ ดู ฮว็อทเอฝเออะ อิท เทค , พรีททิ เบบิ)
I will pay anythign to know what’s on your mind
(ไอ วิล เพ anythign ทู โน ว็อท ออน ยุร ไมนด)
Yes, I will, alright
(เย็ซ , ไอ วิล , ออลไร๊ท)
I would pay anytime, [you know I’ll pay anytime]tell me what’s on your
(ไอ เวิด เพ เอนี่ไทม์ , [ ยู โน แอล เพ เอนี่ไทม์ ] เท็ล มี ว็อท ออน ยุร)
mind
(ไมนด)
Please tell me baby, I would pay anytime, tell me what’s on your mind
(พลีส เท็ล มี เบบิ , ไอ เวิด เพ เอนี่ไทม์ , เท็ล มี ว็อท ออน ยุร ไมนด)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

Whatever you want girl
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท เกิล)
Whatever you need lady
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู นีด เลดิ)
I’ll be right there for you baby, yes I will
(แอล บี ไรท แดร์ ฟอ ยู เบบิ , เย็ซ ซาย วิล)
I’ll pay a penny for your thoughts
(แอล เพ อะ เพนนี ฟอ ยุร ธอท)
A nickel for your kiss, I will
(อะ นีคเค็ล ฟอ ยุร คิซ , ไอ วิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Will คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น