เนื้อเพลง Skyfall คำอ่านไทย Adele

This is the end
(ดิส ซีส ดิ เอ็นด)
Hold your breath and count to ten
(โฮลด์ ยัวร์ บรี๊ทฺรฺ แตนด์ เค้าทํ ทู เท็น)
Feel the earth move and then
(ฟีล ดิ เอิร์ทร มู๊ฝ แอนด์ เด็น)
Hear my heart burst again
(เฮียร มาย ฮาร์ท เบิ๊ร์สท ดะเกน)

For this is the end
(ฟอร์ ดิส ซีส ดิ เอ็นด)
I’ve drowned and dreamt this moment
(แอบ ดราวน แดนด์ ดรีม ดิส โม๊เม้นท)
So overdue I owe them
(โซ โอ๊เว่อร์ดิว ไอ โอว์ เด็ม)
Swept away, I’m stolen
(สเว็บ ดาเวย์ แอม สโตเร่น)

Let the sky fall
(เล็ท เดอะสกาย ฟอลล์)
When it crumbles
(เว็น นิท แคมเบิลสฺ)
We will stand tall
(วี วิล สแทนด์ ทอลล์)
Face it all together
(เฟซ ซิท ดอล ทูเก๊ทเธ่อร์)

Let the sky fall
(เล็ท เดอะสกาย ฟอลล์)
When it crumbles
(เว็น นิท แคมเบิลสฺ)
We will stand tall
(วี วิล สแทนด์ ทอลล์)
Face it all together
(เฟซ ซิท ดอล ทูเก๊ทเธ่อร์)
At skyfall
(แอ็ท สกายฟอลล์)
That skyfall
(แด้ท สกายฟอลล์)

Skyfall is where we start
(สกายฟอลล์ รีส แวร์ วี สท๊าร์ท)
A thousand miles and poles apart
(อะ เต๊าซั่นด มิลสฺ แซนด์ โพลสฺ ซะพาร์ท)
Where worlds collide and days are dark
(แวร์ เวิลดสฺ คอลไลด์ แอนด์ เดย์ แซร์ ด๊าร์ค)
You may have my number, you can take my name
(ยู เมย์ แฮวฟ มาย นั๊มเบ้อร์ ยู แคน เท้ค มาย เนม)
But you’ll never have my heart
(บั๊ท โยว เน๊เว่อร์ แฮวฟ มาย ฮาร์ท)

Let the sky fall [let the sky fall]
(เล็ท เดอะสกาย ฟอลล์ [เล็ท เดอะสกาย ฟอลล์ ])
When it crumbles [when it crumbles]
(เว็น นิท แคมเบิล [เว็น นิท แคมเบิล ])
We will stand tall [we will stand tall]
(วี วิล สแทนด์ ทอลล์ [วี วิล สแทนด์ ทอลล์])
Face it all together
(เฟซ ซิท ดอล ทูเก๊ทเธ่อร์)

Let the sky fall [let the sky fall]
(เล็ท เดอะสกาย ฟอลล์ [เล็ท เดอะสกาย ฟอลล์ ])
When it crumbles [when it crumbles]
(เว็น นิท แคมเบิล [เว็น นิท แคมเบิล ])
We will stand tall [we will stand tall]
(วี วิล สแทนด์ ทอลล์ [วี วิล สแทนด์ ทอลล์])
Face it all together
(เฟซ ซิท ดอล ทูเก๊ทเธ่อร์)
At skyfall
(แอ็ท สกายฟอลล์)
[adsense]
[2x:]
[Let the sky fall
(เล็ท เดอะสกาย ฟอลล์)
When it crumbles
(เว็น นิท แคมเบิลสฺ)
We will stand tall]
(วี วิล สแทนด์ ทอลล์)

Where you go I go
(แวร์ ยู โก ไอ โก)
What you see I see
(ว๊อท ยู ซี ไอ ซี)
I know I’d never be me
(ไอ โนว์ อาย เน๊เว่อร์ บี มี)
Without the security
(วิธเอ๊าท เดอะ เซ๊คเคียวร์รี่)
Of your loving arms
(ออฟ ยัวร์ เลิฟวิ่ง อาร์มสฺ)
Keeping me from harm
(คีฟปิ้ง มี ฟรอม ฮาร์ม)
Put your hand in my hand
(พุท ยัวร์ แฮนด์ ดิน มาย แฮนด์)
And we’ll stand
(แอนด์ เวลล สแทนด์)

Let the sky fall [let the sky fall]
(เล็ท เดอะสกาย ฟอลล์ [เล็ท เดอะสกาย ฟอลล์ ])
When it crumbles [when it crumbles]
(เว็น นิท แคมเบิล [เว็น นิท แคมเบิล ])
We will stand tall [we will stand tall]
(วี วิล สแทนด์ ทอลล์ [วี วิล สแทนด์ ทอลล์])
Face it all together
(เฟซ ซิท ดอล ทูเก๊ทเธ่อร์)

Let the sky fall [let the sky fall]
(เล็ท เดอะสกาย ฟอลล์ [เล็ท เดอะสกาย ฟอลล์ ])
When it crumbles [when it crumbles]
(เว็น นิท แคมเบิล [เว็น นิท แคมเบิล ])
We will stand tall [we will stand tall]
(วี วิล สแทนด์ ทอลล์ [วี วิล สแทนด์ ทอลล์])
Face it all together
(เฟซ ซิท ดอล ทูเก๊ทเธ่อร์)
At skyfall
(แอ็ท สกายฟอลล์)

Let the sky fall
(เล็ท เดอะสกาย ฟอลล์)
We will stand tall
(วี วิล สแทนด์ ทอลล์)
At skyfall
(แอ็ท สกายฟอลล์))
Oh
(โอ้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Skyfall คำอ่านไทย Adele

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น