เนื้อเพลง Once Upon A Time คำอ่านไทย Smashing Pumpkins

Mother, I’m tired
( ม๊าเธ่อร์ , แอม ไทร)
Come surrender my son
(คัม ซะเรนเดอะ มาย ซัน)
Time has ravaged on my soul
(ไทม แฮ็ส แรฝอิจ ออน มาย โซล)
No plans to leave, but still I go
(โน แพล็น ทู ลีฝ , บัท ซทิล ไอ โก)
Falling with the leaves
(ฟ๊อลิง วิฑ เดอะ ลีฝ)
Falling out of sleep
(ฟ๊อลิง เอ้า อ็อฝ ซลีพ)
To the last goodbyes
(ทู เดอะ ลาซท กู๊ดบาย)
Who cares why?
(ฮู แค ฮไว)

Mother, I’ve tried
(ม๊าเธ่อร์ , แอฝ ทไร)
Wasting my life
(เวซทิง มาย ไลฟ)
I haven’t given up, I lie
(ไอ แฮฟเวน กีฝเอ็น อัพ , ไอ ไล)
To make you so proud in my eyes
(ทู เมค ยู โซ พเราด อิน มาย ไอ)
Falling out of sleep
(ฟ๊อลิง เอ้า อ็อฝ ซลีพ)
Crawling over me
(คอลลิง โอเฝอะ มี)
To the last goodbyes
(ทู เดอะ ลาซท กู๊ดบาย)
Who cares why?
(ฮู แค ฮไว)

Tuesday’s come and gone
(ทยูสดิ คัม แอ็นด กอน)
Restless, still I drive
(เรซทเล็ซ , ซทิล ไอ ดไรฝ)
Try to leave it all behind
(ทไร ทู ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
Falling, falling out of sleep
(ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง เอ้า อ็อฝ ซลีพ)
Falling, falling with the leaves
(ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง วิฑ เดอะ ลีฝ)
I go crawling, crawling over me
(ไอ โก คอลลิง , คอลลิง โอเฝอะ มี)

Once upon a time in my life
(วันซ อุพอน อะ ไทม อิน มาย ไลฟ)
Once upon a time in my life
(วันซ อุพอน อะ ไทม อิน มาย ไลฟ)
Once upon a time in my life
(วันซ อุพอน อะ ไทม อิน มาย ไลฟ)
Once upon a time in my life
(วันซ อุพอน อะ ไทม อิน มาย ไลฟ)
I went falling
(ไอ เว็นท ฟ๊อลิง)
I went falling
(ไอ เว็นท ฟ๊อลิง)

Mother, I hope you know
(ม๊าเธ่อร์ , ไอ โฮพ ยู โน)
That I miss you so
(แดท ไอ มิซ ยู โซ)
Time has ravaged on my soul
(ไทม แฮ็ส แรฝอิจ ออน มาย โซล)
To wipe a mother’s tears grown cold
(ทู ไวพ อะ ม๊าเธ่อร์ เทีย กโรน โคลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Once Upon A Time คำอ่านไทย Smashing Pumpkins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น