เนื้อเพลง That’s Not Me คำอ่านไทย Jennifer Lopez

Said She Gave You Everything
( เซ็ด ชี เกฝ ยู เอ๊วี่ติง)
She Broke Her Back To Be What You Need
(ชี บโรค เฮอ แบ็ค ทู บี ว็อท ยู นีด)
I Tried So Long To Just Complete
(ไอ ทไร โซ ล็อง ทู จัซท ค็อมพลีท)
Can’t Take No More Losin’ Sight Of Me
(แค็นท เทค โน โม ลูซิน ไซท อ็อฝ มี)
I’m Lettin’ You Know This Can’t Go On
(แอม เลทดิน ยู โน ดีซ แค็นท โก ออน)
This One Way Street I’m Walkin’ Alone
(ดีซ วัน เว ซทรีท แอม วอคกิน อะโลน)
This Time I’m Breakin’ Free I’m Goin’ To Find Me
(ดีซ ไทม แอม เบรกกิ้น ฟรี แอม โกอิน ทู ไฟนด มี)
I Can’t Sit And Be Passive Won’t Tolerate No More
(ไอ แค็นท ซิท แอ็นด บี แพ้สสีฝ ว็อนท ทอลเออะเรท โน โม)
That’s It I Tried So Hard To Be What You Wanted Me To Be
(แด๊ท ซิท ไอ ทไร โซ ฮาด ทู บี ว็อท ยู ว็อนท มี ทู บี)
If It Can’t Be 50/50 Then Know That It Don’t Fit Me
(อิฟ อิท แค็นท บี 50/50 เด็น โน แดท ดิธ ด้อนท์ ฟิท มี)
I Can’t Give You All That’s In Me ’cause Baby That’s Not Me
(ไอ แค็นท กิฝ ยู ออล แด๊ท ซิน มี คอส เบบิ แด๊ท น็อท มี)
Don’t Want You To Think That I’m Selfish
(ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู ธิงค แดท แอม เซลฟิส)
I’m Just Sick Of Your One Track Mess Of You
(แอม จัซท ซิค อ็อฝ ยุร วัน ทแรค เมซ อ็อฝ ยู)
Can’t Meet Me Halfway I Think It’s Time That You Be On Your Way
(แค็นท มีท มี ฮอฟเวย์ ไอ ธิงค อิทซ ไทม แดท ยู บี ออน ยุร เว)
I Love You But I Can’t Baby If It’s Yo Mama You Want You Know
(ไอ ลัฝ ยู บัท ไอ แค็นท เบบิ อิฟ อิทซ โย มามะ ยู ว็อนท ยู โน)
Just What To Do I Looked In The Mirror Everyday
(จัซท ว็อท ทู ดู ไอ ลุค อิน เดอะ มีเรอะ เอวี่เดย์)
I Saw Myself Fading Away You Tryin’ To Mould Be Into Her
(ไอ ซอ ไมเซลฟ เฟดิง อะเว ยู ทายอิน ทู โมลด บี อีนทุ เฮอ)
I Loved You So I Put You First But I Can’t Live My Life This Way
(ไอ ลัฝ ยู โซ ไอ พัท ยู เฟิซท บัท ไอ แค็นท ไลฝ มาย ไลฟ ดีซ เว)
I Can’t Sit And Be Passive Won’t Tolerate No More That’s It
(ไอ แค็นท ซิท แอ็นด บี แพ้สสีฝ ว็อนท ทอลเออะเรท โน โม แด๊ท ซิท)
I Tried So Hard To Be What You Wanted Me To Be
(ไอ ทไร โซ ฮาด ทู บี ว็อท ยู ว็อนท มี ทู บี)
If It Can’t Be 50/50 Then Know That It Don’t Fit Me
(อิฟ อิท แค็นท บี 50/50 เด็น โน แดท ดิธ ด้อนท์ ฟิท มี)
I Can’t Give You All That’s In Me ’cause Baby That’s Not Me
(ไอ แค็นท กิฝ ยู ออล แด๊ท ซิน มี คอส เบบิ แด๊ท น็อท มี)
I Was So Lost In Love Before I Couldn’t See The Light
(ไอ วอส โซ ล็อซท อิน ลัฝ บิโฟ ไอ คูดซึ่น ซี เดอะ ไลท)
But Now I’m Strong Enough To Leave You Now
(บัท เนา แอม ซทร็อง อินัฟ ทู ลีฝ ยู เนา)
So You Better Treat Me Right
(โซ ยู เบทเทอะ ทรีท มี ไรท)
Don’t Wanna Throw It All Away
(ด้อนท์ วอนนา ธโร อิท ดอร์ อะเว)
So Baby Here’s Your Last Chance
(โซ เบบิ เฮียร ยุร ลาซท ชานซ)
Don’t Wanna Fight With You But I Need More Of You
(ด้อนท์ วอนนา ไฟท วิฑ ยู บัท ไอ นีด โม อ็อฝ ยู)
Give Me All Or It’s The End
(กิฝ มี ออล ออ อิทซ ดิ เอ็นด)
I Cooked I Cleaned I Washed Your Clothes You Were So Mean
(ไอ คุ๊ค ดาย คลีน ดาย ว็อฌ ยุร คโลฑ ยู เวอ โซ มีน)
So Ungrateful At Night I Cried So Many Times
(โซ อันกเรทฟุล แอ็ท ไนท ไอ คไร โซ เมนอิ ไทม)
Tell Me How Could You Go Diss Me When You Know One Day You’ll Miss Me
(เท็ล มี เฮา เคิด ยู โก ดิซ มี ฮเว็น ยู โน วัน เด โยว มิซ มี)
If It Can’t Be 50/50 Then Baby That’s Not Me
(อิฟ อิท แค็นท บี 50/50 เด็น เบบิ แด๊ท น็อท มี)
I Can’t I Won’t I Can’t Won’t
(ไอ แค็นท ไอ ว็อนท ไอ แค็นท ว็อนท)

Thanks To Tarek
(แธ็งค ทู Tarek)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s Not Me คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น