เนื้อเพลง Never Be Lonely คำอ่านไทย The Feeling

People in love they’re fast and foolish
( พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ เดรว ฟัซท แอ็นด ฟูลอิฌ)
People in love get everything wrong
(พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ เก็ท เอ๊วี่ติง ร็อง)
People in love get scared and stupid
(พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ เก็ท ซคา แอ็นด ซทยูทิด)
People in love get everything wrong
(พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ เก็ท เอ๊วี่ติง ร็อง)

At least they’re not lonely
(แอ็ท ลีซท เดรว น็อท โลนลิ)
At least they’re not lonely
(แอ็ท ลีซท เดรว น็อท โลนลิ)
They’ll never be lonely
(เด๊ว เนฝเวอะ บี โลนลิ)

B-b-b-baby
(บี บี บี เบบิ)
I think I’m going c-c-c-crazy
(ไอ ธิงค แอม โกอิ้ง ซี ซี ซี คเรสิ)
Why should I be sane without you [hahh]
(ฮไว เชิด ดาย บี เซน วิเฑาท ยู [ hahh ])

They tell me to fight it
(เด เท็ล มี ทู ไฟท ดิธ)
They can bloody well just try it
(เด แค็น บลัดอิ เว็ล จัซท ทไร อิท)
I’ll never be the same without you [hahh]
(แอล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม วิเฑาท ยู [ hahh ])

People in love get special treatment
(พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ เก็ท ซเพฌแอ็ล ทรีทเม็นท)
People in love get everything wrong
(พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ เก็ท เอ๊วี่ติง ร็อง)
People in love their hearts get eaten
(พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ แด ฮาท เก็ท อี๊ดนึน)
People in love get everything wrong
(พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ เก็ท เอ๊วี่ติง ร็อง)

At least they’re not lonely
(แอ็ท ลีซท เดรว น็อท โลนลิ)
At least they’re not lonely
(แอ็ท ลีซท เดรว น็อท โลนลิ)
They’ll never be lonely
(เด๊ว เนฝเวอะ บี โลนลิ)

B-b-b-baby
(บี บี บี เบบิ)
I think I’m going c-c-c-crazy
(ไอ ธิงค แอม โกอิ้ง ซี ซี ซี คเรสิ)
And why should I be sane without you [hahh]
(แอ็นด ฮไว เชิด ดาย บี เซน วิเฑาท ยู [ hahh ])
They tell me to fight it
(เด เท็ล มี ทู ไฟท ดิธ)
But they can bloody well just try it
(บัท เด แค็น บลัดอิ เว็ล จัซท ทไร อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Be Lonely คำอ่านไทย The Feeling

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น