เนื้อเพลง Change คำอ่านไทย Sean Kingston

Change, Change, Change,
( เชนจ , เชนจ , เชนจ ,)
Change, Change, Change,
(เชนจ , เชนจ , เชนจ ,)

Chorus:
(โครัซ :)
Oh i wish i had the power, the power to change the world
(โอ ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด เดอะ เพาเออะ , เดอะ เพาเออะ ทู เชนจ เดอะ เวิลด)
But im just one man trying to do it on my own
(บัท แอม จัซท วัน แม็น ทไรอิง ทู ดู อิท ออน มาย โอน)
Oh i wish i had the power, the power to change the world
(โอ ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด เดอะ เพาเออะ , เดอะ เพาเออะ ทู เชนจ เดอะ เวิลด)
But im just one man trying to do it on my own
(บัท แอม จัซท วัน แม็น ทไรอิง ทู ดู อิท ออน มาย โอน)
Can someone help me? [change the world]
(แค็น ซัมวัน เฮ็ลพ มี [ เชนจ เดอะ เวิลด ])
Can somebody help me? [change the world]
(แค็น ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี [ เชนจ เดอะ เวิลด ])

Everyday i saw you there chillen on the corner
(เอวี่เดย์ ไอ ซอ ยู แดร์ chillen ออน เดอะ คอเนอะ)
puffin on crack and marijauna
(พัฟฟิน ออน คแร็ค แอ็นด marijauna)
Because i know how your life is
(บิคอส ไอ โน เฮา ยุร ไลฟ อีส)
nobody just be guidin, no
(โนบอดี้ จัซท บี guidin , โน)

Hope to see black people living longer
(โฮพ ทู ซี บแล็ค พี๊เพิ่ล ลีฝอิง ลองเงอ)
also less kids without fathers
(ออลโซ เลซ คิด วิเฑาท ฟาเฑอะ)
We should all come together
(วี เชิด ออล คัม ทุเกฑเออะ)
Please stop fighting and killing eachother
(พลีส ซท็อพ ไฟท์ดิง แอ็นด คีลลิง อี๊ดชาเดอ)

Its what happens when your living in the street life
(อิทซ ว็อท แฮพเพ็น ฮเว็น ยุร ลีฝอิง อิน เดอะ ซทรีท ไลฟ)
its so dark and you dont get sunlight
(อิทซ โซ ดาค แอ็นด ยู ด้อนท์ เก็ท ซันไลท์)
People seeing why you dont get treated right
(พี๊เพิ่ล ซีอิง ฮไว ยู ด้อนท์ เก็ท ทีอี ไรท)
But ima try to change it
(บัท แอมอา ทไร ทู เชนจ อิท)

Chorus:
(โครัซ :)
Oh i wish i had the power, the power to change the world
(โอ ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด เดอะ เพาเออะ , เดอะ เพาเออะ ทู เชนจ เดอะ เวิลด)
But im just one man trying to do it on my own
(บัท แอม จัซท วัน แม็น ทไรอิง ทู ดู อิท ออน มาย โอน)
Oh i wish i had the power, the power to change the world
(โอ ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด เดอะ เพาเออะ , เดอะ เพาเออะ ทู เชนจ เดอะ เวิลด)
But im just one man trying to do it on my own
(บัท แอม จัซท วัน แม็น ทไรอิง ทู ดู อิท ออน มาย โอน)
Can someone help me? [change the world]
(แค็น ซัมวัน เฮ็ลพ มี [ เชนจ เดอะ เวิลด ])
Can somebody help me? [change the world]
(แค็น ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี [ เชนจ เดอะ เวิลด ])

Many people living off welfare
(เมนอิ พี๊เพิ่ล ลีฝอิง ออฟฟ เวลแฟ)
Hoping things get better next year
(โฮพปิง ธิง เก็ท เบทเทอะ เน็คซท เยีย)

but im covered in tears
(บัท แอม คัฝเออะ อิน เทีย)
so many sick without health care
(โซ เมนอิ ซิค วิเฑาท เฮ็ลธ แค)

too many innocent people dyin’
(ทู เมนอิ อีนโนะเซ็นท พี๊เพิ่ล ดายอิน)
and i dont know why
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว)
you gotta keep your eyes open even when your rollin’
(ยู กอททะ คีพ ยุร ไอ โอเพ็น อีเฝ็น ฮเว็น ยุร โรลลิน)
as days go by
(แอ็ส เด โก ไบ)

Its what happens when your living in the street life
(อิทซ ว็อท แฮพเพ็น ฮเว็น ยุร ลีฝอิง อิน เดอะ ซทรีท ไลฟ)
its so dark and you dont get sunlight
(อิทซ โซ ดาค แอ็นด ยู ด้อนท์ เก็ท ซันไลท์)
People seeing why you dont get treated right
(พี๊เพิ่ล ซีอิง ฮไว ยู ด้อนท์ เก็ท ทีอี ไรท)
But ima try to change it
(บัท แอมอา ทไร ทู เชนจ อิท)

Chorus:
(โครัซ :)
Oh i wish i had the power, the power to change the world
(โอ ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด เดอะ เพาเออะ , เดอะ เพาเออะ ทู เชนจ เดอะ เวิลด)
But im just one man trying to do it on my own
(บัท แอม จัซท วัน แม็น ทไรอิง ทู ดู อิท ออน มาย โอน)
Oh i wish i had the power, the power to change the world
(โอ ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด เดอะ เพาเออะ , เดอะ เพาเออะ ทู เชนจ เดอะ เวิลด)
But im just one man trying to do it on my own
(บัท แอม จัซท วัน แม็น ทไรอิง ทู ดู อิท ออน มาย โอน)

Bridge:
(บริจ :)
Somebody change the world
(ซัมบอดี้ เชนจ เดอะ เวิลด)
we’ve got little boys and little girls
(หวีบ ก็อท ลิ๊ทเทิ่ล บอย แซน ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
growing up on this sinful earth
(กโรอิง อัพ ออน ดีซ ซีนฟุล เอิธ)
oh whats happening?
(โอ ว็อท แฮพเพะนิง)
i dont know, but please tell me
(ไอ ด้อนท์ โน , บัท พลีส เท็ล มี)
we’ve got all these criminals and discretes
(หวีบ ก็อท ดอร์ ฑิส ครีมอิแน็ล แซน discretes)
killin people for no reason
(คิลลิน พี๊เพิ่ล ฟอ โน รี๊ซั่น)
i dont know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)

chorus:
(โครัซ :)
Oh i wish i had the power, the power to change the world
(โอ ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด เดอะ เพาเออะ , เดอะ เพาเออะ ทู เชนจ เดอะ เวิลด)
But im just one man trying to do it on my own
(บัท แอม จัซท วัน แม็น ทไรอิง ทู ดู อิท ออน มาย โอน)
Oh i wish i had the power, the power to change the world
(โอ ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด เดอะ เพาเออะ , เดอะ เพาเออะ ทู เชนจ เดอะ เวิลด)
But im just one man trying to do it on my own
(บัท แอม จัซท วัน แม็น ทไรอิง ทู ดู อิท ออน มาย โอน)
Can someone help me? [change, change, change]
(แค็น ซัมวัน เฮ็ลพ มี [ เชนจ , เชนจ , เชนจ ])
Can somebody help me? [change, change, change]
(แค็น ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี [ เชนจ , เชนจ , เชนจ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Change คำอ่านไทย Sean Kingston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น