เนื้อเพลง When You Believe คำอ่านไทย David Archuleta

Many nights we’ve prayed
( เมนอิ ไนท หวีบ พเร)
With no proof anyone could hear
(วิฑ โน พรูฟ เอนอิวัน เคิด เฮีย)
In our hearts a hopeful song
(อิน เอ๊า ฮาท ซา โฮพฟุล ซ็อง)
We barely understood
(วี แบลิ อันเดิซทูด)
Now we are not afraid
(เนา วี อาร์ น็อท อัฟเรด)
Although we know there’s much to fear
(ออลโฑ วี โน แดร์ มัช ทู เฟีย)
We were moving mountains
(วี เวอ มูฝอิง เมานทิน)
Long before we knew we could
(ล็อง บิโฟ วี นยู วี เคิด)

There can be miracles
(แดร์ แค็น บี มิ๊ราเคิ่ล)
When you believe
(ฮเว็น ยู บิลีฝ)
Though hope is frail
(โธ โฮพ อีส ฟเรล)
It’s hard to kill
(อิทซ ฮาด ทู คิล)
Who knows what miracles
(ฮู โน ว็อท มิ๊ราเคิ่ล)
You can achieve
(ยู แค็น อะชีฝ)
When you believe
(ฮเว็น ยู บิลีฝ)
Somehow you will,
(ซัมฮาว ยู วิล ,)
You will when you believe
(ยู วิล ฮเว็น ยู บิลีฝ)

In this time of fear
(อิน ดีซ ไทม อ็อฝ เฟีย)
When prayer so often proves in vain
(ฮเว็น พเรเออะ โซ ออฟเอ็น พรูฝ ซิน เฝน)
Hope seemed like the summer birds
(โฮพ ซีมี ไลค เดอะ ซัมเมอะ เบิด)
Too swiftly flown away
(ทู ซวีฟทลิ ฟโลน อะเว)
Yet now I’m standing here
(เย็ท เนา แอม ซแทนดิง เฮียร)
My heart’s so full, I can’t explain
(มาย ฮาท โซ ฟูล , ไอ แค็นท เอ็คซพเลน)
Seeking faith and speaking words
(ซีคิง เฟธ แอ็นด ซพีคอิง เวิด)
I never thought I’d say
(ไอ เนฝเวอะ ธอท อาย เซ)

There can be miracles
(แดร์ แค็น บี มิ๊ราเคิ่ล)
When you believe
(ฮเว็น ยู บิลีฝ)
Though hope is frail
(โธ โฮพ อีส ฟเรล)
It’s hard to kill
(อิทซ ฮาด ทู คิล)
Who knows what miracles
(ฮู โน ว็อท มิ๊ราเคิ่ล)
You can achieve
(ยู แค็น อะชีฝ)
When you believe
(ฮเว็น ยู บิลีฝ)
Somehow you will,
(ซัมฮาว ยู วิล ,)
You will when you believe
(ยู วิล ฮเว็น ยู บิลีฝ)

So in times when all your hope is gone
(โซ อิน ไทม ฮเว็น ออล ยุร โฮพ อีส กอน)
And you go through life afraid
(แอ็นด ยู โก ธรู ไลฟ อัฟเรด)
In your heart there lies a hopeful song
(อิน ยุร ฮาท แดร์ ไล ซา โฮพฟุล ซ็อง)
That is there to guide the way
(แดท อีส แดร์ ทู ไกด เดอะ เว)
And all the hurt and all the pain
(แอ็นด ออล เดอะ เฮิท แอ็นด ออล เดอะ เพน)
You soon will learn was not in vain
(ยู ซูน วิล เลิน วอส น็อท อิน เฝน)
For all your prayers, they will be heard
(ฟอ ออล ยุร พเรเออะ , เด วิล บี เฮิด)
They’ll come to pass through faith
(เด๊ว คัม ทู เพซ ธรู เฟธ)

There can be miracles
(แดร์ แค็น บี มิ๊ราเคิ่ล)
When you believe
(ฮเว็น ยู บิลีฝ)
Though hope is frail
(โธ โฮพ อีส ฟเรล)
It’s hard to kill
(อิทซ ฮาด ทู คิล)
Who knows what miracles
(ฮู โน ว็อท มิ๊ราเคิ่ล)
You can achieve
(ยู แค็น อะชีฝ)
When you believe
(ฮเว็น ยู บิลีฝ)
Now you will,
(เนา ยู วิล ,)
You will when you believe
(ยู วิล ฮเว็น ยู บิลีฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When You Believe คำอ่านไทย David Archuleta

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น