เนื้อเพลง The Night I Fell in Love คำอ่านไทย Pet Shop Boys

I was backstage
( ไอ วอส แบคสเตจ)
couldn’t believe my luck was in
(คูดซึ่น บิลีฝ มาย ลัค วอส ซิน)
I saw him approach
(ไอ ซอ ฮิม แอ็พโรช)
wearing a most approachable grin
(เวียริง อะ โมซท approachable กริน)
When he said hello
(ฮเว็น ฮี เซ็ด เฮ็ลโล)
I was surprised he spoke so politely
(ไอ วอส เซิพไรส ฮี ซโพค โซ โพะไลทลิ)
I said I’d liked his show
(ไอ เซ็ด อาย ลิค ฮิส โฌ)
Well he just smiled
(เว็ล ฮี จัซท ซไมล)
I guess it happens nightly
(ไอ เก็ซ ซิท แฮพเพ็น ไนทลิ)
and so
(แอ็นด โซ)
I fell in love
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ)

We went to his room
(วี เว็นท ทู ฮิส รุม)
he had a video camera
(ฮี แฮ็ด อะ ฝีดอิโอ แคมเออะระ)
I was so nervous
(ไอ วอส โซ เนอฝัซ)
I had to try hard not to stammer
(ไอ แฮ็ด ทู ทไร ฮาด น็อท ทู ซแทมเมอะ)
He said
(ฮี เซ็ด)
” I’m glad you liked the show
(” แอม กแล็ด ยู ลิค เดอะ โฌ)
that crowd was dope out there tonight, alright
(แดท คเราด วอส โดพ เอ้า แดร์ ทุไนท , ออลไร๊ท)
You wanna see some more?
(ยู วอนนา ซี ซัม โม)
Well be my guest
(เว็ล บี มาย เก็ซท)
You can have a private performance ”
(ยู แค็น แฮ็ฝ อะ พไรฝิท เพอะฟอแม็นซ “)
I’d fallen in love
(อาย ฟอลเล็น อิน ลัฝ)

I didn’t ask why
(ไอ ดิ๊นอิน อาซค ฮไว)
though he seemed like such a regular guy
(โธ ฮี ซีมี ไลค ซัช อะ เรกอิวเลอะ ไก)
he said we could be
(ฮี เซ็ด วี เคิด บี)
secret lovers
(ซีคเร็ท ลัฝเออะ)
just him and me
(จัซท ฮิม แอ็นด มี)
Then he joked
(เด็น ฮี โจค)
” Hey, man!
(” เฮ , แม็น !)
Your name isn’t Stan, is it?
(ยุร เนม อีสซึ่น สเตน , อีส ซิท)
We should be together! ”
(วี เชิด บี ทุเกฑเออะ ! “)
And he was passionate
(แอ็นด ฮี วอส แพฌอะนิท)
I guess I would rate
(ไอ เก็ซ ซาย เวิด เรท)
him a nine out of ten
(ฮิม มา ไนน เอ้า อ็อฝ เท็น)
by then
(ไบ เด็น)
I’d fallen in love
(อาย ฟอลเล็น อิน ลัฝ)

When I asked
(ฮเว็น นาย อาซค)
why have I heard so much
(ฮไว แฮ็ฝ ไอ เฮิด โซ มัช)
about him being charged
(อะเบาท ฮิม บีอิง ชาจ)
with homophobia and stuff
(วิฑ homophobia แอ็นด ซทัฟ)
he just shrugged
(ฮี จัซท shrugged)

Next morning we woke
(เน็คซท มอนิง วี โวค)
he couldn’t have been a nicer bloke
(ฮี คูดซึ่น แฮ็ฝ บีน อะ นายเซอร์ บโลค)
Over breakfast made jokes
(โอเฝอะ บเรคฟัซท เมด โจค)
about Dre and his homies and folks
(อะเบาท ดรี แอ็นด ฮิส โฮมี แซน โฟค)
Neither of us asked if or when
(นีเฑอะไนเฑอะ อ็อฝ อัซ อาซค อิฟ ออ ฮเว็น)
we would see each other again
(วี เวิด ซี อีช อัฑเออะ อะเกน)
but I thought that was cool
(บัท ไอ ธอท แดท วอส คูล)
cause I was already late for school
(คอส ไอ วอส ออลเรดอิ เลท ฟอ ซคูล)
by then
(ไบ เด็น)
I’d fallen in love
(อาย ฟอลเล็น อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Night I Fell in Love คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น