เนื้อเพลง Nothing คำอ่านไทย A

Nothing
( นัธติง)
And nothing’s where you’re at
(แอ็นด นัธติง ฮแว ยัวร์ แอ็ท)
When you ain’t got something
(ฮเว็น ยู เอน ก็อท ซัมติง)
You’ll never get it back
(โยว เนฝเวอะ เก็ท ดิธ แบ็ค)
It’s coming on like a drug
(อิทซ คัมอิง ออน ไลค เก ดรัก)
The universal power of one
(ดิ ยูนิเฝอแซ็ล เพาเออะ อ็อฝ วัน)
But it don’t mean nothing
(บัท ดิธ ด้อนท์ มีน นัธติง)
If it all comes undone [uh-huh]
(อิฟ อิท ดอร์ คัม อันดัน [ อา ฮู ])

Fly away
(ฟไล อะเว)
If you fly away
(อิฟ ยู ฟไล อะเว)
You might die today
(ยู ไมท ได ทุเด)
If you fly
(อิฟ ยู ฟไล)
Fly
(ฟไล)

Gimme some love
(กีมมิ ซัม ลัฝ)
Gimme some skin
(กีมมิ ซัม ซคิน)
If we ain’t got that then we ain’t got much
(อิฟ วี เอน ก็อท แดท เด็น วี เอน ก็อท มัช)
And we ain’t got nothing
(แอ็นด วี เอน ก็อท นัธติง)

Gimme some love
(กีมมิ ซัม ลัฝ)
Gimme some skin
(กีมมิ ซัม ซคิน)
If we ain’t got that then we ain’t got much
(อิฟ วี เอน ก็อท แดท เด็น วี เอน ก็อท มัช)
And we ain’t got nothing, nothing
(แอ็นด วี เอน ก็อท นัธติง , นัธติง)

You’re left with nothing
(ยัวร์ เล็ฟท วิฑ นัธติง)
And nothing’s what you’ve got
(แอ็นด นัธติง ว็อท ยู๊ฟ ก็อท)
When you ain’t got no-one, no-one
(ฮเว็น ยู เอน ก็อท โน วัน , โน วัน)
You could have had the lot
(ยู เคิด แฮ็ฝ แฮ็ด เดอะ ล็อท)
And if it’s over today
(แอ็นด อิฟ อิทซ โอเฝอะ ทุเด)
You’ll never get that thing you had together, no way
(โยว เนฝเวอะ เก็ท แดท ธิง ยู แฮ็ด ทุเกฑเออะ , โน เว)
You only get it once
(ยู โอ๊นลี่ เก็ท ดิธ วันซ)

Fly away
(ฟไล อะเว)
If you fly, If you fly
(อิฟ ยู ฟไล , อิฟ ยู ฟไล)

Gimme some love
(กีมมิ ซัม ลัฝ)
Gimme some skin
(กีมมิ ซัม ซคิน)
If we ain’t got that then we ain’t got much
(อิฟ วี เอน ก็อท แดท เด็น วี เอน ก็อท มัช)
And we ain’t got nothing
(แอ็นด วี เอน ก็อท นัธติง)

Gimme some love
(กีมมิ ซัม ลัฝ)
Gimme some skin
(กีมมิ ซัม ซคิน)
If we ain’t got that then we ain’t got much
(อิฟ วี เอน ก็อท แดท เด็น วี เอน ก็อท มัช)
And we ain’t got nothing, nothing
(แอ็นด วี เอน ก็อท นัธติง , นัธติง)

We ain’t got nothing
(วี เอน ก็อท นัธติง)
A day’s a number
(อะ เด ซา นัมเบอะ)
Don’t remember how you found it
(ด้อนท์ ริเมมเบอะ เฮา ยู เฟานด ดิท)
You will never feel the same
(ยู วิล เนฝเวอะ ฟีล เดอะ เซม)
And forever have to take
(แอ็นด เฟาะเรฝเออะ แฮ็ฝ ทู เทค)
It for granted, don’t remember our mistake
(อิท ฟอ กรานท , ด้อนท์ ริเมมเบอะ เอ๊า มิซเทค)

We ain’t got nothing
(วี เอน ก็อท นัธติง)
A day’s a number
(อะ เด ซา นัมเบอะ)
Don’t remember how you found it
(ด้อนท์ ริเมมเบอะ เฮา ยู เฟานด ดิท)
You will never feel the same
(ยู วิล เนฝเวอะ ฟีล เดอะ เซม)
And forever have to take
(แอ็นด เฟาะเรฝเออะ แฮ็ฝ ทู เทค)
It for granted, don’t remember our mistake
(อิท ฟอ กรานท , ด้อนท์ ริเมมเบอะ เอ๊า มิซเทค)

Gimme some love
(กีมมิ ซัม ลัฝ)
So gimme some skin
(โซ กีมมิ ซัม ซคิน)
If we ain’t got that then we ain’t got much
(อิฟ วี เอน ก็อท แดท เด็น วี เอน ก็อท มัช)
And we ain’t got nothing, nothing
(แอ็นด วี เอน ก็อท นัธติง , นัธติง)

Gimme some love
(กีมมิ ซัม ลัฝ)
So gimme some skin
(โซ กีมมิ ซัม ซคิน)
If we ain’t got that then we ain’t got much
(อิฟ วี เอน ก็อท แดท เด็น วี เอน ก็อท มัช)
And we ain’t got nothing, nothing
(แอ็นด วี เอน ก็อท นัธติง , นัธติง)

Gimme some love
(กีมมิ ซัม ลัฝ)
So gimme some skin
(โซ กีมมิ ซัม ซคิน)
If we ain’t got that then we ain’t got much
(อิฟ วี เอน ก็อท แดท เด็น วี เอน ก็อท มัช)
And we ain’t got nothing, nothing
(แอ็นด วี เอน ก็อท นัธติง , นัธติง)

Gimme some love
(กีมมิ ซัม ลัฝ)
So gimme some skin
(โซ กีมมิ ซัม ซคิน)
If we ain’t got that then we ain’t got much
(อิฟ วี เอน ก็อท แดท เด็น วี เอน ก็อท มัช)
And we ain’t got nothing, nothing
(แอ็นด วี เอน ก็อท นัธติง , นัธติง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nothing คำอ่านไทย A

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น