เนื้อเพลง Don’t Let Go คำอ่านไทย Bryan Adams feat Sarah McLachlan

I can’t believe this moment’s come
( ไอ แค็นท บิลีฝ ดีซ โมเม็นท คัม)
It’s so incredible that we’re alone
(อิทซ โซ อินเคร๊ดิเบิ้ล แดท เวีย อะโลน)
There’s so much to be said and done
(แดร์ โซ มัช ทู บี เซ็ด แอ็นด ดัน)
It’s impossible not to be overcome
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล น็อท ทู บี โอเว่อร์คัม)
Will you forgive me if I feel this way
(วิล ยู เฟาะกีฝ มี อิฟ ฟาย ฟีล ดีซ เว)
Cuz we’ve just met – tell me that’s OK
(คัซ หวีบ จัซท เม็ท เท็ล มี แด๊ท โอเค)
So take this feeling’n make it grow
(โซ เทค ดีซ feelingn เมค อิท กโร)
Never let it – never let it go
(เนฝเวอะ เล็ท ดิธ เนฝเวอะ เล็ท ดิธ โก)
[Dont let go of the things you believe in]
([ ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ เดอะ ธิง ยู บิลีฝ อิน ])
You give me something that I can believe in
(ยู กิฝ มี ซัมติง แดท ไอ แค็น บิลีฝ อิน)
[Dont’ let go of this moment in time]
([ ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ ดีซ โมเม็นท อิน ไทม ])
Go of this moment in time
(โก อ็อฝ ดีซ โมเม็นท อิน ไทม)
[Don’t let go of things that you’re feeling]
([ ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ ธิง แดท ยัวร์ ฟีลอิง ])
I can’t explain the things that I’m feeling
(ไอ แค็นท เอ็คซพเลน เดอะ ธิง แดท แอม ฟีลอิง)
[Dont’ let go]
([ ด้อนท์ เล็ท โก ])
No, I won’t let go
(โน , ไอ ว็อนท เล็ท โก)

Now would you mind if I bared my soul
(เนา เวิด ยู ไมนด อิฟ ฟาย บา มาย โซล)
If I came right out and said your’e beautiful
(อิฟ ฟาย เคม ไรท เอ้า แอ็นด เซ็ด ยัวร์ บยูทิฟุล)
Cuz there’s something here I can’t explain
(คัซ แดร์ ซัมติง เฮียร ไอ แค็นท เอ็คซพเลน)
I feel I’m diving into driving rain
(ไอ ฟีล แอม ดายวิง อีนทุ ดรายวิง เรน)
You get my senses running wild
(ยู เก็ท มาย เซ็นซ รันนิง ไวลด)
I can’t resist your sweet, sweet smile
(ไอ แค็นท ริสีซท ยุร สวี้ท , สวี้ท ซไมล)
So take this feeling’n make it grow
(โซ เทค ดีซ feelingn เมค อิท กโร)
Never let it – never let it go
(เนฝเวอะ เล็ท ดิธ เนฝเวอะ เล็ท ดิธ โก)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’ve been waiting all my life
(แอฝ บีน เวททิง ออล มาย ไลฟ)
To make this moment feel so right
(ทู เมค ดีซ โมเม็นท ฟีล โซ ไรท)
The feel of you just fills the night
(เดอะ ฟีล อ็อฝ ยู จัซท ฟิล เดอะ ไนท)
So c’mon – just hold on tight
(โซ ซีมอน จัซท โฮลด ออน ไทท)

[feat. Sarah McLachlan]
([ ฟีท ซาร่าห์ แมคคักแลน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Let Go คำอ่านไทย Bryan Adams feat Sarah McLachlan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น