เนื้อเพลง What You Lookin’ At? (X-Factor Theme song) คำอ่านไทย Uncle Kracker

Lyrics by Dan Colon
( ลีริค ไบ แด็น โคล็อน)
X-Factor Theme
(เอ๊กซฺ แฟคเทอะ ธีม)

Yo you dealin’ with the X-Factor!
(โย ยู ดิลลินวิฑ เดอะ เอ๊กซฺ แฟคเทอะ !)

I got everything I ever wanted,
(ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง ไอ เอฝเออะ ว็อนท ,)
And I’ll never give that back.
(แอ็นด แอล เนฝเวอะ กิฝ แดท แบ็ค)
Well, I know you hate X-Factor, but you ain’t gotta look at me like that,
(เว็ล , ไอ โน ยู เฮท เอ๊กซฺ แฟคเทอะ , บัท ยู เอน กอททะ ลุค แกท มี ไลค แดท ,)
I said you ain’t gotta look at me like that.
(ไอ เซ็ด ยู เอน กอททะ ลุค แกท มี ไลค แดท)

What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)

You wanna rhyme pullin’ stunts like that,
(ยู วอนนา ไรม พลูลิน ซทันท ไลค แดท ,)
See never in my life could I front like that,
(ซี เนฝเวอะ อิน มาย ไลฟ เคิด ดาย ฟรันท ไลค แดท ,)
I ain’t cut like that, I couldnt’ run like that,
(ไอ เอน คัท ไลค แดท , ไอ คูดซึ่น รัน ไลค แดท ,)
I’ma keep it non-fiction and take my hat,
(แอมอา คีพ อิท น็อน ฟีคฌัน แอ็นด เทค มาย แฮ็ท ,)
Uhhh, Remember back when things looked grim,
(อากรีเอดสฺ , ริเมมเบอะ แบ็ค ฮเว็น ธิง ลุค กริม ,)
I spent a lot of money and time on whimps,
(ไอ ซเพ็นท ดา ล็อท อ็อฝ มันอิ แอ็นด ไทม ออน whimps ,)
I remember the crew, Remember the good times,
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ ครู , ริเมมเบอะ เดอะ เกิด ไทม ,)
Remember the orange and I’ll remember the sunshine,
(ริเมมเบอะ ดิ ออเร็นจ แอ็นด แอล ริเมมเบอะ เดอะ ซันชาย ,)
It’s all gone thats the thing of the past,
(อิทซ ซอร์ กอน แด๊ท เดอะ ธิง อ็อฝ เดอะ พาซท ,)
The fact remains that it moves real fast,
(เดอะ แฟ็คท ริเมน แดท ดิธ มูฝ ริแอ็ล ฟัซท ,)
So while you sit around and hope things won’t change,
(โซ ฮไวล ยู ซิท อะเรานด แอ็นด โฮพ ธิง ว็อนท เชนจ ,)
I’ll be sittin’ pretty singing Hey Pac Wait!
(แอล บี ซิทดิน พรีททิ ซิงกิง เฮ แพค เวท !)

I gotta’ tell you baby, Life’s been good to me,
(ไอ กอททะ เท็ล ยู เบบิ , ไลฟ บีน เกิด ทู มี ,)
And I know that makes you mad ’cause thats something you can’t see.
(แอ็นด ดาย โน แดท เมค ยู แม็ด คอส แด๊ท ซัมติง ยู แค็นท ซี)

I got everything I ever wanted,
(ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง ไอ เอฝเออะ ว็อนท ,)
And I’ll never give that back.
(แอ็นด แอล เนฝเวอะ กิฝ แดท แบ็ค)
Well, I know you hate X-Factor, but you ain’t gotta look at me like that,
(เว็ล , ไอ โน ยู เฮท เอ๊กซฺ แฟคเทอะ , บัท ยู เอน กอททะ ลุค แกท มี ไลค แดท ,)
I said you ain’t gotta look at me like that.
(ไอ เซ็ด ยู เอน กอททะ ลุค แกท มี ไลค แดท)

What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)

Yo hear me comin’ off of songs of redemption,
(โย เฮีย มี คัมอิน ออฟฟ อ็อฝ ซ็อง อ็อฝ ริเดมฌัน ,)
I’ve been a prass for rast and attaption,
(แอฝ บีน อะ prass ฟอ rast แอ็นด attaption ,)
I’ve got your extention, but I’ll probably never call,
(แอฝ ก็อท ยุร extention , บัท แอล พรอบอับลิ เนฝเวอะ คอล ,)

I’m apalled by the things you done,
(แอม apalled ไบ เดอะ ธิง ยู ดัน ,)
Left a trail of wrongs and can’t account for one,
(เล็ฟท ดา ทเรล อ็อฝ ร็อง แซน แค็นท แอ็คเคานท ฟอ วัน ,)
I get done and I’m glad, but it’s a shame you waste it,
(ไอ เก็ท ดัน แอ็นด แอม กแล็ด , บัท อิทซ ซา เฌม ยู เวซท อิท ,)
You want this so bad you can taste it!
(ยู ว็อนท ดีซ โซ แบ็ด ยู แค็น เทซท อิท !)
Detroit love do you feel now!?
(ดีทอยดฺ ลัฝ ดู ยู ฟีล เนา !)
A stick can move can you feel now!?
(อะ ซทิค แค็น มูฝ แค็น ยู ฟีล เนา !)
I’m on a ride for the 2-triple-0,
(แอม ออน อะ ไรด ฟอ เดอะ ทู ทริ๊พเพิ่ล 0 ,)
Full flair your all american hero!
(ฟูล ฟแล ยุร ออล อะเมริแค็น ฮีโร !)

I gotta’ tell you baby, Life’s been good to me,
(ไอ กอททะ เท็ล ยู เบบิ , ไลฟ บีน เกิด ทู มี ,)
And I know that makes you mad ’cause thats something you can’t see.
(แอ็นด ดาย โน แดท เมค ยู แม็ด คอส แด๊ท ซัมติง ยู แค็นท ซี)

I got everything I ever wanted,
(ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง ไอ เอฝเออะ ว็อนท ,)
And I’ll never give that back.
(แอ็นด แอล เนฝเวอะ กิฝ แดท แบ็ค)
Well, I know you hate X-Factor, but you ain’t gotta look at me like that,
(เว็ล , ไอ โน ยู เฮท เอ๊กซฺ แฟคเทอะ , บัท ยู เอน กอททะ ลุค แกท มี ไลค แดท ,)
I said you ain’t gotta look at me like that.
(ไอ เซ็ด ยู เอน กอททะ ลุค แกท มี ไลค แดท)

What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)

I’m here to tell you baby, Life’s been good to me,
(แอม เฮียร ทู เท็ล ยู เบบิ , ไลฟ บีน เกิด ทู มี ,)
And I know that makes you mad ’cause thats something you can’t see.
(แอ็นด ดาย โน แดท เมค ยู แม็ด คอส แด๊ท ซัมติง ยู แค็นท ซี)

I got everything I ever wanted,
(ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง ไอ เอฝเออะ ว็อนท ,)
And I’ll never give that back.
(แอ็นด แอล เนฝเวอะ กิฝ แดท แบ็ค)
Well, I know you hate X-Factor, but you ain’t gotta look at me like that,
(เว็ล , ไอ โน ยู เฮท เอ๊กซฺ แฟคเทอะ , บัท ยู เอน กอททะ ลุค แกท มี ไลค แดท ,)
I said you ain’t gotta look at me like that.
(ไอ เซ็ด ยู เอน กอททะ ลุค แกท มี ไลค แดท)

What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)
What you lookin’ at?
(ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What You Lookin’ At? (X-Factor Theme song) คำอ่านไทย Uncle Kracker

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น