เนื้อเพลง S M Airlines คำอ่านไทย NOFX

I went to the airport, but I missed my flight
( ไอ เว็นท ทู ดิ แอร์พอร์ท , บัท ไอ มิซ มาย ฟไลท)
I had to get out of this town tonight
(ไอ แฮ็ด ทู เก็ท เอ้า อ็อฝ ดีซ ทาวน์ ทุไนท)
Then a lady in black caught my attention
(เด็น อะ เลดิ อิน บแล็ค คอท มาย แอ็ทเทนฌัน)
I couldn’t figure out what was her intention
(ไอ คูดซึ่น ฟีกยุร เอ้า ว็อท วอส เฮอ อินเทนฌัน)
She told me about a flight that was leaving tonight
(ชี โทลด มี อะเบาท ดา ฟไลท แดท วอส ลีฝอิงส ทุไนท)
She could get me a seat and the price was right
(ชี เคิด เก็ท มี อะ ซีท แอ็นด เดอะ พไรซ วอส ไรท)
She tugged on my pants so I jumped at the chance
(ชี tugged ออน มาย แพ็นท โซ ไอ จัมพ แอ็ท เดอะ ชานซ)
I had no idea what was in store for me
(ไอ แฮ็ด โน ไอดีอะ ว็อท วอส ซิน ซโท ฟอ มี)
She welcomed me aboard then she strapped me to my seat
(ชี เวลคัม มี อะโบด เด็น ชี สแตปชฺ มี ทู มาย ซีท)
She tied my hands and legs down and made me kiss her feet
(ชี ไท มาย แฮ็นด แซน เล็ก เดาน แอ็นด เมด มี คิซ เฮอ ฟีท)
She whipped me and she slapped me, and gagged me when I begged
(ชี วิพชฺ มี แอ็นด ชี สแลพ มี , แอ็นด gagged มี ฮเว็น นาย เบก)
One things for sure I’ll never fly s/m airlines again
(วัน ธิง ฟอ ฌุร แอล เนฝเวอะ ฟไล เอส /เอ็ม แอร์ไลน์ อะเกน)
The stewardess in leather came walking down the isle
(เดอะ ซทยูเออะเด็ซ ซิน เลฑเออะ เคม วอคกิง เดาน ดิ ไอล)
She put nipple clamps on me with a sadistic smile
(ชี พัท นิบเปิล คแล็มพ ออน มี วิฑ อะ ซะดีซทิค ซไมล)
The rain was so bad I had tears in my eyes
(เดอะ เรน วอส โซ แบ็ด ดาย แฮ็ด เทีย ซิน มาย ไอ)
Then I looked up and there were two gartered thighs
(เด็น นาย ลุค อัพ แอ็นด แดร์ เวอ ทู กาเทอะ ไธ)
Her ass was inches from me when she told me to lick
(เฮอ อาซ วอส อินเชด ฟร็อม มี ฮเว็น ชี โทลด มี ทู ลิค)
Before I could do anything she slapped my d*ck
(บิโฟ ไอ เคิด ดู เอนอิธิง ชี สแลพ มาย d*ck)
So I followed he commands, my aim was to please
(โซ ไอ ฟอลโล ฮี ค็อมมานด , มาย เอม วอส ทู พลีส)
I spent the rest of the flight on my knees
(ไอ ซเพ็นท เดอะ เร็ซท อ็อฝ เดอะ ฟไลท ออน มาย นี)
The plane finally landed by the end of night
(เดอะ พเลน ไฟแน็ลลิ แล็นด ไบ ดิ เอ็นด อ็อฝ ไนท)
I had to get off of this torture flight
(ไอ แฮ็ด ทู เก็ท ออฟฟ อ็อฝ ดีซ ทอเชอะ ฟไลท)
I asked her to release me, then she bit my lip
(ไอ อาซค เฮอ ทู รีลีซ มี , เด็น ชี บิท มาย ลิพ)
She said the ticket that you bought, it was round trip.
(ชี เซ็ด เดอะ ทีคเคท แดท ยู บอท , อิท วอส เรานด ทริพ)
I’ll never fly s/m airlines again
(แอล เนฝเวอะ ฟไล เอส /เอ็ม แอร์ไลน์ อะเกน)
I’ll never fly s/m airlines again
(แอล เนฝเวอะ ฟไล เอส /เอ็ม แอร์ไลน์ อะเกน)
I’ll never fly s/m airlines again
(แอล เนฝเวอะ ฟไล เอส /เอ็ม แอร์ไลน์ อะเกน)
I’ll never fly s/m airlines again
(แอล เนฝเวอะ ฟไล เอส /เอ็ม แอร์ไลน์ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง S M Airlines คำอ่านไทย NOFX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น