เนื้อเพลง Wonderful Remark คำอ่านไทย Van Morrison

How can you stand the silence
( เฮา แค็น ยู ซแท็นด เดอะ ไซเล็นซ)
That pervades when we all cry
(แดท เพอะเฝด ฮเว็น วี ออล คไร)
How can you watch the violence
(เฮา แค็น ยู ว็อช เดอะ ไฝโอะเล็นซ)
That erupts before your eyes
(แดท อิรัพท บิโฟ ยุร ไอ)

You can’t even grab a hold on
(ยู แค็นท อีเฝ็น กแร็บ อะ โฮลด ออน)
When we’re hanging oh so loose
(ฮเว็น เวีย แฮงอิง โอ โซ ลูซ)
You don’t even listen to us
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น ลิ๊สซึ่น ทู อัซ)
When we talk it ain’t no use
(ฮเว็น วี ทอค อิท เอน โน ยูซ)

Leave your thoughtlessness behind you
(ลีฝ ยุร ธรอทเลสเนสส บิไฮนด ยู)
Then you may begin to understand
(เด็น ยู เม บีกีน ทู อันเดิซแทนด)
Clear the emptiness around you
(คเลีย ดิ เอมทิเน็ซ อะเรานด ยู)
With the waving of your hand
(วิฑ เดอะ เวฝวิ่ง อ็อฝ ยุร แฮ็นด)

That was a wonderful remark
(แดท วอส ซา วันเดอะฟุล ริมาค)
I had my eyes closed in the dark
(ไอ แฮ็ด มาย ไอ คโลส อิน เดอะ ดาค)
I sighed a million sighs
(ไอ ไซ อะ มีลยัน ไซ)
I told a million lies to myself, to myself
(ไอ โทลด อะ มีลยัน ไล ทู ไมเซลฟ , ทู ไมเซลฟ)
Ooh oh, ooh oh, ooh oh, ooh oh, ooh oh, ooh oh
(อู้ โอ , อู้ โอ , อู้ โอ , อู้ โอ , อู้ โอ , อู้ โอ)

Now, how can we listen to you
(เนา , เฮา แค็น วี ลิ๊สซึ่น ทู ยู)
When we know that your talk is cheap
(ฮเว็น วี โน แดท ยุร ทอค อีส ชีพ)
How can we never question
(เฮา แค็น วี เนฝเวอะ คเวซชัน)
Why we give more and you keep
(ฮไว วี กิฝ โม แอ็นด ยู คีพ)

How can your empty laughter
(เฮา แค็น ยุร เอมทิ ลาฟเทอะ)
Fill a room like ours with joy
(ฟิล อะ รุม ไลค เอ๊า วิฑ จอย)
When you’re only playing with us
(ฮเว็น ยัวร์ โอ๊นลี่ พเลนิ่ง วิฑ อัซ)
Like a child does with a toy
(ไลค เก ไชล โด วิฑ อะ ทอย)

How can we ever feel the freedom
(เฮา แค็น วี เอฝเออะ ฟีล เดอะ ฟรีดัม)
Or the flame lit by the spark
(ออ เดอะ ฟเลม ลิท ไบ เดอะ ซพาค)
How can we ever come out even
(เฮา แค็น วี เอฝเออะ คัม เอ้า อีเฝ็น)
When reality is stark
(ฮเว็น ริแอลอิทิ อีส ซทาค)

That was a wonderful remark
(แดท วอส ซา วันเดอะฟุล ริมาค)
I had my eyes closed in the dark
(ไอ แฮ็ด มาย ไอ คโลส อิน เดอะ ดาค)
I sighed a million sighs
(ไอ ไซ อะ มีลยัน ไซ)
I told a million lies to myself, to myself
(ไอ โทลด อะ มีลยัน ไล ทู ไมเซลฟ , ทู ไมเซลฟ)
Ooh oh, ooh oh, ooh oh, ooh oh, ooh oh, ooh oh
(อู้ โอ , อู้ โอ , อู้ โอ , อู้ โอ , อู้ โอ , อู้ โอ)

Listen, how can you tell us something
(ลิ๊สซึ่น , เฮา แค็น ยู เท็ล อัซ ซัมติง)
Just to keep us hanging on, yeah
(จัซท ทู คีพ อัซ แฮงอิง ออน , เย่)
Something that just don’t mean nothin’
(ซัมติง แดท จัซท ด้อนท์ มีน นอทติน)
When we see you, you are gone
(ฮเว็น วี ซี ยู , ยู อาร์ กอน)

Clinging to some other rainbow
(คลิงงิง ทู ซัม อัฑเออะ เรนโบว์)
While we’re standing waiting outside in the cold
(ฮไวล เวีย ซแทนดิง เวททิง เอาทไซด อิน เดอะ โคลด)
Telling us the same sad story
(เทลลิง อัซ เดอะ เซม แซ็ด ซโทริ)
Knowing time is growing old
(โนอิง ไทม อีส กโรอิง โอลด)

Touch your world up with some colour
(ทั๊ช ยุร เวิลด อัพ วิฑ ซัม คัลเออะ)
Dream you’re swinging on a star
(ดรีม ยัวร์ สวิงงิงออน อะ ซทา)
Taste it first then add some flavour
(เทซท อิท เฟิซท เด็น แอ็ด ซัม ฟเลเฝอะ)
Now you know just who you are
(เนา ยู โน จัซท ฮู ยู อาร์)

That was a wonderful remark
(แดท วอส ซา วันเดอะฟุล ริมาค)
I had my eyes closed in the dark
(ไอ แฮ็ด มาย ไอ คโลส อิน เดอะ ดาค)
I sighed a million sighs, oh yeah
(ไอ ไซ อะ มีลยัน ไซ , โอ เย่)
I told a million lies to myself, oh yeah, to myself
(ไอ โทลด อะ มีลยัน ไล ทู ไมเซลฟ , โอ เย่ , ทู ไมเซลฟ)
Ooh oh, ooh oh, ooh oh
(อู้ โอ , อู้ โอ , อู้ โอ)
Ooh oh, ooh oh, ooh oh
(อู้ โอ , อู้ โอ , อู้ โอ)

Wonderful remark
(วันเดอะฟุล ริมาค)
And that…
(แอ็นด แดท)

That was a wonderful remark, yes it was, right on
(แดท วอส ซา วันเดอะฟุล ริมาค , เย็ซ ซิท วอส , ไรท ออน)
I had my eyes closed in the dark, right on
(ไอ แฮ็ด มาย ไอ คโลส อิน เดอะ ดาค , ไรท ออน)
I sighed a million sighs
(ไอ ไซ อะ มีลยัน ไซ)
I told a million lies to myself, alright, to myself
(ไอ โทลด อะ มีลยัน ไล ทู ไมเซลฟ , ออลไร๊ท , ทู ไมเซลฟ)
Ooh oh, ooh oh, ooh oh, ooh oh, ooh oh, ooh oh
(อู้ โอ , อู้ โอ , อู้ โอ , อู้ โอ , อู้ โอ , อู้ โอ)

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
Right on, right on
(ไรท ออน , ไรท ออน)
Oh, oh, oh, oh, cut loose
(โอ , โอ , โอ , โอ , คัท ลูซ)
Cut loose, cut loose
(คัท ลูซ , คัท ลูซ)
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
etc. [fade to end]
(อีทีซี[ เฝด ทู เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wonderful Remark คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น