เนื้อเพลง I’m Your Puppet คำอ่านไทย Elton John

Linden Oldham & Dan Penn
( ลีนเด็น Oldham & แด็น Penn)

Pull the string and I’ll wink at you, I’m your puppet
(พุล เดอะ ซทริง แอ็นด แอล วิงค แกท ยู , แอม ยุร พัพเพ็ท)
I’ll do funny things if you want me to, I’m your puppet
(แอล ดู ฟันนิ ธิง อิฟ ยู ว็อนท มี ทู , แอม ยุร พัพเพ็ท)

I’ll be yours to have and to hold
(แอล บี ยุร ทู แฮ็ฝ แอ็นด ทู โฮลด)
Darling you’ve got full control of your puppet
(ดาลิง ยู๊ฟ ก็อท ฟูล ค็อนทโรล อ็อฝ ยุร พัพเพ็ท)

Pull another string and I’ll kiss your lips, I’m your puppet
(พุล แอะนัธเออะ ซทริง แอ็นด แอล คิซ ยุร ลิพ , แอม ยุร พัพเพ็ท)
Snap your finger and I’ll turn you some flips, I’m your puppet
(ซแน็พ ยุร ฟีงเกอะ แอ็นด แอล เทิน ยู ซัม ฟลิพ , แอม ยุร พัพเพ็ท)

Your every wish is my command
(ยุร เอฝริ วิฌ อีส มาย ค็อมมานด)
All you gotta do is wiggle your little hand
(ออล ยู กอททะ ดู อีส วิกเกิล ยุร ลิ๊ทเทิ่ล แฮ็นด)
I’m your puppet, I’m your puppet
(แอม ยุร พัพเพ็ท , แอม ยุร พัพเพ็ท)

I’m just a toy, just a funny boy
(แอม จัซท ดา ทอย , จัซท ดา ฟันนิ บอย)
That makes you laugh when you’re blue
(แดท เมค ยู ลาฟ ฮเว็น ยัวร์ บลู)
I’ll be wonderful, do just what I’m told
(แอล บี วันเดอะฟุล , ดู จัซท ว็อท แอม โทลด)
I’ll do anything for you
(แอล ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
I’m your puppet, I’m your puppet
(แอม ยุร พัพเพ็ท , แอม ยุร พัพเพ็ท)

Pull them little strings and I’ll sing you a song, I’m your puppet
(พุล เฑ็ม ลิ๊ทเทิ่ล ซทริง แซน แอล ซิง ยู อะ ซ็อง , แอม ยุร พัพเพ็ท)
Make me do right or make me do wrong, I’m your puppet
(เมค มี ดู ไรท ออ เมค มี ดู ร็อง , แอม ยุร พัพเพ็ท)

Treat me good and I’ll do anything
(ทรีท มี เกิด แอ็นด แอล ดู เอนอิธิง)
I’m just a puppet an you hold my string, I’m your puppet
(แอม จัซท ดา พัพเพ็ท แอน ยู โฮลด มาย ซทริง , แอม ยุร พัพเพ็ท)
Yeah, I’m your puppet
(เย่ , แอม ยุร พัพเพ็ท)

Walking, talking, living, loving puppet
(วอคกิง , ทอคอิง , ลีฝอิง , ลัฝอิง พัพเพ็ท)
I’m hanging on a string girl, I’ll do anything now
(แอม แฮงอิง ออน อะ ซทริง เกิล , แอล ดู เอนอิธิง เนา)

I’m a walking, talking, living, loving puppet, and I love you
(แอม มา วอคกิง , ทอคอิง , ลีฝอิง , ลัฝอิง พัพเพ็ท , แอ็นด ดาย ลัฝ ยู)

I’m a smiling happy face when you want me to
(แอม มา ซไมลอิง แฮพพิ เฟซ ฮเว็น ยู ว็อนท มี ทู)
Even make you happy when you’re feeling blue
(อีเฝ็น เมค ยู แฮพพิ ฮเว็น ยัวร์ ฟีลอิง บลู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Your Puppet คำอ่านไทย Elton John

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น