เนื้อเพลง Walk Away คำอ่านไทย Jewel

Don’t say I love you, I won’t say that I care
( ด้อนท์ เซ ไอ ลัฝ ยู , ไอ ว็อนท เซ แดท ไอ แค)
I’ll pretend I never kissed you, or held you, or worshipped you
(แอล พริเทนด ดาย เนฝเวอะ คิซ ยู , ออ เฮ็ลด ยู , ออ worshipped ยู)
I swear
(ไอ ซแว)
I’ll live in denial for as long as I live
(แอล ไลฝ อิน ดิไนแอ็ล ฟอ แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย ไลฝ)
Cuz *what I need baby, this love just can’t give
(คัซ *ว็อท ไอ นีด เบบิ , ดีซ ลัฝ จัซท แค็นท กิฝ)
We have to walk away
(วี แฮ็ฝ ทู วอค อะเว)
We have to walk away
(วี แฮ็ฝ ทู วอค อะเว)
I’ll try not to sing, you’ll try not to talk with those lips
(แอล ทไร น็อท ทู ซิง , โยว ทไร น็อท ทู ทอค วิฑ โฑส ลิพ)
We’ll forget all the sweet memories, and now we’ll just go with what
(เว็ล เฟาะเกท ดอร์ เดอะ สวี้ท เมรโมรี , แอ็นด เนา เว็ล จัซท โก วิฑ ว็อท)
is
(อีส)
Cuz this love ain’t loving, and I don’t know why
(คัซ ดีซ ลัฝ เอน ลัฝอิง , แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว)
But anything that stands so still can’t be alive
(บัท เอนอิธิง แดท ซแท็นด โซ ซทิล แค็นท บี อะไลฝ)
We have to walk away
(วี แฮ็ฝ ทู วอค อะเว)
We have to walk away
(วี แฮ็ฝ ทู วอค อะเว)

[refrain]
([ ริฟเรน ])

But there were times our love was, so sweet
(บัท แดร์ เวอ ไทม เอ๊า ลัฝ วอส , โซ สวี้ท)
And it’s *memory that makes me want to make it last
(แอ็นด อิทซ *เมมโอะริ แดท เมค มี ว็อนท ทู เมค อิท ลาซท)
But you can’t make love work, anymore than you can make it leave
(บัท ยู แค็นท เมค ลัฝ เวิค , แอนนี่มอ แฑ็น ยู แค็น เมค อิท ลีฝ)
And it’s then you gotta leave it yourself
(แอ็นด อิทซ เด็น ยู กอททะ ลีฝ อิท ยุรเซลฟ)

[refrain 2]
([ ริฟเรน ทู ])

Cuz when love ain’t loving but still ain’t leaving
(คัซ ฮเว็น ลัฝ เอน ลัฝอิง บัท ซทิล เอน ลีฝอิงส)
It’s then you gotta leave it yourself
(อิทซ เด็น ยู กอททะ ลีฝ อิท ยุรเซลฟ)

Now jealousy can ride your heart like a sick kind of pony
(เนา เจลอะซิ แค็น ไรด ยุร ฮาท ไลค เก ซิค ไคนด อ็อฝ โพนิ)
And envy’s just the same
(แอ็นด เอนฝิ จัซท เดอะ เซม)
And your loneliness can consume you no matter how much love you had
(แอ็นด ยุร โลนลิเน็ซ แค็น ค็อนซยูม ยู โน แมทเทอะ เฮา มัช ลัฝ ยู แฮ็ด)
And when it all boils down, baby, there’s no other way
(แอ็นด ฮเว็น หนิด ออล บอยล เดาน , เบบิ , แดร์ โน อัฑเออะ เว)
And I *care much more than to make you stay
(แอ็นด ดาย *แค มัช โม แฑ็น ทู เมค ยู ซเท)
We have to walk away
(วี แฮ็ฝ ทู วอค อะเว)
We have to walk away
(วี แฮ็ฝ ทู วอค อะเว)

So at night, when darkness fills me,
(โซ แอ็ท ไนท , ฮเว็น ดาคเน็ซ ฟิล มี ,)
I’ll pretend you never spoke my name
(แอล พริเทนด ยู เนฝเวอะ ซโพค มาย เนม)
When I’m sitting home that lonely,
(ฮเว็น แอม ซีททิง โฮม แดท โลนลิ ,)
I’ll pretend you’re home and lonely, oh just the same
(แอล พริเทนด ยัวร์ โฮม แอ็นด โลนลิ , โอ จัซท เดอะ เซม)
And I’ll pretend this sorrow, this sorrow will pass
(แอ็นด แอล พริเทนด ดีซ ซอโร , ดีซ ซอโร วิล เพซ)
And I’ll try to pretend that this loneliness wont last
(แอ็นด แอล ทไร ทู พริเทนด แดท ดีซ โลนลิเน็ซ ว็อนท ลาซท)
And that I’ll walk away
(แอ็นด แดท แอล วอค อะเว)
yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

refrain
(ริฟเรน)

repeat
(ริพีท)

refrain 2
(ริฟเรน ทู)

repeat
(ริพีท)

So don’t say
(โซ ด้อนท์ เซ)
So don’t say I love you
(โซ ด้อนท์ เซ ไอ ลัฝ ยู)
I won’t say that I care
(ไอ ว็อนท เซ แดท ไอ แค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walk Away คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น