เนื้อเพลง Thug Holiday คำอ่านไทย Trick Daddy feat Latocha Scott

{talking}
( {กำลังทอค })
Thug holiday, go ahead you can cry this up right baby
(ธัก ฮอลอิเด , โก อะเฮด ยู แค็น คไร ดีซ อัพ ไรท เบบิ)
Everything gone be gravy later, that’s right
(เอ๊วี่ติง กอน บี กเรฝิ เลทเออะ , แด๊ท ไรท)
This the time when we take time to remember
(ดีซ เดอะ ไทม ฮเว็น วี เทค ไทม ทู ริเมมเบอะ)
All the loved ones we lost in the struggle you know
(ออล เดอะ ลัฝ วัน วี ล็อซท อิน เดอะ สทรั๊กเกิ้ล ยู โน)
I dedicate this to my brother Hollywood, Toby, Bam
(ไอ เดดอิเคท ดีซ ทู มาย บรัฑเออะ ฮอลิวูด , โทบี้ , แบม)
My dog Itchy and Lil Trav, I dedicate this to the struggle
(มาย ด็อก อิชอิ แอ็นด ลิล Trav , ไอ เดดอิเคท ดีซ ทู เดอะ สทรั๊กเกิ้ล)
Everybody in the county jail, state penn, check it out
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ เคานทิ เจล , ซเทท penn , เช็ค อิท เอ้า)

{Trick Daddy}
({ทริค แดดดิ })
Here go one for bad luck, hell against that a n*gga wouldn’t have none
(เฮียร โก วัน ฟอ แบ็ด ลัค , เฮ็ล อะเกนซท แดท ดา เอ็น *gga วูดดึ่น แฮ็ฝ นัน)
But when I think about it, what would I be without my gun
(บัท ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ดิธ , ว็อท เวิด ดาย บี วิเฑาท มาย กัน)
How could I, get away from the po-po’s, if a, n*gga couldn’t run
(เฮา เคิด ดาย , เก็ท อะเว ฟร็อม เดอะ โพ pos , อิฟ อะ , เอ็น *gga คูดซึ่น รัน)
And how was I given a daughter when I always prayed for a son
(แอ็นด เฮา วอส ซาย กีฝเอ็น อะ ดอเทอะ ฮเว็น นาย ออลเว พเร ฟอ รา ซัน)
Life is crazy ain’t it, sometimes I even think the same thing
(ไลฟ อีส คเรสิ เอน ดิธ , ซัมไทม์ ซาย อีเฝ็น ธิงค เดอะ เซม ธิง)
I’ve been waiting on freeing the ring hell but ain’t a thang changed
(แอฝ บีน เวททิง ออน freeings เดอะ ริง เฮ็ล บัท เอน ดา เตง เชนจ)
And I lost my brother in the struggle, and then he lost his mother
(แอ็นด ดาย ล็อซท มาย บรัฑเออะ อิน เดอะ สทรั๊กเกิ้ล , แอ็นด เด็น ฮี ล็อซท ฮิส ม๊าเธ่อร์)
And I’m thinking about it who’s mine’s who gone raise my brother
(แอ็นด แอม ติ้งกิง อะเบาท ดิธ ฮู ไมน ฮู กอน เรส มาย บรัฑเออะ)
Not to be a thug, stay in school, don’t use drugs
(น็อท ทู บี อะ ธัก , ซเท อิน ซคูล , ด้อนท์ ยูซ ดรัก)
Who’ll teach him right from wrong and show them boys, true love
(อ๊าว ทีช ฮิม ไรท ฟร็อม ร็อง แอ็นด โฌ เฑ็ม บอย , ทรู ลัฝ)
So I pray for the better days, face the bomb had a run-a-ways
(โซ ไอ พเร ฟอ เดอะ เบทเทอะ เด , เฟซ เดอะ บ็อม แฮ็ด อะ รัน อะ เว)
And, I put my guns away and I pray for peace on Sundays, it’s crazy ain’t it
(แอ็นด , ไอ พัท มาย กัน อะเว แอ็นด ดาย พเร ฟอ พีซ ออน ซันดิ , อิทซ คเรสิ เอน ดิธ)

{Chorus: Latocha Scott}
({โครัซ : Latocha สคอตทฺ })
Just like the soldiers, that ain’t coming home this year
(จัซท ไลค เดอะ โซลเจอะ , แดท เอน คัมอิง โฮม ดีซ เยีย)
Just like the fellas, in prison, we miss you so much for real
(จัซท ไลค เดอะ เฟลลา , อิน พริ๊ซั่น , วี มิซ ยู โซ มัช ฟอ ริแอ็ล)
What about the children, who ran away, that ain’t coming home today
(ว็อท อะเบาท เดอะ ชีลดเร็น , ฮู แร็น อะเว , แดท เอน คัมอิง โฮม ทุเด)
Well here’s a message from coast to coast
(เว็ล เฮียร ซา เมซซิจ ฟร็อม โคซท ทู โคซท)
Cause when them thugs really need it the most a thug holiday
(คอส ฮเว็น เฑ็ม ธัก ริแอ็ลลิ นีด ดิท เดอะ โมซท ดา ธัก ฮอลอิเด)

Just like em, just like em, just like em, a thug holiday – {2x}
(จัซท ไลค เอ็ม , จัซท ไลค เอ็ม , จัซท ไลค เอ็ม , อะ ธัก ฮอลอิเด {2x})

{Trick Daddy}
({ทริค แดดดิ })
Here go one for, all these killings and all these conflicts in religion
(เฮียร โก วัน ฟอ , ออล ฑิส คีลลิง แซน ออล ฑิส คอนฟลิคท ซิน ริลีจอัน)
See the muslims, Jews and Christians but know they are all God’s children
(ซี เดอะ มัสลิม , จู แซน ครีซแช็น บัท โน เด อาร์ ออล ก็อด ชีลดเร็น)
There’s only, one him, plus ain’t none of y’all confronting him
(แดร์ โอ๊นลี่ , วัน ฮิม , พลัซ เอน นัน อ็อฝ ยอล confrontings ฮิม)
So blind in our own minds we wouldn’t even know God if we confronted him
(โซ บไลนด อิน เอ๊า โอน ไมนด วี วูดดึ่น อีเฝ็น โน ก็อด อิฟ วี ค็อนฟรันท ฮิม)
And, I read your books know all your remixes to the bottom
(แอ็นด , ไอ เร็ด ยุร เบิค โน ออล ยุร remixes ทู เดอะ บอตตัม)
What about a, verse for the thugs curled with drugs and survival
(ว็อท อะเบาท ดา , เฝิซ ฟอ เดอะ ธัก เคิล วิฑ ดรัก แซน เซอะไฝฝแอ็ล)
That’s asking chapels naming Martin, Malcolm and Faricon
(แด๊ท อาคกิ้ง แชพเอ็ล namings มาทิน , มัลคอล์ แอ็นด Faricon)
In all my history books, only one died was the Americans
(อิน ออล มาย ฮีซโทะริ เบิค , โอ๊นลี่ วัน ได วอส ดิ อะเมริแค็น)
And, that’s point of my, who’s responsible for Vietnam
(แอ็นด , แด๊ท พอยนท อ็อฝ มาย , ฮู รีสฺพอนสิเบิล ฟอ เวียดนาม)
And, hold on there’s more, we had two World Wars
(แอ็นด , โฮลด ออน แดร์ โม , วี แฮ็ด ทู เวิลด วอ)
And, how come the judges make more than the teachers is making
(แอ็นด , เฮา คัม เดอะ จัจ เมค โม แฑ็น เดอะ ทีชเออะ ซิส เมคอิง)
When they the ones raising all the taxes and got us fighting for education
(ฮเว็น เด ดิ วัน เรนซิง ออล เดอะ แท๊กเซซ แซน ก็อท อัซ ไฟท์ดิง ฟอ เอดยุเคฌัน)
Life is crazy ain’t it
(ไลฟ อีส คเรสิ เอน ดิธ)

{Chorus: Latocha Scott}
({โครัซ : Latocha สคอตทฺ })
So many tears, through out the years
(โซ เมนอิ เทีย , ธรู เอ้า เดอะ เยีย)
Somebody tell me what’s going on
(ซัมบอดี้ เท็ล มี ว็อท โกอิ้ง ออน)
And so many liiives, but only God knows
(แอ็นด โซ เมนอิ liiives , บัท โอ๊นลี่ ก็อด โน)
About the pain deep inside
(อะเบาท เดอะ เพน ดีพ อีนไซด)
It gets so hard, you got to keep your head up
(อิท เก็ท โซ ฮาด , ยู ก็อท ทู คีพ ยุร เฮ็ด อัพ)
I know you’re fed up, but stay strong
(ไอ โน ยัวร์ เฟ็ด อัพ , บัท ซเท ซทร็อง)
Here’s a message from coast to coast
(เฮียร ซา เมซซิจ ฟร็อม โคซท ทู โคซท)
Cause when them thugs really need it the most, a thug holiday
(คอส ฮเว็น เฑ็ม ธัก ริแอ็ลลิ นีด ดิท เดอะ โมซท , อะ ธัก ฮอลอิเด)

Just like em, just like em, just like em, a thug holiday – {2x}
(จัซท ไลค เอ็ม , จัซท ไลค เอ็ม , จัซท ไลค เอ็ม , อะ ธัก ฮอลอิเด {2x})

{LaTocha Scott}
({LaTocha สคอตทฺ })
This is for my people in the ghetto
(ดีซ ซิส ฟอ มาย พี๊เพิ่ล อิน เดอะ เกทโท)
I’m calling out, calling out
(แอม คอลลิง เอ้า , คอลลิง เอ้า)
To all my thugs in the ghetto
(ทู ออล มาย ธัก ซิน เดอะ เกทโท)
Calling out, calling out
(คอลลิง เอ้า , คอลลิง เอ้า)
It gets hard sometimes, but you
(อิท เก็ท ฮาด ซัมไทม์ , บัท ยู)
Got to keep your head up, and be strong
(ก็อท ทู คีพ ยุร เฮ็ด อัพ , แอ็นด บี ซทร็อง)
Here’s a message from coast to coast
(เฮียร ซา เมซซิจ ฟร็อม โคซท ทู โคซท)
Cause when them thugs really need it the most, a thug holiday
(คอส ฮเว็น เฑ็ม ธัก ริแอ็ลลิ นีด ดิท เดอะ โมซท , อะ ธัก ฮอลอิเด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thug Holiday คำอ่านไทย Trick Daddy feat Latocha Scott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น