เนื้อเพลง Bounce คำอ่านไทย Bro’Sis

All the ladies in the house bounce – all the
( ออล เดอะ เลดิส ซิน เดอะ เฮาซ เบานซ ออล เดอะ)
fellas in the house bounce – everybody in the
(เฟลลา ซิน เดอะ เฮาซ เบานซ เอวี่บอดี้ อิน เดอะ)
house bounce, – bounce bounce bounce
(เฮาซ เบานซ , เบานซ เบานซ เบานซ)
bounce – all the ladies in the house bounce
(เบานซ ออล เดอะ เลดิส ซิน เดอะ เฮาซ เบานซ)
all the fellas in the house bounce every
(ออล เดอะ เฟลลา ซิน เดอะ เฮาซ เบานซ เอฝริ)
body in the house bounce, bounce bounce
(บอดอิ อิน เดอะ เฮาซ เบานซ , เบานซ เบานซ)
bounce bounce
(เบานซ เบานซ)

Sexy, carino, I love you I want you – I see you
(เซคซิ , carino , ไอ ลัฝ ยู ไอ ว็อนท ยู ไอ ซี ยู)
standing there – looking good like you
(ซแทนดิง แดร์ ลุคอิง เกิด ไลค ยู)
don’t care – I’m gonna approach you,
(ด้อนท์ แค แอม กอนนะ แอ็พโรช ยู ,)
and ask you, maybe beg you – th gitcha
(แอ็นด อาซค ยู , เมบี เบ็ก ยู th gitcha)
booty on the floor tonight – and bounce
(บูทิ ออน เดอะ ฟโล ทุไนท แอ็นด เบานซ)
with me all through the night
(วิฑ มี ออล ธรู เดอะ ไนท)

I just want to, to give you what you feel – I
(ไอ จัซท ว็อนท ทู , ทู กิฝ ยู ว็อท ยู ฟีล ไอ)
don’t want to ,to leave you standing here
(ด้อนท์ ว็อนท ทู , ทู ลีฝ ยู ซแทนดิง เฮียร)
– if you want me ,you wouldn’t be right there
(อิฟ ยู ว็อนท มี , ยู วูดดึ่น บี ไรท แดร์)
alone – carino bounce with me
(อะโลน carino เบานซ วิฑ มี)

All the ladies in the house bounce – all the
(ออล เดอะ เลดิส ซิน เดอะ เฮาซ เบานซ ออล เดอะ)
fellas in the house bounce – everybody in the
(เฟลลา ซิน เดอะ เฮาซ เบานซ เอวี่บอดี้ อิน เดอะ)
house bounce, – bounce bounce bounce
(เฮาซ เบานซ , เบานซ เบานซ เบานซ)
bounce – all the ladies in the house bounce
(เบานซ ออล เดอะ เลดิส ซิน เดอะ เฮาซ เบานซ)
all the fellas in the house bounce every
(ออล เดอะ เฟลลา ซิน เดอะ เฮาซ เบานซ เอฝริ)
body in the house bounce, bounce bounce
(บอดอิ อิน เดอะ เฮาซ เบานซ , เบานซ เบานซ)
bounce bounce
(เบานซ เบานซ)

Siempre, forever we chillin together ain’t
(Siempre , เฟาะเรฝเออะ วี ชิลลินทุเกฑเออะ เอน)
nobody playing diva tonight – tryin to
(โนบอดี้ พเลนิ่ง ดีว่า ทุไนท ทายอิน ทู)
front tonight – it’s time to push it up alright
(ฟรันท ทุไนท อิทซ ไทม ทู พุฌ อิท อัพ ออลไร๊ท)
– no flossin we just rockin – no jockin, if I’m
(โน ฟอสซิน วี จัซท รอคกิน โน จอคกิน , อิฟ แอม)
dancing – if you ain’t gonna sweat tonight
(แด็นซิง อิฟ ยู เอน กอนนะ ซเว็ท ทุไนท)
#NAME?
(#เนม)

I just want to, to give you what you feel – I
(ไอ จัซท ว็อนท ทู , ทู กิฝ ยู ว็อท ยู ฟีล ไอ)
don’t want to ,to leave you standing here
(ด้อนท์ ว็อนท ทู , ทู ลีฝ ยู ซแทนดิง เฮียร)
– if you want me ,you wouldn’t be right there
(อิฟ ยู ว็อนท มี , ยู วูดดึ่น บี ไรท แดร์)
alone – carino bounce with me
(อะโลน carino เบานซ วิฑ มี)

All the ladies in the house bounce – all the
(ออล เดอะ เลดิส ซิน เดอะ เฮาซ เบานซ ออล เดอะ)
fellas in the house bounce – everybody in the
(เฟลลา ซิน เดอะ เฮาซ เบานซ เอวี่บอดี้ อิน เดอะ)
house bounce, – bounce bounce bounce
(เฮาซ เบานซ , เบานซ เบานซ เบานซ)
bounce – all the ladies in the house bounce
(เบานซ ออล เดอะ เลดิส ซิน เดอะ เฮาซ เบานซ)
all the fellas in the house bounce – every-
(ออล เดอะ เฟลลา ซิน เดอะ เฮาซ เบานซ เอฝริ)
body in the house bounce, – bounce bounce
(บอดอิ อิน เดอะ เฮาซ เบานซ , เบานซ เบานซ)
bounce bounce
(เบานซ เบานซ)

Oh I can’t imagine, being without you – no
(โอ ไอ แค็นท อิแมจอิน , บีอิง วิเฑาท ยู โน)
one makes me feel like you do – and oh your
(วัน เมค มี ฟีล ไลค ยู ดู แอ็นด โอ ยุร)
sexy smile, – you really drive me wild – I just
(เซคซิ ซไมล , ยู ริแอ็ลลิ ดไรฝ มี ไวลด ดาย จัซท)
wanna bounce with you, you, you, you, you,
(วอนนา เบานซ วิฑ ยู , ยู , ยู , ยู , ยู ,)
you..
(ยู)

Yo baby boo uh bounce to this, uh yeah baby
(โย เบบิ บู อา เบานซ ทู ดีซ , อา เย่ เบบิ)
bounce to this – oh yeah you gotta bounce
(เบานซ ทู ดีซ โอ เย่ ยู กอททะ เบานซ)
to this, yes bounce bounce to this, uh uh uh
(ทู ดีซ , เย็ซ เบานซ เบานซ ทู ดีซ , อา อา อา)
yeah bounce to this, baby bounce to this
(เย่ เบานซ ทู ดีซ , เบบิ เบานซ ทู ดีซ)
check it
(เช็ค อิท)

All the ladies in the house bounce – all the
(ออล เดอะ เลดิส ซิน เดอะ เฮาซ เบานซ ออล เดอะ)
fellas in the house bounce – everybody in the
(เฟลลา ซิน เดอะ เฮาซ เบานซ เอวี่บอดี้ อิน เดอะ)
house bounce, – bounce bounce bounce
(เฮาซ เบานซ , เบานซ เบานซ เบานซ)
bounce – all the ladies in the house bounce
(เบานซ ออล เดอะ เลดิส ซิน เดอะ เฮาซ เบานซ)
all the fellas in the house bounce – every-
(ออล เดอะ เฟลลา ซิน เดอะ เฮาซ เบานซ เอฝริ)
body in the house bounce, – bounce bounce
(บอดอิ อิน เดอะ เฮาซ เบานซ , เบานซ เบานซ)
bounce bounce
(เบานซ เบานซ)

Yo baby bounce to this, yeah let me see you
(โย เบบิ เบานซ ทู ดีซ , เย่ เล็ท มี ซี ยู)
bounce to this, uh uh yeah – bounce to this
(เบานซ ทู ดีซ , อา อา เย่ เบานซ ทู ดีซ)
say what, ah yeah bounce to this, – yeah
(เซ ว็อท , อา เย่ เบานซ ทู ดีซ , เย่)
bounce, bounce to this, come on…
(เบานซ , เบานซ ทู ดีซ , คัมมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bounce คำอ่านไทย Bro’Sis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น