เนื้อเพลง Read All About It Part 3 คำอ่านไทย Emeli Sande

You’ve got the words to change a nation
(ยู๊ฟ กอท เดอะ เวิร์ดสฺ ทู เช้งจํ เจ เน๊ชั่น)
But you’re biting your tongue
(บั๊ท ยัวร์ ไบดิ้ง ยัวร์ ทั๊ง)
You’ve spent a life time stuck in silence
(ยู๊ฟ สเปนท์ อะ ไล๊ฟ ไทม์ สตัก กิน ไซเรน)
Afraid you’ll say something wrong
(อะเฟรด โยว เซย์ ซัมติง รอง)
If no one ever hears it how we gonna learn your song?
(อิ๊ฟ โน วัน เอ๊เว่อร์ เฮียรสฺ ซิท ฮาว วี กอนนา เลิร์น ยัวร์ ซอง)

So come on, come on
(โซ คัมมอน คัมมอน)
Come on, come on
(คัมมอน คัมมอน)
You’ve got a heart as loud as lightning
(ยู๊ฟ กอท ดา ฮาร์ท แดส เลาด แดส ไลท์นิ่ง)
So why let your voice be tamed?
(โซ วาย เล็ท ยัวร์ ว๊อยซ์ บี เทม)
Maybe we’re a little different
(เมบี เวีย เร ลิ๊ทเดิ่ล ดีฟฟาเร้น)
There’s no need to be ashamed
(แดร์สฺ โน นี๊ด ทู บี อะเชมดฺ)
You’ve got the light to fight the shadows
(ยู๊ฟ กอท เดอะ ไล๊ท ทู ไฟ้ท เดอะชาโดวสฺ)
So stop hiding it away
(โซ สท๊อพ ฮายดิ้ง งิท อะเวย์)
Come on, come on
(คัมมอน คัมมอน)

I wanna sing, I wanna shout
(ไอ วอนนา ซิง ไอ วอนนา เช๊าท)
I wanna scream ’til the words dry out
(ไอ วอนนา สครีม ทิล เดอะ เวิร์ดสฺ ดราย เย๊าท)
So put it in all of the papers,
(โซ พุท ดิท ดิน นอล รอฟ เดอะ เพ๊เพ่อร์ส)
I’m not afraid
(แอม นอท อะเฟรด)
They can read all about it
(เดย์ แคน รี๊ด ดอล ระเบ๊าท ดิท)
Read all about it, oh
(รี๊ด ดอล ระเบ๊าท ดิท โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)

At night we’re waking up the neighbors
(แอ็ท ไน๊ท เวีย เวกกิ้ง งั๊ฟ เดอะ เวียเน๊บอร์สฺ)
While we sing away the blues
(ไวล์ วี ซิง อะเวย์ เดอะ บลูสฺ)
Making sure that we’re remembered, yeah
(เมคิ่ง ชัวร์ แดท เวีย รีเม๊มเบ่อร์ เย่)
‘Cause we all matter too
(ค๊อส วี ออล แม๊ทเท่อร์ ทู)
If the truth has been forbidden
(อิ๊ฟ เดอะ ทรู๊ธ แฮส บีน ฟอร์บิดเดน)
Then we’re breaking all the rules
(เด็น เวีย เบรคกิ้ง งอล เดอะ รูลสฺ)

So come on, come on
(โซ คัมมอน คัมมอน)
Come on, come on,
(คัมมอน คัมมอน)
Let’s get the TV and the radio
(เล็ทสฺ เก็ท เดอะ ทีวี แอนด์ เดอะ เร๊ดิโอ)
To play our tune again
(ทู เพลย์ เย๊า จูน อะเกน)
It’s ’bout time we got some airplay of our version of events
(อิทซ เบ้าท์ ไทม์ วี กอท ซัม แอร์เพลย์ ยอฟ เฟ๊า เวอร์ชั่น นอฟ อีเว๊นทสฺ)
There’s no need to be afraid
(แดร์สฺ โน นี๊ด ทู บี อะเฟรด)
I will sing with you my friend
(ไอ วิล ซิง วิธ ยู มาย เฟรน)
Come on, come on
(คัมมอน คัมมอน)
[adsense]
I wanna sing, I wanna shout
(ไอ วอนนา ซิง ไอ วอนนา เช๊าท)
I wanna scream ’til the words dry out
(ไอ วอนนา สครีม ทิล เดอะ เวิร์ดสฺ ดราย เย๊าท)
So put it in all of the papers,
(โซ พุท ดิท ดิน นอล รอฟ เดอะ เพ๊เพ่อร์ส)
I’m not afraid
(แอม นอท อะเฟรด)
They can read all about it
(เดย์ แคน รี๊ด ดอล ระเบ๊าท ดิท)
Read all about it, oh
(รี๊ด ดอล ระเบ๊าท ดิท โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)

Yeah, we’re all wonderful, wonderful people
(เย่ เวีย รอล วั๊นเด้อรฟลู วั๊นเด้อรฟลู พี๊เพิ่ล)
So when did we all get so fearful?
(โซ เว็น ดิด วี ออล เก็ท โซ เฟียฟูล)
Now we’re finally finding our voices
(นาว เวีย ฟายนารี่ ฟายดิ้ง เง๊า ว๊อยซ์)
So take a chance, come help me sing this
(โซ เท้ค เก แช้นซํ คัม เฮ้ลพ มี ซิง ดิส)
Yeah, we’re all wonderful, wonderful people
(เย่ เวีย รอล วั๊นเด้อรฟลู วั๊นเด้อรฟลู พี๊เพิ่ล)
So when did we all get so fearful?
(โซ เว็น ดิด วี ออล เก็ท โซ เฟียฟูล)
And now we’re finally finding our voices
(แอนด์ นาว เวีย ฟายนารี่ ฟายดิ้ง เง๊า ว๊อยซ์)
Just take a chance, come help me sing this
(จั๊สท เท้ค เก แช้นซํ คัม เฮ้ลพ มี ซิง ดิส)

I wanna sing, I wanna shout
(ไอ วอนนา ซิง ไอ วอนนา เช๊าท)
I wanna scream ’til the words dry out
(ไอ วอนนา สครีม ทิล เดอะ เวิร์ดสฺ ดราย เย๊าท)
So put it in all of the papers,
(โซ พุท ดิท ดิน นอล รอฟ เดอะ เพ๊เพ่อร์ส)
I’m not afraid
(แอม นอท อะเฟรด)
They can read all about it
(เดย์ แคน รี๊ด ดอล ระเบ๊าท ดิท)
Read all about it, oh
(รี๊ด ดอล ระเบ๊าท ดิท โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)

I wanna sing, I wanna shout
(ไอ วอนนา ซิง ไอ วอนนา เช๊าท)
I wanna scream ’til the words dry out
(ไอ วอนนา สครีม ทิล เดอะ เวิร์ดสฺ ดราย เย๊าท)
So put it in all of the papers,
(โซ พุท ดิท ดิน นอล รอฟ เดอะ เพ๊เพ่อร์ส)
I’m not afraid
(แอม นอท อะเฟรด)
They can read all about it
(เดย์ แคน รี๊ด ดอล ระเบ๊าท ดิท)
Read all about it, oh
(รี๊ด ดอล ระเบ๊าท ดิท โอ้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Read All About It Part 3 คำอ่านไทย Emeli Sande

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น