เนื้อเพลง Honey, I’m Home คำอ่านไทย Shania Twain

The car won’t start-it’s falling apart
( เดอะ คา ว็อนท ซทาท อิทซ ฟ๊อลิง อะพาท)
I was late for work and the boss got smart
(ไอ วอส เลท ฟอ เวิค แอ็นด เดอะ บอส ก็อท ซมาท)
My pantyline shows-got a run in my hose
(มาย pantyline โฌ ก็อท ดา รัน อิน มาย โฮส)
My hair went flat-man, I hate that
(มาย แฮ เว็นท ฟแล็ท แม็น , ไอ เฮท แดท)
Just when I thought things couldn’t get worse
(จัซท ฮเว็น นาย ธอท ธิง คูดซึ่น เก็ท เวิซ)
I realized I forgot my purse
(ไอ รีแอะไลส ดาย เฟาะกอท มาย เพิซ)
With all this stress-I must confess
(วิฑ ออล ดีซ ซทเร็ซ ซาย มัซท ค็อนเฟซ)
This could be worse than PMS
(ดีซ เคิด บี เวิซ แฑ็น PMS)

This job ain’t worth the pay
(ดีซ โจบ เอน เวิธ เดอะ เพ)
Can’t wait ’til the end of the day
(แค็นท เวท ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เด)
Honey, I’m on my way
(ฮันอิ , แอม ออน มาย เว)
Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)

Honey, I’m home and I had a hard day
(ฮันอิ , แอม โฮม แอ็นด ดาย แฮ็ด อะ ฮาด เด)
Pour me a cold one and oh, by the way
(โพ มี อะ โคลด วัน แอ็นด โอ , ไบ เดอะ เว)
Rub my feet, gimme something to eat
(รับ มาย ฟีท , กีมมิ ซัมติง ทู อีท)
Fix me up my favorite treat
(ฟิคซ มี อัพ มาย เฟเฝอะริท ทรีท)
Honey, I’m back, my head’s killing me
(ฮันอิ , แอม แบ็ค , มาย เฮ็ด คีลลิง มี)
I need to relax and watch TV
(ไอ นีด ทู ริแลคซ แอ็นด ว็อช ทีวี)
Get off the phone-give the dog a bone
(เก็ท ออฟฟ เดอะ โฟน กิฝ เดอะ ด็อก อะ บอน)
Hey! Hey! Honey, I’m home!
(เฮ ! เฮ ! ฮันอิ , แอม โฮม !)

I broke a nail opening the mail
(ไอ บโรค เก เนล โอเพะนิง เดอะ เมล)
I cursed out loud ’cause it hurt like hell
(ไอ เคิซ เอ้า เลาด คอส อิท เฮิท ไลค เฮ็ล)
This job’s a pain-it’s so mundane
(ดีซ โจบ ซา เพน อิทซ โซ มันเดน)
It sure don’t stimulate my brain
(อิท ฌุร ด้อนท์ ซทีมอิวเลท มาย บเรน)

This job ain’t worth the pay
(ดีซ โจบ เอน เวิธ เดอะ เพ)
Can’t wait ’til the end of the day
(แค็นท เวท ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เด)
Honey, I’m on my way
(ฮันอิ , แอม ออน มาย เว)
Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)

Honey, I’m home and I had a hard day
(ฮันอิ , แอม โฮม แอ็นด ดาย แฮ็ด อะ ฮาด เด)
Pour me a cold one and oh, by the way
(โพ มี อะ โคลด วัน แอ็นด โอ , ไบ เดอะ เว)
Rub my feet, gimme something to eat
(รับ มาย ฟีท , กีมมิ ซัมติง ทู อีท)
Fix me up my favorite treat
(ฟิคซ มี อัพ มาย เฟเฝอะริท ทรีท)
Honey, I’m back, my head’s killing me
(ฮันอิ , แอม แบ็ค , มาย เฮ็ด คีลลิง มี)
I need to relax and watch TV
(ไอ นีด ทู ริแลคซ แอ็นด ว็อช ทีวี)
Get off the phone-give the dog a bone
(เก็ท ออฟฟ เดอะ โฟน กิฝ เดอะ ด็อก อะ บอน)
Hey! Hey! Honey, I’m home!
(เฮ ! เฮ ! ฮันอิ , แอม โฮม !)

Oh, rub my neck will you
(โอ , รับ มาย เน็ค วิล ยู)

Honey, I’m home and I had a hard day
(ฮันอิ , แอม โฮม แอ็นด ดาย แฮ็ด อะ ฮาด เด)
Pour me a cold one and oh, by the way
(โพ มี อะ โคลด วัน แอ็นด โอ , ไบ เดอะ เว)
Rub my feet, gimme something to eat
(รับ มาย ฟีท , กีมมิ ซัมติง ทู อีท)
Fix me up my favorite treat
(ฟิคซ มี อัพ มาย เฟเฝอะริท ทรีท)
Honey, I’m back, my head’s killing me
(ฮันอิ , แอม แบ็ค , มาย เฮ็ด คีลลิง มี)
I need to relax and watch TV
(ไอ นีด ทู ริแลคซ แอ็นด ว็อช ทีวี)
Get off the phone-give the dog a bone
(เก็ท ออฟฟ เดอะ โฟน กิฝ เดอะ ด็อก อะ บอน)
Hey! Hey! Honey, I’m home!
(เฮ ! เฮ ! ฮันอิ , แอม โฮม !)

I’m home, that feels much better
(แอม โฮม , แดท ฟีล มัช เบทเทอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Honey, I’m Home คำอ่านไทย Shania Twain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น