เนื้อเพลง Donna คำอ่านไทย Cliff Richard

Oh donna
( โอ ดอนนา)
Oh doonna
(โอ doonna)
Oh donna
(โอ ดอนนา)
Oh donna
(โอ ดอนนา)

I had a girl donna was her name
(ไอ แฮ็ด อะ เกิล ดอนนา วอส เฮอ เนม)
Since she left me
(ซินซ ชี เล็ฟท มี)
Well I’ve never been the same
(เว็ล แอฝ เนฝเวอะ บีน เดอะ เซม)
cause I love my girl
(คอส ไอ ลัฝ มาย เกิล)
Donna where can you be
(ดอนนา ฮแว แค็น ยู บี)

And now that you’re gone
(แอ็นด เนา แดท ยัวร์ กอน)
I’m left here all alone
(แอม เล็ฟท เฮียร ออล อะโลน)
All by myself to wander and roam
(ออล ไบ ไมเซลฟ ทู วอนเดอะ แอ็นด โรม)
How I love my girl
(เฮา ไอ ลัฝ มาย เกิล)
Donna where can you be
(ดอนนา ฮแว แค็น ยู บี)

Oh donna
(โอ ดอนนา)
Now that you’re gone
(เนา แดท ยัวร์ กอน)
I don’t know what to do
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
All my love and all my kisses
(ออล มาย ลัฝ แอ็นด ออล มาย คีสเซซ)
Were for you, you just you
(เวอ ฟอ ยู , ยู จัซท ยู)

I had a girl donna was her name
(ไอ แฮ็ด อะ เกิล ดอนนา วอส เฮอ เนม)
Since she’s been gone
(ซินซ ชี บีน กอน)
I’ve never been the same
(แอฝ เนฝเวอะ บีน เดอะ เซม)
cause I love my girl
(คอส ไอ ลัฝ มาย เกิล)
Donna where can you be
(ดอนนา ฮแว แค็น ยู บี)

Oh donna
(โอ ดอนนา)
Now that you’re gone
(เนา แดท ยัวร์ กอน)
I don’t know what to do
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
All my love and all my kisses
(ออล มาย ลัฝ แอ็นด ออล มาย คีสเซซ)
Were for you
(เวอ ฟอ ยู)

I had a girl donna was her name
(ไอ แฮ็ด อะ เกิล ดอนนา วอส เฮอ เนม)
Since she’s been gone
(ซินซ ชี บีน กอน)
I’ve never been the same
(แอฝ เนฝเวอะ บีน เดอะ เซม)
I love my girl
(ไอ ลัฝ มาย เกิล)
Donna where, where can you be
(ดอนนา ฮแว , ฮแว แค็น ยู บี)
Oh donna, oh donna, oh donna, oh donna
(โอ ดอนนา , โอ ดอนนา , โอ ดอนนา , โอ ดอนนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Donna คำอ่านไทย Cliff Richard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น