เนื้อเพลง Giving It All Away คำอ่านไทย Ashlee Simpson

Hey you, living for tomorrow
( เฮ ยู , ลีฝอิง ฟอ ทุมอโร)
You sell your dreams for a bucket of change
(ยู เซ็ล ยุร ดรีม ฟอ รา บัคเค็ท อ็อฝ เชนจ)
Hey you, smokin’ up your sorrow,
(เฮ ยู , สโมกิน อัพ ยุร ซอโร ,)
Just pointing fingers at someone to blame
(จัซท พอยนทิง ฟีงเกอะ แอ็ท ซัมวัน ทู บเลม)
Hey you, you turn your back on your children
(เฮ ยู , ยู เทิน ยุร แบ็ค ออน ยุร ชีลดเร็น)
It’s left to ” are they burning yet ”
(อิทซ เล็ฟท ทู ” อาร์ เด เบรินนิง เย็ท “)
This life’s like livin in the gutter
(ดีซ ไลฟ ไลค ลีฝอิน อิน เดอะ กัทเทอะ)
All this pain just makes you feel dead
(ออล ดีซ เพน จัซท เมค ยู ฟีล เด็ด)

You’re just givin it all, givin it all away
(ยัวร์ จัซท กีฝอิน หนิด ออล , กีฝอิน หนิด ออล อะเว)
You’re just givin it all, giving it all away, hey, hey yayayay
(ยัวร์ จัซท กีฝอิน หนิด ออล , กีฝวิง อิท ดอร์ อะเว , เฮ , เฮ yayayay)

Slow down
(ซโล เดาน)
Just look a little closer
(จัซท ลุค กา ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์)
You might find thats its not the end
(ยู ไมท ไฟนด แด๊ท อิทซ น็อท ดิ เอ็นด)
You wonder how, your life can get better
(ยู วันเดอะ เฮา , ยุร ไลฟ แค็น เก็ท เบทเทอะ)
When you’re alone you just set yourself down
(ฮเว็น ยัวร์ อะโลน ยู จัซท เซ็ท ยุรเซลฟ เดาน)

You’re just givin it all, givin it all away
(ยัวร์ จัซท กีฝอิน หนิด ออล , กีฝอิน หนิด ออล อะเว)
You’re just givin it all, giving it all away,
(ยัวร์ จัซท กีฝอิน หนิด ออล , กีฝวิง อิท ดอร์ อะเว ,)
You’re just givin it all, givin it all away
(ยัวร์ จัซท กีฝอิน หนิด ออล , กีฝอิน หนิด ออล อะเว)
You’re just givin it all, giving it all away,
(ยัวร์ จัซท กีฝอิน หนิด ออล , กีฝวิง อิท ดอร์ อะเว ,)
You’re just givin it all, giving it all away, hey, hey yayayay
(ยัวร์ จัซท กีฝอิน หนิด ออล , กีฝวิง อิท ดอร์ อะเว , เฮ , เฮ yayayay)

Try and find your better half now
(ทไร แอ็นด ไฟนด ยุร เบทเทอะ ฮาล์ฟ เนา)
Open your eyes, and find yourself
(โอเพ็น ยุร ไอ , แอ็นด ไฟนด ยุรเซลฟ)

Hey girl, screamin for attention
(เฮ เกิล , สครีมมิน ฟอ แอ็ทเทนฌัน)
Once you get it, you throw it away
(วันซ ยู เก็ท ดิธ , ยู ธโร อิท อะเว)
And broken, I’m pickin up the pieces
(แอ็นด บโรเค็น , แอม พิกคิน อัพ เดอะ พีซ)
I won’t live in all your mistakes
(ไอ ว็อนท ไลฝ อิน ออล ยุร มิซเทค)

I’m just givin it all, givin it all away
(แอม จัซท กีฝอิน หนิด ออล , กีฝอิน หนิด ออล อะเว)
I’m just givin it all, giving it all away,
(แอม จัซท กีฝอิน หนิด ออล , กีฝวิง อิท ดอร์ อะเว ,)
I’m just givin it all, giving it all away,
(แอม จัซท กีฝอิน หนิด ออล , กีฝวิง อิท ดอร์ อะเว ,)
I’m just givin it all, giving it all away, hey, hey yayayay
(แอม จัซท กีฝอิน หนิด ออล , กีฝวิง อิท ดอร์ อะเว , เฮ , เฮ yayayay)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Giving It All Away คำอ่านไทย Ashlee Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น