เนื้อเพลง B Train คำอ่านไทย Bravehearts

[yelling]
( [ เยลลิง ])
All aboard! All tha whores!
(ออล อะโบด ! ออล ท่า โฮ !)

Yo’ We came to take sh*t to tha next stage
(โย วี เคม ทู เทค ฌะ *ที ทู ท่า เน็คซท ซเทจ)
And all yall muthaf*ckas betta be brave
(แอ็นด ออล ยอล muthaf*ckas แบทดา บี บเรฝ)
Cause it’s that new sh*t, exclusive Jungle & Wiz
(คอส อิทซ แดท นยู ฌะ *ที , เอ็คซคลูซิฝ จั๊งเกิ้ล & วินซฺ)
Roofless, my n*gga, straight out tha ridge
(Roofless , มาย เอ็น *gga , ซทเรท เอ้า ท่า ริจ)

What’s happenin comrad, you ready for combat
(ว็อท แฮพปีนิน comrad , ยู เรดอิ ฟอ คอมแบ็ท)
Aint no turnin back, I drank some cognac
(เอน โน เทินนิน แบ็ค , ไอ ดแร็งค ซัม คอนแย็ค)
I watch my money stack, it’s popin like dat
(ไอ ว็อช มาย มันอิ ซแท็ค , อิทซ popin ไลค แดซ)
I broke a n*gga back wit a baseball bat
(ไอ บโรค เก เอ็น *gga แบ็ค วิท ดา เบสบอล แบ็ท)
I crack ya f*ckin skull, you need a body bag
(ไอ คแร็ค ยา เอฟ *ckin ซคัล , ยู นีด อะ บอดอิ แบ็ก)
Ya family mad and sad, I’ll be glad
(ยา แฟมอิลิ แม็ด แอ็นด แซ็ด , แอล บี กแล็ด)
Ya corpse be layed out in a blood bag
(ยา คอพซ บี เล เอ้า อิน อะ บลัด แบ็ก)
Sneak attack wit tha skee mask in tha mail
(ซนีค แอ็ทแทค วิท ท่า skee มาซค อิน ท่า เมล)

See I got no gun range, I got tha block man
(ซี ไอ ก็อท โน กัน เรนจ , ไอ ก็อท ท่า บล็อค แม็น)
I use my gun aim on soggy cornflakes, you best’d run man
(ไอ ยูซ มาย กัน เอม ออน ซอกกิ cornflakes , ยู bestd รัน แม็น)
No love it’s all pain, yall muthaf*ckas don’t wanna bang
(โน ลัฝ อิทซ ซอร์ เพน , ยอล muthaf*ckas ด้อนท์ วอนนา แบ็ง)
wit my gang
(วิท มาย แก็ง)
And these b*tches ova here wanna give a n*gga brain
(แอ็นด ฑิส บี *tches โอฝะ เฮียร วอนนา กิฝ อะ เอ็น *gga บเรน)
Got tha stainless ? police searchin tha range
(ก็อท ท่า ซเทนเล็ซ โพะลีซ เสริทชิน ท่า เรนจ)
They wanna war when I’m doin my thang
(เด วอนนา วอ ฮเว็น แอม โดย มาย เตง)
Got ice all, chains, and rings, and thangs,
(ก็อท ไอซ ออล , เชน , แอ็นด ริง , แอ็นด เตง ,)
If you don’t smoke purple you can’t hang
(อิฟ ยู ด้อนท์ ซโมค เพ๊อร์เพิ่ล ยู แค็นท แฮ็ง)
Is you a BraveHeart? To tha grave yall
(อีส ยู อะ BraveHeart ทู ท่า กแรฝ ยอล)
Iight let’s get this muthaf*ckin paper
(Iight เล็ท เก็ท ดีซ muthaf*ckin เพเพอะ)
Is you a BraveHeart? To tha grave yall
(อีส ยู อะ BraveHeart ทู ท่า กแรฝ ยอล)
Iight lets’ get this money now not later
(Iight เล็ท เก็ท ดีซ มันอิ เนา น็อท เลทเออะ)
Cause it’s tha B train, tha B train
(คอส อิทซ ท่า บี ทเรน , ท่า บี ทเรน)
All tha hoes all aboard! The B train
(ออล ท่า โฮ ซอร์ อะโบด ! เดอะ บี ทเรน)
All tha hoes all aboard! The B train
(ออล ท่า โฮ ซอร์ อะโบด ! เดอะ บี ทเรน)

Yo,yo it don’t stop, f*ck tha cops,body drop
(โย , โย อิท ด้อนท์ ซท็อพ , เอฟ *ck ท่า ค็อพ , บอดอิ ดร็อพ)
In tha hood, gun shots, pop alot, get tha cash if you could
(อิน ท่า ฮุด , กัน ฌ็อท , พ็อพ อล๊อต , เก็ท ท่า แค็ฌ อิฟ ยู เคิด)
I’m in tha shade when tha coke is cookin
(แอม อิน ท่า เฌด ฮเว็น ท่า โคค อีส คุ๊คกิน)
I got hoes in La to Brimsville, Brooklyn
(ไอ ก็อท โฮ ซิน ลา ทู Brimsville , บรูกคิน)
Jungle’s a king, I’m ballin in Queens
(จั๊งเกิ้ล ซา คิง , แอม บอลลิน อิน ควีน)
Got yellow ice in my pinky rings
(ก็อท เยลโล ไอซ อิน มาย พีงคอิ ริง)
Money on my mind, my hand’s on tha nine
(มันอิ ออน มาย ไมนด , มาย แฮ็นด ออน ท่า ไนน)
Understand my n*gga it’s all about crime
(อันเดิซแทนด มาย เอ็น *gga อิทซ ซอร์ อะเบาท คไรม)

? block is full of money getters,who know tha difference
(บล็อค อีส ฟูล อ็อฝ มันอิ getters , ฮู โน ท่า ดีฟเฟอะเร็นซ)
between shooters & hitters, buyers & sellers, liars & tellers,
(บีทวิน ฌูเทอะ & ฮิทเดอร์ , buyers & sellers , ไลเออะ & เทลเลอะ ,)
knowin & guessin, ?? wait till I catch ’em, his face, I’ma
(โนว์อิน & เกสซิน , เวท ทิล ไอ แค็ช เอ็ม , ฮิส เฟซ , แอมอา)
step in, these Brave n*ggas got you in a daze
(ซเท็พ อิน , ฑิส บเรฝ เอ็น *ggas ก็อท ยู อิน อะ เดส)
Knowin got me scoopin all tha b*tches gettin paid
(โนว์อิน ก็อท มี scoopin ออล ท่า บี *tches เกดดิน เพลด)
I like dat, ill will bringin back QB till tha death
(ไอ ไลค แดซ , แอล วิล บริงอิน แบ็ค QB ทิล ท่า เด็ธ)
These other n*ggas is wack
(ฑิส อัฑเออะ เอ็น *ggas ซิส แวค)
Cause it’s the B train, the B train
(คอส อิทซ เดอะ บี ทเรน , เดอะ บี ทเรน)
All the hoes all aboard! The B train
(ออล เดอะ โฮ ซอร์ อะโบด ! เดอะ บี ทเรน)
All the hoes all aboard! The B train
(ออล เดอะ โฮ ซอร์ อะโบด ! เดอะ บี ทเรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B Train คำอ่านไทย Bravehearts

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น