เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย R.E.M.

When I was young and full of grace and spirited–a rattlesnake.
( ฮเว็น นาย วอส ยัง แอ็นด ฟูล อ็อฝ กเรซ แอ็นด ซพีริท อะ แรดเดวสเนค)
When I was young and fever fell my spirit, I will not tell
(ฮเว็น นาย วอส ยัง แอ็นด ฟีเฝอะ เฟ็ล มาย ซพีริท , ไอ วิล น็อท เท็ล)
You’re on your honor not to tell
(ยัวร์ ออน ยุร ออนเออะ น็อท ทู เท็ล)

I believe in coyotes and time as an abstract
(ไอ บิลีฝ อิน ไคโอท แซน ไทม แอ็ส แอน แอบสทแร็คท)
Explain the change, the difference between
(เอ็คซพเลน เดอะ เชนจ , เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ บีทวิน)
What you want and what you need, there’s the key,
(ว็อท ยู ว็อนท แอ็นด ว็อท ยู นีด , แดร์ เดอะ คี ,)
Your adventure for today, what do you do
(ยุร แอ็ดเฝนเชอะ ฟอ ทุเด , ว็อท ดู ยู ดู)
Between the horns of the day? I believe my shirt is wearing thin
(บีทวิน เดอะ ฮอน อ็อฝ เดอะ เด ไอ บิลีฝ มาย เฌิท อีส เวียริง ธิน)
And change is what I believe in.
(แอ็นด เชนจ อีส ว็อท ไอ บิลีฝ อิน)

When I was young and give and take and foolish said my fool awake
(ฮเว็น นาย วอส ยัง แอ็นด กิฝ แอ็นด เทค แอ็นด ฟูลอิฌ เซ็ด มาย ฟูล อะเวค)
When I was young and fever fell my spirit, I will not tell
(ฮเว็น นาย วอส ยัง แอ็นด ฟีเฝอะ เฟ็ล มาย ซพีริท , ไอ วิล น็อท เท็ล)
You’re on your honor, on your honor
(ยัวร์ ออน ยุร ออนเออะ , ออน ยุร ออนเออะ)

Trust in your calling, make sure your calling’s true
(ทรัซท อิน ยุร คอลลิง , เมค ฌุร ยุร คอลลิง ทรู)
Think of others, the others think of you
(ธิงค อ็อฝ อัฑเออะ , ดิ อัฑเออะ ธิงค อ็อฝ ยู)
Silly rule golden words make, practice, practice makes perfect,
(ซีลลิ รูล โกลเด็น เวิด เมค , พแรคทิซ , พแรคทิซ เมค เพ๊อร์เฟ็คท ,)
Perfect is a fault, and fault lines change
(เพ๊อร์เฟ็คท อีส ซา ฟอลท , แอ็นด ฟอลท ไลน เชนจ)

I believe my humor’s wearing thin
(ไอ บิลีฝ มาย ฮยูเมอะ เวียริง ธิน)
And change is what I believe in
(แอ็นด เชนจ อีส ว็อท ไอ บิลีฝ อิน)
I believe my shirt is wearing thin
(ไอ บิลีฝ มาย เฌิท อีส เวียริง ธิน)
And change is what I believe in
(แอ็นด เชนจ อีส ว็อท ไอ บิลีฝ อิน)

When I was young and full of grace as spirited a rattlesnake
(ฮเว็น นาย วอส ยัง แอ็นด ฟูล อ็อฝ กเรซ แอ็ส ซพีริท อะ แรดเดวสเนค)
When I was young and fever fell my spirit, I will not tell
(ฮเว็น นาย วอส ยัง แอ็นด ฟีเฝอะ เฟ็ล มาย ซพีริท , ไอ วิล น็อท เท็ล)
You’re on your honor, on your honor
(ยัวร์ ออน ยุร ออนเออะ , ออน ยุร ออนเออะ)

I believe in example I believe my throat hurts
(ไอ บิลีฝ อิน เอ็กแซ๊มเพิ่ล ไอ บิลีฝ มาย ธโรท เฮิท)
Example is the checker to the key I believe my humor’s wearing thin
(เอ็กแซ๊มเพิ่ล อีส เดอะ เชคเออะ ทู เดอะ คี ไอ บิลีฝ มาย ฮยูเมอะ เวียริง ธิน)
And I believe the poles are shifting I believe my shirt is wearing thin
(แอ็นด ดาย บิลีฝ เดอะ โพล แซร์ เชฟติง ไอ บิลีฝ มาย เฌิท อีส เวียริง ธิน)
And change is what I believe in
(แอ็นด เชนจ อีส ว็อท ไอ บิลีฝ อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น