เนื้อเพลง What Become Of The Broken Hearted คำอ่านไทย Westlife

As I walk this land of broken dreams
( แอ็ส ซาย วอค ดีซ แล็นด อ็อฝ บโรเค็น ดรีม)
I have visions of many things
(ไอ แฮ็ฝ ฝีฉอัน อ็อฝ เมนอิ ธิง)
But happiness is just an illusion
(บัท แฮพพิเน็ซ ซิส จัซท แอน อิลยูฌัน)
Filled with sadness and confusion
(ฟิล วิฑ แซดเน็ซ แซน ค็อนฟยูฉัน)

Shane [All]:
(เชน [ ออล ] :)
What becomes of the broken hearted
(ว็อท บิคัม อ็อฝ เดอะ บโรเค็น ฮาท)
Who have love that’s now departed
(ฮู แฮ็ฝ ลัฝ แด๊ท เนา ดิพาท)
I know I’ve got to find
(ไอ โน แอฝ ก็อท ทู ไฟนด)
Some kind of peace of mind
(ซัม ไคนด อ็อฝ พีซ อ็อฝ ไมนด)
Maybe
(เมบี)

Mark [All]:
(ม๊าร์ค [ ออล ] :)
Fruits of love
(ฟรูท อ็อฝ ลัฝ)
Grow all around [all around]
(กโร ออล อะเรานด [ ออล อะเรานด ])
But for me they come a-tumbling down [a-tumbling down]
(บัท ฟอ มี เด คัม อะ ทัมบริง เดาน [ อะ ทัมบริง เดาน ])
Every day heart aches grow a little stronger
(เอฝริ เด ฮาท เอค กโร อะ ลิ๊ทเทิ่ล สตองเกอร์)
[Just a little stonger]
([ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล stonger ])
I can’t stand this pain much longer
(ไอ แค็นท ซแท็นด ดีซ เพน มัช ลองเงอ)
I walk in shadows searching for light [searching for light]
(ไอ วอค อิน แฌดโอ เซิชอิง ฟอ ไลท [ เซิชอิง ฟอ ไลท ])
Cold and alone no comfort in sight
(โคลด แอ็นด อะโลน โน คัมเฟิท อิน ไซท)
[No comfort in sight]
([ โน คัมเฟิท อิน ไซท ])
Hopin’ and prayin’ for someone to care [someone to care]
(โฮพปิน แอ็นด เพลย์อิน ฟอ ซัมวัน ทู แค [ ซัมวัน ทู แค ])
Always movin’ and going nowhere
(ออลเว มูฝวิน แอ็นด โกอิ้ง โนแวร์)

All:
(ออล :)
What becomes of the broken hearted
(ว็อท บิคัม อ็อฝ เดอะ บโรเค็น ฮาท)
Who have love that’s now departed
(ฮู แฮ็ฝ ลัฝ แด๊ท เนา ดิพาท)
I know I’ve got to find
(ไอ โน แอฝ ก็อท ทู ไฟนด)
Some kind of peace of mind
(ซัม ไคนด อ็อฝ พีซ อ็อฝ ไมนด)
Help me please
(เฮ็ลพ มี พลีส)

Shane:
(เชน :)
I’m searching though I don’t succeed
(แอม เซิชอิง โธ ไอ ด้อนท์ ซัคซีด)
[I don’t succeed]
([ ไอ ด้อนท์ ซัคซีด ])
Someone’s love there’s a growing need
(ซัมวัน ลัฝ แดร์ ซา กโรอิง นีด)
[Such a growing need]
([ ซัช อะ กโรอิง นีด ])
All is lost there’s no place for beginning
(ออล อีส ล็อซท แดร์ โน พเลซ ฟอ บีกีนนิง)
[No beginning]
([ โน บีกีนนิง ])
All that’s left is an unhappy ending
(ออล แด๊ท เล็ฟท อีส แอน อันแฮพพิ เอนดิง)
Unhappy ending
(อันแฮพพิ เอนดิง)

Shane [All]:
(เชน [ ออล ] :)
Now what becomes of the broken hearted
(เนา ว็อท บิคัม อ็อฝ เดอะ บโรเค็น ฮาท)
Who have love that’s now departed
(ฮู แฮ็ฝ ลัฝ แด๊ท เนา ดิพาท)
I know I’ve got to find
(ไอ โน แอฝ ก็อท ทู ไฟนด)
Some kind of peace of mind
(ซัม ไคนด อ็อฝ พีซ อ็อฝ ไมนด)
I’ll be searching everywhere
(แอล บี เซิชอิง เอวี่แวร์)
Just to find someone to care
(จัซท ทู ไฟนด ซัมวัน ทู แค)
I’l be looking every day
(แอล บี ลุคอิง เอฝริ เด)
I know I’m gonna find a way
(ไอ โน แอม กอนนะ ไฟนด อะ เว)
Nothing’s gonna stop me now
(นัธติง กอนนะ ซท็อพ มี เนา)
I’ll find a way somehow
(แอล ไฟนด อะ เว ซัมฮาว)

What becomes of the broken hearted
(ว็อท บิคัม อ็อฝ เดอะ บโรเค็น ฮาท)
Who have love that’s now departed
(ฮู แฮ็ฝ ลัฝ แด๊ท เนา ดิพาท)
I know I’ve got to find
(ไอ โน แอฝ ก็อท ทู ไฟนด)
Some kind of peace of mind
(ซัม ไคนด อ็อฝ พีซ อ็อฝ ไมนด)
Baby
(เบบิ)
Oh yeah
(โอ เย่)
What becomes of the broken hearted
(ว็อท บิคัม อ็อฝ เดอะ บโรเค็น ฮาท)
Who have love that’s now departed
(ฮู แฮ็ฝ ลัฝ แด๊ท เนา ดิพาท)
What becomes of the broken hearted
(ว็อท บิคัม อ็อฝ เดอะ บโรเค็น ฮาท)
Who have love that’s now departed
(ฮู แฮ็ฝ ลัฝ แด๊ท เนา ดิพาท)
What becomes of the broken hearted
(ว็อท บิคัม อ็อฝ เดอะ บโรเค็น ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Become Of The Broken Hearted คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น