เนื้อเพลง Amazing Grace คำอ่านไทย Charlotte Church

Amazing Grace, how sweet the sound
( อะเมสอิง กเรซ , เฮา สวี้ท เดอะ เซานด)
That saved a wretch like me.
(แดท เซฝ อะ เร็ช ไลค มี)
I once was lost but now I’m found,
(ไอ วันซ วอส ล็อซท บัท เนา แอม เฟานด ,)
Was blind but now I see.
(วอส บไลนด บัท เนา ไอ ซี)

T’was grace that taught my heart to fear
(เทหวาดสฺ กเรซ แดท ทอท มาย ฮาท ทู เฟีย)
And grace my fear relieved
(แอ็นด กเรซ มาย เฟีย ริลีฝ)
How precious did that grace appear,
(เฮา พเรฌอัซ ดิด แดท กเรซ แอ็พเพีย ,)
The hour I first believed.
(เดอะ เอาร ไอ เฟิซท บิลีฝ)

Through many dangers, toils and snares
(ธรู เมนอิ เดนเจอะ , ทอยล แซน ซแน)
We have already come
(วี แฮ็ฝ ออลเรดอิ คัม)
T’was grace that brought us safe thus far
(เทหวาดสฺ กเรซ แดท บรอท อัซ เซฟ ฑัซ ฟา)
And grace will lead us home.
(แอ็นด กเรซ วิล เล็ด อัซ โฮม)

When we’ve been there ten thousand years
(ฮเว็น หวีบ บีน แดร์ เท็น เธาแส็น เยีย)
Bright shining as the sun;
(ไบร๊ท ชายนิง แอ็ส เดอะ ซัน 😉
We’ve no less days to sing God’s praise
(หวีบ โน เลซ เด ทู ซิง ก็อด พเรส)
Than when we first begun.
(แฑ็น ฮเว็น วี เฟิซท บิกัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Amazing Grace คำอ่านไทย Charlotte Church

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น