เนื้อเพลง F*ck The World คำอ่านไทย Insane Clown Posse

F*ck this sh*t…
( เอฟ *ck ดีซ ฌะ *ที)

Chorus:
(โครัซ :)
If I only could I’d set the world on fire [x3]
(อิฟ ฟาย โอ๊นลี่ เคิด อาย เซ็ท เดอะ เวิลด ออน ไฟร [ x3 ])
Say f*ck the world
(เซ เอฟ *ck เดอะ เวิลด)
F*CK THE WORLD!
(เอฟ *CK เดอะ เวิลด !)
F*ck ’em all
(เอฟ *ck เอ็ม ออล)
F*CK ‘EM ALL
(เอฟ *CK เอ็ม ออล)

F*ck you, f*ck me, f*ck us
(เอฟ *ck ยู , เอฟ *ck มี , เอฟ *ck อัซ)
F*ck Tom, f*ck Mary, f*ck Gus F*ck Darius,
(เอฟ *ck ท็อม , เอฟ *ck แมริ , เอฟ *ck Gus เอฟ *ck Darius ,)
f*ck the west coast and f*ck everybody on the east
(เอฟ *ck เดอะ เว็ซท โคซท แอ็นด เอฟ *ck เอวี่บอดี้ ออน ดิ อีซท)
EAT SH*T AND DIE, or f*ck off at least
(อีท ฌะ *ที แอ็นด ได , ออ เอฟ *ck ออฟฟ แอ็ท ลีซท)
F*ck pre-schoolers, f*ck rulers, kings and queens and gold jewlers
(เอฟ *ck พรี schoolers , เอฟ *ck รูลเออะ , คิง แซน ควีน แซน โกลด jewlers)
F*ck wine coolers
(เอฟ *ck ไวน คูลเออะ)
F*ck chickens, f*ck ducks
(เอฟ *ck ชีคเค็น , เอฟ *ck ดั๊ค)
Everybody in your crew s*cks
(เอวี่บอดี้ อิน ยุร ครู เอส *cks)
punk motha f*cks
(พรัค ม้อดา เอฟ *cks)
F*ck critics, f*ck your review
(เอฟ *ck ครีทอิค , เอฟ *ck ยุร ริฝยู)
Even if you like me, F*CK YOU!
(อีเฝ็น อิฟ ยู ไลค มี , เอฟ *CK ยู !)
F*ck your mom, f*ck your moms mamma
(เอฟ *ck ยุร มัม , เอฟ *ck ยุร มัม มะมา)
F*ck the Beastie Boy’s and the dalli llama
(เอฟ *ck เดอะ Beastie บอย แซน เดอะ dalli ลามะ)
F*ck the rain forest, f*ck a forest gump
(เอฟ *ck เดอะ เรน ฟอเร็ซท , เอฟ *ck กา ฟอเร็ซท gump)
You probably like it in the RUMP,
(ยู พรอบอับลิ ไลค อิท อิน เดอะ รัมพ ,)
f*ck a shoe pump
(เอฟ *ck กา ฌู พัมพ)
F*ck the real deal, and f*ck all the fakes
(เอฟ *ck เดอะ ริแอ็ล ดีล , แอ็นด เอฟ *ck ออล เดอะ เฟค)
F*ck all 52 states, oooh
(เอฟ *ck ออล 52 ซเทท , อู้)
And f*ck you
(แอ็นด เอฟ *ck ยู)

Chorus
(โครัซ)

F*ck Oprah f*ck opera f*ck a soap opera
(เอฟ *ck โอปราห์ เอฟ *ck ออพเออะระ เอฟ *ck กา โซพ ออพเออะระ)
F*ck a pop locker and a cock blocker
(เอฟ *ck กา พ็อพ ลอคเคอะ แอ็นด อะ ค็อค blocker)
F*ck your girlfriend I probably did her already
(เอฟ *ck ยุร เกลิลเฟรน ดาย พรอบอับลิ ดิด เฮอ ออลเรดอิ)
F*ck Kyle and his brother Tom Petty, jump steady
(เอฟ *ck Kyle แอ็นด ฮิส บรัฑเออะ ท็อม เพททิ , จัมพ ซเทดอิ)
My homie, f*ck him, what are ya gonna do
(มาย โฮมี , เอฟ *ck ฮิม , ว็อท อาร์ ยา กอนนะ ดู)
F*ck that b*tch man f*ck you
(เอฟ *ck แดท บี *tch แม็น เอฟ *ck ยู)
Yeah well f*ck you too
(เย่ เว็ล เอฟ *ck ยู ทู)
Don’t bother to analyze these rhymes
(ด้อนท์ บอฑเออะ ทู แอนอะไลส ฑิส ไรม)
In this song I say F*CK 93 times
(อิน ดีซ ซ็อง ไอ เซ เอฟ *CK 93 ไทม)
F*ck the president, f*ck your welfare
(เอฟ *ck เดอะ พเรสอิเด็นท , เอฟ *ck ยุร เวลแฟ)
F*ck your government and f*ck Fred Bear
(เอฟ *ck ยุร กัฝเอินเม็นท แอ็นด เอฟ *ck เฟรด แบ)
F*ck Newget, like anybody gives a f*ck
(เอฟ *ck Newget , ไลค เอนอิบอดิ กิฝ ซา เอฟ *ck)
You like to hunt a lot, SO F*CKIN WHAT!
(ยู ไลค ทู ฮันท ดา ล็อท , โซ เอฟ *CKIN ว็อท !)
F*ck disco, count a monty crisco
(เอฟ *ck ดิสโค , เคานท ดา monty crisco)
F*ck cisco, and Jack and Jerry Brisco
(เอฟ *ck cisco , แอ็นด แจ็ค แอ็นด เจริ Brisco)
And f*ck everyone that went down with the titanic, in a panic
(แอ็นด เอฟ *ck เอ๊วี่วัน แดท เว็นท เดาน วิฑ เดอะ ไทแทนอิค , อิน อะ แพนอิค)
I’m like, F*CK YOU ALL!!!!
(แอม ไลค , เอฟ *CK ยู ออล ! ! ! !)

Chorus
(โครัซ)

F*ck Celine Deon and f*ck Deon Walrick
(เอฟ *ck เซลลาย ดีออน แอ็นด เอฟ *ck ดีออน Walrick)
You both make me sick, s*ck my d*ck
(ยู โบธ เมค มี ซิค , เอส *ck มาย d*ck)
F*ck the Berlin wall, both sides of it
(เอฟ *ck เดอะ เบอลิน วอล , โบธ ไซด อ็อฝ อิท)
And f*ck Lyle Luvit, whoever the f*ck that is
(แอ็นด เอฟ *ck Lyle Luvit , ฮูเอฝเออะ เดอะ เอฟ *ck แดท อีส)
F*ck everybody in the hemisphere
(เอฟ *ck เอวี่บอดี้ อิน เดอะ เฮมอิซเฟีย)
F*ck them across the world and f*ck them right here
(เอฟ *ck เฑ็ม อัครอซ เดอะ เวิลด แอ็นด เอฟ *ck เฑ็ม ไรท เฮียร)
You know the guy who operates the Rouge river draw bridge in delray on jefferson?
(ยู โน เดอะ ไก ฮู ออพเออะเรท เดอะ รูฉ รีฝเออะ ดรอ บริจ อิน delray ออน เจฟเฟอะซัน)
F*CK HIM!
(เอฟ *CK ฮิม !)
F*ck your idea, f*ck your gonarea, f*ck your diarreah, Rocky Miavia
(เอฟ *ck ยุร ไอดีอะ , เอฟ *ck ยุร gonarea , เอฟ *ck ยุร diarreah , รอคคิ Miavia)
F*ck your wife your homie did he’s f*ckin you
(เอฟ *ck ยุร ไวฟ ยุร โฮมี ดิด อีส เอฟ *ckin ยู)
F*ck the police and a 5 0 to0
(เอฟ *ck เดอะ โพะลีซ แอ็นด อะ ไฟท์ 0 to0)
F*ck Spin, Rolling Stone, and f*ck Vibe
(เอฟ *ck ซพิน , โรลลิง ซโทน , แอ็นด เอฟ *ck วายพฺ)
F*ck everybody inside
(เอฟ *ck เอวี่บอดี้ อีนไซด)
Whoevers on the cover, f*ck his mother
(ฮูเอฝเออะ ออน เดอะ คัฝเออะ , เอฟ *ck ฮิส ม๊าเธ่อร์)
F*ck your homies little brother from along the way
(เอฟ *ck ยุร โฮมี ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ ฟร็อม อะลอง เดอะ เว)
And f*ck Violent J
(แอ็นด เอฟ *ck ไฝโอะเล็นท เจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F*ck The World คำอ่านไทย Insane Clown Posse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น