เนื้อเพลง The Yellow Rose of Texas / The Eyes of Texas คำอ่านไทย Elvis Presley

Oh the yellow rose of Texas is the only girl I love
( โอ เดอะ เยลโล โรส อ็อฝ เทกซัส ซิส ดิ โอ๊นลี่ เกิล ไอ ลัฝ)
Her eyes are even bluer than Texas skies above
(เฮอ ไอ แซร์ อีเฝ็น บลูเออ แฑ็น เทกซัส สกาย อะบัฝ)
Her heart’s as big as Texas and wherever I may go
(เฮอ ฮาท แอ็ส บิก แอ็ส เทกซัส แซน ฮแวเรฝเออะ ไอ เม โก)
I’ll remember her forever because I love her so
(แอล ริเมมเบอะ เฮอ เฟาะเรฝเออะ บิคอส ไอ ลัฝ เฮอ โซ)

There are so many roses that bloom along the way
(แดร์ อาร์ โซ เมนอิ โรส แดท บลูม อะลอง เดอะ เว)
But my heart’s in Amarillo and that’s where it will stay
(บัท มาย ฮาท ซิน Amarillo แอ็นด แด๊ท ฮแว อิท วิล ซเท)
With the yellow rose of Texas so I’d better get there fast
(วิฑ เดอะ เยลโล โรส อ็อฝ เทกซัส โซ อาย เบทเทอะ เก็ท แดร์ ฟัซท)
Cause I know I was her first love and I want to be her last
(คอส ไอ โน ไอ วอส เฮอ เฟิซท ลัฝ แอ็นด ดาย ว็อนท ทู บี เฮอ ลาซท)

Oh the yellow rose of Texas is the only girl I love
(โอ เดอะ เยลโล โรส อ็อฝ เทกซัส ซิส ดิ โอ๊นลี่ เกิล ไอ ลัฝ)
Her eyes are even bluer than Texas skies above
(เฮอ ไอ แซร์ อีเฝ็น บลูเออ แฑ็น เทกซัส สกาย อะบัฝ)
Her heart’s as big as Texas and wherever I may go
(เฮอ ฮาท แอ็ส บิก แอ็ส เทกซัส แซน ฮแวเรฝเออะ ไอ เม โก)
I’ll remember her forever because I love her so
(แอล ริเมมเบอะ เฮอ เฟาะเรฝเออะ บิคอส ไอ ลัฝ เฮอ โซ)

The eyes of Texas are upon you all the live long day
(ดิ ไอ อ็อฝ เทกซัส แซร์ อุพอน ยู ออล เดอะ ไลฝ ล็อง เด)
The eyes of Texas are upon you, you cannot get away
(ดิ ไอ อ็อฝ เทกซัส แซร์ อุพอน ยู , ยู แคนน็อท เก็ท อะเว)
Do not think you can escape them at night or early in the morn
(ดู น็อท ธิงค ยู แค็น เอ็ซเคพ เฑ็ม แอ็ท ไนท ออ เออลิ อิน เดอะ มอน)
The eyes of Texas are upon you ’till Gabriel blows his horn
(ดิ ไอ อ็อฝ เทกซัส แซร์ อุพอน ยู ทิล Gabriel บโล ฮิส ฮอน)

The eyes of Texas are upon you all the live long day
(ดิ ไอ อ็อฝ เทกซัส แซร์ อุพอน ยู ออล เดอะ ไลฝ ล็อง เด)
The eyes of Texas are upon you, you cannot get away
(ดิ ไอ อ็อฝ เทกซัส แซร์ อุพอน ยู , ยู แคนน็อท เก็ท อะเว)
Do not think you can escape them at night or early in the morn
(ดู น็อท ธิงค ยู แค็น เอ็ซเคพ เฑ็ม แอ็ท ไนท ออ เออลิ อิน เดอะ มอน)
The eyes of Texas are upon you ’till Gabriel blows his horn
(ดิ ไอ อ็อฝ เทกซัส แซร์ อุพอน ยู ทิล Gabriel บโล ฮิส ฮอน)

The eyes of Texas are upon you all the live long day
(ดิ ไอ อ็อฝ เทกซัส แซร์ อุพอน ยู ออล เดอะ ไลฝ ล็อง เด)
The eyes of Texas are upon you, you cannot get away
(ดิ ไอ อ็อฝ เทกซัส แซร์ อุพอน ยู , ยู แคนน็อท เก็ท อะเว)
Do not think you can escape them at night or early in the morn
(ดู น็อท ธิงค ยู แค็น เอ็ซเคพ เฑ็ม แอ็ท ไนท ออ เออลิ อิน เดอะ มอน)
The eyes of Texas are upon you ’till Gabriel blows his horn
(ดิ ไอ อ็อฝ เทกซัส แซร์ อุพอน ยู ทิล Gabriel บโล ฮิส ฮอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Yellow Rose of Texas / The Eyes of Texas คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น