เนื้อเพลง Send Your Love คำอ่านไทย Sting

Finding the world in the smallness of a grain of sand
( ไฟนดิง เดอะ เวิลด อิน เดอะ ซมอลเน็ซ อ็อฝ อะ กเรน อ็อฝ แซ็นด)
And holding infinities in the palm of your hand
(แอ็นด โฮลดิง infinities ซิน เดอะ พาม อ็อฝ ยุร แฮ็นด)
And Heaven’s realms in the seedlings of this tiny flower
(แอ็นด เฮฝเอ็น เร็ลม ซิน เดอะ ซีดลิง อ็อฝ ดีซ ไทนิ ฟเลาเออะ)
And eternities in the space of a single hour
(แอ็นด อีเทอร์นิดีสฺ ซิน เดอะ ซเพซ อ็อฝ อะ ซิ๊งเกิ้ล เอาร)

Send your love into the future
(เซ็นด ยุร ลัฝ อีนทุ เดอะ ฟยูเชอะ)
Send your love into the distant dawn
(เซ็นด ยุร ลัฝ อีนทุ เดอะ ดีซแท็นท ดอน)

Inside your mind is a relay station
(อีนไซด ยุร ไมนด อีส ซา ริเล ซเทฌัน)
A mission probe into the unknowing
(อะ มีฌอัน พโรบ อีนทุ ดิ unknowings)
We send a seed to a distant future
(วี เซ็นด อะ ซี ทู อะ ดีซแท็นท ฟยูเชอะ)
Then we can watch the galaxies growing
(เด็น วี แค็น ว็อช เดอะ แกแลคซี่ กโรอิง)

This ain’t no time for doubting your power
(ดีซ เอน โน ไทม ฟอ ดาวดิง ยุร เพาเออะ)
This ain’t no time for hiding your care
(ดีซ เอน โน ไทม ฟอ ไฮดอิง ยุร แค)
You’re climbing down from an ivory tower
(ยัวร์ ไคลบบิง เดาน ฟร็อม แอน ไอโฝะริ เท๊าเว่อร์)
You’ve got a stake in the world we ought to share
(ยู๊ฟ ก็อท ดา ซเทค อิน เดอะ เวิลด วี อ๊อธ ทู แฌ)

You see the stars are moving so slowly
(ยู ซี เดอะ ซทา แซร์ มูฝอิง โซ ซโลลิ)
But still the earth is moving so fast
(บัท ซทิล ดิ เอิธ อีส มูฝอิง โซ ฟัซท)
Can’t you see the moon is so lonely
(แค็นท ยู ซี เดอะ มูน อีส โซ โลนลิ)
She’s still trapped in the pain of the past
(ชี ซทิล แทร๊พ อิน เดอะ เพน อ็อฝ เดอะ พาซท)

This is the time of the worlds colliding
(ดีซ ซิส เดอะ ไทม อ็อฝ เดอะ เวิลด collidings)
This is the time of kingdoms falling
(ดีซ ซิส เดอะ ไทม อ็อฝ คีงดัม ฟ๊อลิง)
This is the time of the worlds dividing
(ดีซ ซิส เดอะ ไทม อ็อฝ เดอะ เวิลด dividings)
Time to heed your call
(ไทม ทู ฮี ยุร คอล)

Send your love into the future
(เซ็นด ยุร ลัฝ อีนทุ เดอะ ฟยูเชอะ)
Send your precious love into some distant time
(เซ็นด ยุร พเรฌอัซ ลัฝ อีนทุ ซัม ดีซแท็นท ไทม)
And fix that wounded planet with the love of your healing
(แอ็นด ฟิคซ แดท วูนด พแลนเอ็ท วิฑ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ยุร ฮิวลิง)
Send your love
(เซ็นด ยุร ลัฝ)
Send your love
(เซ็นด ยุร ลัฝ)

There’s no religion but sex and music
(แดร์ โน ริลีจอัน บัท เซ็คซ แอ็นด มยูสิค)
There’s no religion but sound and dancing
(แดร์ โน ริลีจอัน บัท เซานด แอ็นด แด็นซิง)
There’s no religion but line and color
(แดร์ โน ริลีจอัน บัท ไลน แอ็นด คัลเออะ)
There’s no religion but sacred trance
(แดร์ โน ริลีจอัน บัท เซคเร็ด ทแร็นซ)

There’s no religion but the endless ocean
(แดร์ โน ริลีจอัน บัท ดิ เอ็นเล็ซ โอแฌ็น)
There’s no religion but the moon and stars
(แดร์ โน ริลีจอัน บัท เดอะ มูน แอ็นด ซทา)
There’s no religion but time and motion
(แดร์ โน ริลีจอัน บัท ไทม แอ็นด โมฌัน)
There’s no religion, just tribal scars
(แดร์ โน ริลีจอัน , จัซท ทไรบแอ็ล ซคา)

Throw a pebble in and watch the ocean
(ธโร อะ เพบเบิล อิน แอ็นด ว็อช ดิ โอแฌ็น)
See the ripples vanish in the distance
(ซี เดอะ ลีบเปิล แฝนอิฌ อิน เดอะ ดีซแท็นซ)
It’s just the same with all the emotions
(อิทซ จัซท เดอะ เซม วิฑ ออล ดิ อิโมฌัน)
It’s just the same in every instance
(อิทซ จัซท เดอะ เซม อิน เอฝริ อีนซแท็นซ)

There’s no religion but the joys of rhythm
(แดร์ โน ริลีจอัน บัท เดอะ จอย อ็อฝ ริธึ่ม)
There’s no religion but the rites of Spring
(แดร์ โน ริลีจอัน บัท เดอะ ไรท อ็อฝ ซพริง)
There’s no religion in the path of hate
(แดร์ โน ริลีจอัน อิน เดอะ พาธ อ็อฝ เฮท)
No prayer but the one I sing
(โน พเรเออะ บัท ดิ วัน ไอ ซิง)

Send your love into the future
(เซ็นด ยุร ลัฝ อีนทุ เดอะ ฟยูเชอะ)
Send your precious love into some distant time
(เซ็นด ยุร พเรฌอัซ ลัฝ อีนทุ ซัม ดีซแท็นท ไทม)
And fix that wounded planet with the love of your healing
(แอ็นด ฟิคซ แดท วูนด พแลนเอ็ท วิฑ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ยุร ฮิวลิง)
Send your love
(เซ็นด ยุร ลัฝ)
Send your love
(เซ็นด ยุร ลัฝ)

There’s no religion but sex and music
(แดร์ โน ริลีจอัน บัท เซ็คซ แอ็นด มยูสิค)
There’s no religion that’s right or winning
(แดร์ โน ริลีจอัน แด๊ท ไรท ออ วีนนิง)
There’s no religion in the path of hatred
(แดร์ โน ริลีจอัน อิน เดอะ พาธ อ็อฝ เฮทเร็ด)
Ain’t no prayer but the one I’m singing
(เอน โน พเรเออะ บัท ดิ วัน แอม ซิงกิง)

Send your love
(เซ็นด ยุร ลัฝ)
Send your love
(เซ็นด ยุร ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Send Your Love คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น