เนื้อเพลง Tears in a Vial คำอ่านไทย Megadeth

This may seem all too confusing
( ดีซ เม ซีม ออล ทู ค็อนฟยูสอิง)
How I could walk away
(เฮา ไอ เคิด วอค อะเว)
From something so weird
(ฟร็อม ซัมติง โซ เวียด)
But you see it all got too demanding, yeah
(บัท ยู ซี อิท ดอร์ ก็อท ทู ดีแมนดิง , เย่)
And I just didn’t care, I just didn’t care
(แอ็นด ดาย จัซท ดิ๊นอิน แค , ไอ จัซท ดิ๊นอิน แค)
If I cared, if I cared
(อิฟ ฟาย คา , อิฟ ฟาย คา)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
Lately I’ve been left wanting
(เลทลิ แอฝ บีน เล็ฟท วอนทิง)
But not wanting you
(บัท น็อท วอนทิง ยู)
Attraction that once was no longer there
(แอ็ทแรคฌัน แดท วันซ วอส โน ลองเงอ แดร์)
And it’s s*cks to be taken, for granted
(แอ็นด อิทซ เอส *cks ทู บี เทคเอ็น , ฟอ กรานท)
When the veil is drawn and there’s only air
(ฮเว็น เดอะ เฝล อีส ดรอน แอ็นด แดร์ โอ๊นลี่ แอ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I had to walk away
(ไอ แฮ็ด ทู วอค อะเว)
Give up something I loved
(กิฝ อัพ ซัมติง ไอ ลัฝ)
For what I loved even more
(ฟอ ว็อท ไอ ลัฝ อีเฝ็น โม)
And saved my tears for you
(แอ็นด เซฝ มาย เทีย ฟอ ยู)

Everything has lost its meaning
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส ล็อซท อิทซ มีนนิง)
I have to let it go
(ไอ แฮ็ฝ ทู เล็ท ดิธ โก)
Define myself, myself
(ดิไฟน ไมเซลฟ , ไมเซลฟ)
It starts something new, brand new
(อิท ซทาท ซัมติง นยู , บแร็นด นยู)
Forced too deep in a mirror
(โฟซ ทู ดีพ อิน อะ มีเรอะ)
To face who I really am
(ทู เฟซ ฮู ไอ ริแอ็ลลิ แอ็ม)
Now it’s just me, cause I can afford you
(เนา อิทซ จัซท มี , คอส ไอ แค็น แอ็ฟโฟด ยู)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I had to walk away
(ไอ แฮ็ด ทู วอค อะเว)
Give up something I loved
(กิฝ อัพ ซัมติง ไอ ลัฝ)
For what I loved even more
(ฟอ ว็อท ไอ ลัฝ อีเฝ็น โม)
And saved my tears for you
(แอ็นด เซฝ มาย เทีย ฟอ ยู)

I gave up something I loved
(ไอ เกฝ อัพ ซัมติง ไอ ลัฝ)
For what I loved even more
(ฟอ ว็อท ไอ ลัฝ อีเฝ็น โม)
And I saved my tears for you, in a vial
(แอ็นด ดาย เซฝ มาย เทีย ฟอ ยู , อิน อะ ไฝแอ็นด)
And I had walked away
(แอ็นด ดาย แฮ็ด วอค อะเว)

[Solo – Poland]
([ โซโล โพแล็นด ])
[Solo – Mustaine]
([ โซโล Mustaine ])

You were so beautiful to look upon
(ยู เวอ โซ บยูทิฟุล ทู ลุค อุพอน)
I can see the light in your smile
(ไอ แค็น ซี เดอะ ไลท อิน ยุร ซไมล)
Your eyes were the windows, into your soul
(ยุร ไอ เวอ เดอะ วีนโด , อีนทุ ยุร โซล)
Your body was Heavenly, just like the Sky
(ยุร บอดอิ วอส เฮฝเอ็นลิ , จัซท ไลค เดอะ ซไค)

Until, all your good looks betray you, which ain’t much
(อันทีล , ออล ยุร เกิด ลุค บิทเร ยู , ฮวิช เอน มัช)
Counted on your, count of the smiles are too long
(เคานท ออน ยุร , เคานท อ็อฝ เดอะ ซไมล แซร์ ทู ล็อง)
Your eyes are empty windows broken
(ยุร ไอ แซร์ เอมทิ วีนโด บโรเค็น)
The body maybe here but the soul is gone
(เดอะ บอดอิ เมบี เฮียร บัท เดอะ โซล อีส กอน)

I’ll save my tears for you in a vial
(แอล เซฝ มาย เทีย ฟอ ยู อิน อะ ไฝแอ็นด)
For every wicked thing that you did, that you said
(ฟอ เอฝริ วิค ธิง แดท ยู ดิด , แดท ยู เซ็ด)
But to sit and wait, I’m buried with your love
(บัท ทู ซิท แอ็นด เวท , แอม เบริ วิฑ ยุร ลัฝ)
So many tears in a vial
(โซ เมนอิ เทีย ซิน อะ ไฝแอ็นด)
Now that you’re gone and now that you’re dead
(เนา แดท ยัวร์ กอน แอ็นด เนา แดท ยัวร์ เด็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tears in a Vial คำอ่านไทย Megadeth

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น