เนื้อเพลง I Just Want You คำอ่านไทย Ozzy Osbourne

There Are No Unlockable Doors
( แดร์ อาร์ โน Unlockable โด)
There Are No Unwinnable Wars
(แดร์ อาร์ โน Unwinnable วอ)
There Are No Unrightable Wrongs
(แดร์ อาร์ โน Unrightable ร็อง)
Or Unsingable Songs
(ออ Unsingable ซ็อง)

There Are No Unbeatable Odds
(แดร์ อาร์ โน Unbeatable อ๊อดด)
There Are No Believable Gods
(แดร์ อาร์ โน บีลีฝอะบล ก็อด)
There Are No Unnameable Names,
(แดร์ อาร์ โน Unnameable เนม ,)
Shall I Say It Again, Yeah
(แฌ็ล ไอ เซ อิท อะเกน , เย่)

There Are No Impossible Dreams
(แดร์ อาร์ โน อิมพ๊อซซิเบิ้ล ดรีม)
There Are No Invisible Seams
(แดร์ อาร์ โน อินฝิ๊ซิเบิ้ล ซีม)
Each Night When Day Is Through
(อีช ไนท ฮเว็น เด อีส ธรู)
I Don’t Ask Much
(ไอ ด้อนท์ อาซค มัช)

I Just Want You
(ไอ จัซท ว็อนท ยู)
I Just Want You
(ไอ จัซท ว็อนท ยู)

There Are No Uncriminal Crimes
(แดร์ อาร์ โน Uncriminal คไรม)
There Are No Unrhymable Rhymes
(แดร์ อาร์ โน Unrhymable ไรม)
There Are No Identical Twins
(แดร์ อาร์ โน ไอเดนทิแค็ล ทวิน)
Or Forgivable Sins
(ออ Forgivable ซิน)

There Are No Incurable Ills
(แดร์ อาร์ โน Incurable แอล)
There Are No Unkillable Thrills
(แดร์ อาร์ โน Unkillable ธริล)
One Thing And You Know It’s True
(วัน ธิง แอ็นด ยู โน อิทซ ทรู)
I Don’t Ask Much
(ไอ ด้อนท์ อาซค มัช)

I Just Want You
(ไอ จัซท ว็อนท ยู)
I Just Want You
(ไอ จัซท ว็อนท ยู)
I Just Want You
(ไอ จัซท ว็อนท ยู)
I Just Want You
(ไอ จัซท ว็อนท ยู)

I’m Sick And Tired Of Bein’ Sick And Tired
(แอม ซิค แอ็นด ไทร อ็อฝ บีนโพลซิค แอ็นด ไทร)
I Used To Go To Bed So High And Wired
(ไอ ยูซ ทู โก ทู เบ็ด โซ ไฮ แอ็นด วีเออ)
Yeah – Yeah, Yeah, Yeah
(เย่ เย่ , เย่ , เย่)
I Think I’ll Buy Myself Some Plastic Water
(ไอ ธิงค แอล ไบ ไมเซลฟ ซัม พแลซทิค วอเทอะ)
I Guess I Should Have Married Lennon’s Daughter
(ไอ เก็ซ ซาย เชิด แฮ็ฝ แมริด เลนนอน ดอเทอะ)
Yeah – Yeah, Yeah, Yeah
(เย่ เย่ , เย่ , เย่)

There Are No Unachievable Goals
(แดร์ อาร์ โน Unachievable โกล)
There Are No Unsaveable Souls
(แดร์ อาร์ โน Unsaveable โซล)
No Legitimate Kings Or Queens,
(โน ลิจีทอิมิท คิง ออ ควีน ,)
Do You Know What I Mean? Yeah
(ดู ยู โน ว็อท ไอ มีน เย่)

There Are No Undisputable Truths
(แดร์ อาร์ โน Undisputable ทรูธ)
And There Ain’t No Fountain Of Youth
(แอ็นด แดร์ เอน โน เฟานทิน อ็อฝ ยูธ)
Each Night When Day Is Through
(อีช ไนท ฮเว็น เด อีส ธรู)
I Don’t Ask Much
(ไอ ด้อนท์ อาซค มัช)

I Just Want You [6 Times]
(ไอ จัซท ว็อนท ยู [ ซิก ไทม ])
Yeah, Yeah, Yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
I Just Want You
(ไอ จัซท ว็อนท ยู)
I Just Want You
(ไอ จัซท ว็อนท ยู)
Hey, Yeah,
(เฮ , เย่ ,)
I Just Want You
(ไอ จัซท ว็อนท ยู)
Yeah, Yeah, Yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
I Just Want You,
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ,)
Hey
(เฮ)
I Just Want You
(ไอ จัซท ว็อนท ยู)
I Just Want You
(ไอ จัซท ว็อนท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Just Want You คำอ่านไทย Ozzy Osbourne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น