เนื้อเพลง Counting Stars คำอ่านไทย OneRepublic

[Chorus:]
Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
(เลตลี่ แอบ บีน แอบ บีน โลซิ่ง สลี๊พ)
Dreaming about the things that we could be
(ดรีมมิ่ง งาเบ๊าท เดอะ ติงสฺ แดท วี คูด บี)
But, baby I’ve been, I’ve been praying hard
(บั๊ท เบ๊บี้ แอบ บีน แอบ บีน เพรย์อิ้ง ฮาร์ด)
Said no more counting dollars, we’ll be counting stars
(เซด โน มอร์ เค้าดิ่ง ดอลเลอะสฺ เวลล บี เค้าดิ่ง สทาร์สฺ)
Yeah, we’ll be counting stars
(เย่ เวลล บี เค้าดิ่ง สทาร์สฺ)

[Verse 1:]
I see this life like a swinging vine,
(ไอ ซี ดิส ไล๊ฟ ไล๊ค เก สวิงกิ้ง ไฝน์)
Swing my heart across the line
(สวิง มาย ฮาร์ท แอคคร๊อส เดอะ ไลน์)
In my face is flashing signs,
(อิน มาย เฟซ เซส แฟลสชิ้ง ซายนสฺ)
Seek it out and ye shall find.
(ซี๊ค กิท เด๊าท แดนด์ ยี แชลล์ ไฟนด์)

Old but I’m not that old
(โอลด์ บั๊ท แดม นอท แดท โอลด์)
Young but I’m not that bold
(ยัง บั๊ท แอม นอท แดท โบลดฺ)
And I don’t think the world is sold
(แอนด์ ได ด้อนท์ ตริ๊งค เดอะ เวิลด ดีส โซลด)
I’m just doing what we’re told
(แอม จั๊สท ดูอิ้ง วอท เวีย โทลด)

And I feel something so right by doing the wrong thing
(แอนด์ ได ฟีล ซัมติง โซ ไร๊ท บาย ดูอิ้ง เดอะ รอง ติง)
And I feel something so wrong by doing the right thing
(แอนด์ ได ฟีล ซัมติง โซ รอง บาย ดูอิ้ง เดอะ ไร๊ท ติง)

I could lie, couldn’t I, couldn’t I?
(ไอ คูด ไล คูดซึ่น ได คูดซึ่น ได)
Every thing that kills me makes me feel alive.
(เอ๊ฟรี่ ติง แดท คิลล์สฺ มี เม้คสฺ มี ฟีล อะไล้ฝ)

[Chorus:]
Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
(เลตลี่ แอบ บีน แอบ บีน โลซิ่ง สลี๊พ)
Dreaming about the things that we could be
(ดรีมมิ่ง งาเบ๊าท เดอะ ติงสฺ แดท วี คูด บี)
But, baby I’ve been, I’ve been praying hard
(บั๊ท เบ๊บี้ แอบ บีน แอบ บีน เพรย์อิ้ง ฮาร์ด)
Said no more counting dollars, we’ll be counting stars
(เซด โน มอร์ เค้าดิ่ง ดอลเลอะสฺ เวลล บี เค้าดิ่ง สทาร์สฺ)
Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
(เลตลี่ แอบ บีน แอบ บีน โลซิ่ง สลี๊พ)
Dreaming about the things that we could be
(ดรีมมิ่ง งาเบ๊าท เดอะ ติงสฺ แดท วี คูด บี)
But, baby I’ve been, I’ve been praying hard
(บั๊ท เบ๊บี้ แอบ บีน แอบ บีน เพรย์อิ้ง ฮาร์ด)
Said no more counting dollars, we’ll be—we’ll be counting stars
(เซด โน มอร์ เค้าดิ่ง ดอลเลอะสฺ เวลล บี-เวลล บี เค้าดิ่ง สทาร์)

[Verse 2:]
Baby. I feel her love and
(เบ๊บี้ ไอ ฟีล เฮอ เลิฟ แอนด์)
And I feel it burn down this river every time
(แอนด์ ได ฟีล ลิท เบิร์น ดาวน์ ดิส ริ๊เว่อร์ เอ๊ฟรี่ ไทม์)
Hope is our four-letter word, make that money watch it burn
(โฮพ เป็ด เซ๊าท์ โฟร์-เล็ทเท่อร์ เวิร์ด เม้ค แดท มั๊นนี่ ว๊อทช ชิท เบิร์น)

Old but, I’m not that old
(โอลด์ บั๊ท แอม นอท แดท โอลด์)
Young, but I’m not that bold
(ยัง บั๊ท แอม นอท แดท โบลดฺ)
And I don’t think the world is sold
(แอนด์ ได ด้อนท์ ตริ๊งค เดอะ เวิลด ดีส โซลด)
I’m just doing what we’re told
(แอม จั๊สท ดูอิ้ง วอท เวีย โทลด)

And I feel something so wrong by doing the right thing
(แอนด์ ได ฟีล ซัมติง โซ รอง บาย ดูอิ้ง เดอะ ไร๊ท ติง)
I could lie, couldn’t I, couldn’t I?
(ไอ คูด ไล คูดซึ่น ได คูดซึ่น ได)
Everything that drowns me makes me wanna fly
(เอฟรี่ติง แดท ดราวนสฺ มี เม้คสฺ มี วอนนา ฟลาย)
[adsense]
[Chorus:]
Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
(เลตลี่ แอบ บีน แอบ บีน โลซิ่ง สลี๊พ)
Dreaming about the things that we could be
(ดรีมมิ่ง งาเบ๊าท เดอะ ติงสฺ แดท วี คูด บี)
But, baby I’ve been, I’ve been praying hard
(บั๊ท เบ๊บี้ แอบ บีน แอบ บีน เพรย์อิ้ง ฮาร์ด)
Said no more counting dollars, we’ll be counting stars
(เซด โน มอร์ เค้าดิ่ง ดอลเลอะสฺ เวลล บี เค้าดิ่ง สทาร์สฺ)
Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
(เลตลี่ แอบ บีน แอบ บีน โลซิ่ง สลี๊พ)
Dreaming about the things that we could be
(ดรีมมิ่ง งาเบ๊าท เดอะ ติงสฺ แดท วี คูด บี)
But, baby I’ve been, I’ve been praying hard
(บั๊ท เบ๊บี้ แอบ บีน แอบ บีน เพรย์อิ้ง ฮาร์ด)
Said no more counting dollars, we’ll be—we’ll be counting stars
(เซด โน มอร์ เค้าดิ่ง ดอลเลอะสฺ เวลล บี-เวลล บี เค้าดิ่ง สทาร์)

Oh, take that money watch it burn,
(โอ้ เท้ค แดท มั๊นนี่ ว๊อทช ชิท เบิร์น)
Sing in the river the lessons I learned
(ซิง งิน เดอะ ริ๊เว่อร์ เดอะ เล๊ซซั่น ไซ เลิร์น)
Take that money watch it burn,
(เท้ค แดท มั๊นนี่ ว๊อทช ชิท เบิร์น)
Sing in the river the lessons I learned
(ซิง งิน เดอะ ริ๊เว่อร์ เดอะ เล๊ซซั่น ไซ เลิร์น)
Take that money watch it burn,
(เท้ค แดท มั๊นนี่ ว๊อทช ชิท เบิร์น)
Sing in the river the lessons I learned
(ซิง งิน เดอะ ริ๊เว่อร์ เดอะ เล๊ซซั่น ไซ เลิร์น)
Take that money watch it burn,
(เท้ค แดท มั๊นนี่ ว๊อทช ชิท เบิร์น)
Sing in the river the lessons I learned
(ซิง งิน เดอะ ริ๊เว่อร์ เดอะ เล๊ซซั่น ไซ เลิร์น)

Everything that kills me makes me feel alive
(เอ๊ฟรี่ติง แดท คิลล์สฺ มี เม้คสฺ มี ฟีล อะไล้ฝ)

[Chorus:]
Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
(เลตลี่ แอบ บีน แอบ บีน โลซิ่ง สลี๊พ)
Dreaming about the things that we could be
(ดรีมมิ่ง งาเบ๊าท เดอะ ติงสฺ แดท วี คูด บี)
But, baby I’ve been, I’ve been praying hard
(บั๊ท เบ๊บี้ แอบ บีน แอบ บีน เพรย์อิ้ง ฮาร์ด)
Said no more counting dollars, we’ll be counting stars
(เซด โน มอร์ เค้าดิ่ง ดอลเลอะสฺ เวลล บี เค้าดิ่ง สทาร์สฺ)
Yeah, we’ll be counting stars
(เย่ เวลล บี เค้าดิ่ง สทาร์สฺ)
Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
(เลตลี่ แอบ บีน แอบ บีน โลซิ่ง สลี๊พ)
Dreaming about the things that we could be
(ดรีมมิ่ง งาเบ๊าท เดอะ ติงสฺ แดท วี คูด บี)
But, baby I’ve been, I’ve been praying hard
(บั๊ท เบ๊บี้ แอบ บีน แอบ บีน เพรย์อิ้ง ฮาร์ด)
Said no more counting dollars, we’ll be counting stars
(เซด โน มอร์ เค้าดิ่ง ดอลเลอะสฺ เวลล บี เค้าดิ่ง สทาร์สฺ)
Yeah, we’ll be counting stars
(เย่ เวลล บี เค้าดิ่ง สทาร์สฺ)

Take that money watch it burn,
(เท้ค แดท มั๊นนี่ ว๊อทช ชิท เบิร์น)
Sing in the river the lessons I learned
(ซิง งิน เดอะ ริ๊เว่อร์ เดอะ เล๊ซซั่น ไซ เลิร์น)
Take that money watch it burn,
(เท้ค แดท มั๊นนี่ ว๊อทช ชิท เบิร์น)
Sing in the river the lessons I learned
(ซิง งิน เดอะ ริ๊เว่อร์ เดอะ เล๊ซซั่น ไซ เลิร์น)
Take that money watch it burn,
(เท้ค แดท มั๊นนี่ ว๊อทช ชิท เบิร์น)
Sing in the river the lessons I learned
(ซิง งิน เดอะ ริ๊เว่อร์ เดอะ เล๊ซซั่น ไซ เลิร์น)
Take that money watch it burn,
(เท้ค แดท มั๊นนี่ ว๊อทช ชิท เบิร์น)
Sing in the river the lessons I learned
(ซิง งิน เดอะ ริ๊เว่อร์ เดอะ เล๊ซซั่น ไซ เลิร์น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Counting Stars คำอ่านไทย OneRepublic

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น