เนื้อเพลง A Celebration คำอ่านไทย U2

Shake! Shake!
( เฌค ! เฌค !)

Don’t go
(ด้อนท์ โก)
I believe in a celebration
(ไอ บิลีฝ อิน อะ เซลิบเรฌัน)
I believe you set me free
(ไอ บิลีฝ ยู เซ็ท มี ฟรี)
I believe you can loose this chains
(ไอ บิลีฝ ยู แค็น ลูซ ดีซ เชน)
I believe you can dance with me
(ไอ บิลีฝ ยู แค็น ดานซ วิฑ มี)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)

Shake! Shake!
(เฌค ! เฌค !)
Shake! Shake!
(เฌค ! เฌค !)

I believe in the third world war
(ไอ บิลีฝ อิน เดอะ เธิด เวิลด วอ)
I believe in the atomic bomb
(ไอ บิลีฝ อิน ดิ แอะทอมอิค บ็อม)
I believe in the powers that be
(ไอ บิลีฝ อิน เดอะ เพาเออะ แดท บี)
But they won’t overpower me
(บัท เด ว็อนท โอเฝอะเพาเออะ มี)

And, and you can go there too
(แอ็นด , แอ็นด ยู แค็น โก แดร์ ทู)
And, and you can go go go go
(แอ็นด , แอ็นด ยู แค็น โก โก โก โก)

Shake! Shake!
(เฌค ! เฌค !)
Shake! Shake!
(เฌค ! เฌค !)

And we dance out of time
(แอ็นด วี ดานซ เอ้า อ็อฝ ไทม)
And everything goes ’round and ’round
(แอ็นด เอ๊วี่ติง โกซ เรานด แอ็นด เรานด)
And we don’t have the time
(แอ็นด วี ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ ไทม)
To watch the world go tumbling down
(ทู ว็อช เดอะ เวิลด โก ทัมบริง เดาน)

GO! GO!
(โก ! โก !)

I believe in the bells of Christchurch
(ไอ บิลีฝ อิน เดอะ เบลล์ อ็อฝ Christchurch)
Ringing for this land
(รีงอิง ฟอ ดีซ แล็นด)
I believe in the cells of Mountjoy
(ไอ บิลีฝ อิน เดอะ เซ็ล อ็อฝ Mountjoy)
There’s an honest man
(แดร์ แอน ออนเอ็ซท แม็น)

And, and you can go there too
(แอ็นด , แอ็นด ยู แค็น โก แดร์ ทู)
And, and you can go go go go
(แอ็นด , แอ็นด ยู แค็น โก โก โก โก)

I believe in the walls of Jericho [And you…]
(ไอ บิลีฝ อิน เดอะ วอล อ็อฝ เจริโค [ แอ็นด ยู ])
I believe they’re coming down [Can go there too]
(ไอ บิลีฝ เดรว คัมอิง เดาน [ แค็น โก แดร์ ทู ])
I belive in this city’s children [And you…]
(ไอ บิวลีฝ อิน ดีซ ซีทอิ ชีลดเร็น [ แอ็นด ยู ])
I believe the trumpet’s sound [can go go go go]
(ไอ บิลีฝ เดอะ ทรัมเพ็ท เซานด [ แค็น โก โก โก โก ])

And you can go there too
(แอ็นด ยู แค็น โก แดร์ ทู)
And you can go go go go…
(แอ็นด ยู แค็น โก โก โก โก)

I believe in what I’m doing
(ไอ บิลีฝ อิน ว็อท แอม ดูอิง)
What am I doing here…
(ว็อท แอ็ม ไอ ดูอิง เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Celebration คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น