เนื้อเพลง Cemetery Drive คำอ่านไทย My Chemical Romance

this night, walk the dead
( ดีซ ไนท , วอค เดอะ เด็ด)
in a solitary style
(อิน อะ ซอลอิเทริ ซไทล)
and crash the cemetery gates.
(แอ็นด คแร็ฌ เดอะ เซมอิทริ เกท)
in the dress your husband hates
(อิน เดอะ ดเรซ ยุร ฮัสแบ็นด เฮท)
way down, mark the grave
(เว เดาน , ม๊าร์ค เดอะ กแรฝ)
where the search lights find us
(ฮแว เดอะ เซิช ไลท ไฟนด อัซ)
drinking by the mausoleum door
(ดริงคิง ไบ เดอะ มอโซะลีอัม โด)
and they found you on the bathroom floor
(แอ็นด เด เฟานด ยู ออน เดอะ บาทรูม ฟโล)

i miss you, i miss you so far
(ไอ มิซ ยู , ไอ มิซ ยู โซ ฟา)
and the collision of your kiss that made it so hard
(แอ็นด เดอะ ค็อลลีฉอัน อ็อฝ ยุร คิซ แดท เมด อิท โซ ฮาด)

back home, off the run
(แบ็ค โฮม , ออฟฟ เดอะ รัน)
singing songs that make you slit your wrists
(ซิงกิง ซ็อง แดท เมค ยู ซลิท ยุร ริซท)
it isn’t that much fun, staring down a loaded gun
(อิท อีสซึ่น แดท มัช ฟัน , ซแทริง เดาน อะ โลด กัน)
so i won’t stop dying, won’t stop lying
(โซ ไอ ว็อนท ซท็อพ ไดอิง , ว็อนท ซท็อพ ลายยิง)
if you want i’ll keep on crying
(อิฟ ยู ว็อนท แอล คีพ ออน คไรอิง)
did you get what you deserve?
(ดิด ยู เก็ท ว็อท ยู ดิเสิฝ)
is this what you always want me for?
(อีส ดีซ ว็อท ยู ออลเว ว็อนท มี ฟอ)

i miss you, i miss you so far
(ไอ มิซ ยู , ไอ มิซ ยู โซ ฟา)
and the collision of your kiss that made it so hard
(แอ็นด เดอะ ค็อลลีฉอัน อ็อฝ ยุร คิซ แดท เมด อิท โซ ฮาด)

way down, way down
(เว เดาน , เว เดาน)
way down, way down
(เว เดาน , เว เดาน)
way down, way down
(เว เดาน , เว เดาน)
way down, way down
(เว เดาน , เว เดาน)

i miss you, i miss you so far
(ไอ มิซ ยู , ไอ มิซ ยู โซ ฟา)
and the collision of your kiss that made it so hard
(แอ็นด เดอะ ค็อลลีฉอัน อ็อฝ ยุร คิซ แดท เมด อิท โซ ฮาด)

when will i miss you, when will i miss you so far
(ฮเว็น วิล ไอ มิซ ยู , ฮเว็น วิล ไอ มิซ ยู โซ ฟา)
and the collision of your kiss that made it so hard
(แอ็นด เดอะ ค็อลลีฉอัน อ็อฝ ยุร คิซ แดท เมด อิท โซ ฮาด)
made it so hard
(เมด อิท โซ ฮาด)

way down, way down
(เว เดาน , เว เดาน)
way down, way down
(เว เดาน , เว เดาน)
way down, way down
(เว เดาน , เว เดาน)
way down, way down
(เว เดาน , เว เดาน)

way down
(เว เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cemetery Drive คำอ่านไทย My Chemical Romance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น