เนื้อเพลง Knowing Me Knowing You คำอ่านไทย Abba

No more carefree laughter
( โน โม แคฟรี ลาฟเทอะ)
Silence ever after
(ไซเล็นซ เอฝเออะ อาฟเทอะ)
Walking through an empty house, tears in my eyes
(วอคกิง ธรู แอน เอมทิ เฮาซ , เทีย ซิน มาย ไอ)
Here is where the story ends, this is goodbye
(เฮียร อีส ฮแว เดอะ ซโทริ เอ็นด , ดีซ ซิส กู๊ดบาย)

Knowing me, knowing you [ah-haa]
(โนอิง มี , โนอิง ยู [ อา haa ])
There is nothing we can do
(แดร์ อีส นัธติง วี แค็น ดู)
Knowing me, knowing you [ah-haa]
(โนอิง มี , โนอิง ยู [ อา haa ])
We just have to face it, this time we’re through
(วี จัซท แฮ็ฝ ทู เฟซ อิท , ดีซ ไทม เวีย ธรู)
[This time we’re through, this time we’re through
([ ดีซ ไทม เวีย ธรู , ดีซ ไทม เวีย ธรู)
This time we’re through, we’re really through]
(ดีซ ไทม เวีย ธรู , เวีย ริแอ็ลลิ ธรู ])
Breaking up is never easy, I know but I have to go
(บเรคคิง อัพ อีส เนฝเวอะ อีสอิ , ไอ โน บัท ไอ แฮ็ฝ ทู โก)
[I have to go this time
([ ไอ แฮ็ฝ ทู โก ดีซ ไทม)
I have to go, this time I know]
(ไอ แฮ็ฝ ทู โก , ดีซ ไทม ไอ โน ])
Knowing me, knowing you
(โนอิง มี , โนอิง ยู)
It’s the best I can do
(อิทซ เดอะ เบ็ซท ไอ แค็น ดู)

Mem’ries [mem’ries], good days [good days], bad days [bad days]
(เมมโมรีสฺ [ เมมโมรีสฺ ] , เกิด เด [ เกิด เด ] , แบ็ด เด [ แบ็ด เด ])
They’ll be [they’ll be], with me [with me] always [always]
(เด๊ว บี [ เด๊ว บี ] , วิฑ มี [ วิฑ มี ] ออลเว [ ออลเว ])
In these old familiar rooms children would play
(อิน ฑิส โอลด ฟะมีลเยอะ รุม ชีลดเร็น เวิด พเล)
Now there’s only emptiness, nothing to say
(เนา แดร์ โอ๊นลี่ เอมทิเน็ซ , นัธติง ทู เซ)

Knowing me, knowing you [ah-haa]
(โนอิง มี , โนอิง ยู [ อา haa ])
There is nothing we can do
(แดร์ อีส นัธติง วี แค็น ดู)
Knowing me, knowing you [ah-haa]
(โนอิง มี , โนอิง ยู [ อา haa ])
We just have to face it, this time we’re through
(วี จัซท แฮ็ฝ ทู เฟซ อิท , ดีซ ไทม เวีย ธรู)
[This time we’re through, this time we’re through
([ ดีซ ไทม เวีย ธรู , ดีซ ไทม เวีย ธรู)
This time we’re through, we’re really through]
(ดีซ ไทม เวีย ธรู , เวีย ริแอ็ลลิ ธรู ])
Breaking up is never easy, I know but I have to go
(บเรคคิง อัพ อีส เนฝเวอะ อีสอิ , ไอ โน บัท ไอ แฮ็ฝ ทู โก)
[I have to go this time
([ ไอ แฮ็ฝ ทู โก ดีซ ไทม)
I have to go, this time I know]
(ไอ แฮ็ฝ ทู โก , ดีซ ไทม ไอ โน ])
Knowing me, knowing you
(โนอิง มี , โนอิง ยู)
It’s the best I can do
(อิทซ เดอะ เบ็ซท ไอ แค็น ดู)

[repeat]
([ ริพีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Knowing Me Knowing You คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น