เนื้อเพลง I Can’t Sleep คำอ่านไทย Martina McBride

I Can’t Sleep For Dreaming About You
( ไอ แค็นท ซลีพ ฟอ ดรีมมิง อะเบาท ยู)
When You’re Gone There’s Nothing I Can Do
(ฮเว็น ยัวร์ กอน แดร์ นัธติง ไอ แค็น ดู)
But Lie Awake Alone And Dream The Whole Night Through
(บัท ไล อะเวค อะโลน แอ็นด ดรีม เดอะ โฮล ไนท ธรู)
I Can’t Sleep For Dreaming About You
(ไอ แค็นท ซลีพ ฟอ ดรีมมิง อะเบาท ยู)

I Close My Weary Eyes
(ไอ คโลส มาย เวียริ ไอ)
And See Your Face
(แอ็นด ซี ยุร เฟซ)
I Hold My Pillow Tight
(ไอ โฮลด มาย พีลโล ไทท)
And Dream Of Your Embrace
(แอ็นด ดรีม อ็อฝ ยุร เอ็มบเรซ)
I Know I Could Use The Rest
(ไอ โน ไอ เคิด ยูซ เดอะ เร็ซท)
But My Lonely Heart Cries Out For Your Caress
(บัท มาย โลนลิ ฮาท ไคร เอ้า ฟอ ยุร คะเรซ)

I Can’t Sleep For Dreaming About You
(ไอ แค็นท ซลีพ ฟอ ดรีมมิง อะเบาท ยู)
When You’re Gone There’s Nothing I Can Do
(ฮเว็น ยัวร์ กอน แดร์ นัธติง ไอ แค็น ดู)
But Lie Awake Alone And Dream The Whole Night Through
(บัท ไล อะเวค อะโลน แอ็นด ดรีม เดอะ โฮล ไนท ธรู)
I Can’t Sleep For Dreaming About You
(ไอ แค็นท ซลีพ ฟอ ดรีมมิง อะเบาท ยู)

They Say Absence Makes A Love Grow Stronger
(เด เซ แอบเซ็นซ เมค ซา ลัฝ กโร สตองเกอร์)
But I Don’t Believe My Empty Arms Can Hold Out Any Longer
(บัท ไอ ด้อนท์ บิลีฝ มาย เอมทิ อาม แค็น โฮลด เอ้า เอนอิ ลองเงอ)

I Can’t Sleep For Dreaming About You
(ไอ แค็นท ซลีพ ฟอ ดรีมมิง อะเบาท ยู)
When You’re Gone There’s Nothing I Can Do
(ฮเว็น ยัวร์ กอน แดร์ นัธติง ไอ แค็น ดู)
But Lie Awake Alone And Dream The Whole Night Through
(บัท ไล อะเวค อะโลน แอ็นด ดรีม เดอะ โฮล ไนท ธรู)
I Can’t Sleep For Dreaming About You
(ไอ แค็นท ซลีพ ฟอ ดรีมมิง อะเบาท ยู)
I Can’t Sleep For Dreaming About You
(ไอ แค็นท ซลีพ ฟอ ดรีมมิง อะเบาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can’t Sleep คำอ่านไทย Martina McBride

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น