เนื้อเพลง Just The Way You Are คำอ่านไทย Bruno Mars

Ohhhhh ohhhhhh ohhhhhh ohhhhhhh
(โอ~ โอ~ โอ~ โอ~)

[Verse 1:]
Oh, her eyes, her eyes
(โอ้ เฮอ อายสฺ เฮอ อายสฺ)
Make the stars look like they’re not shinin’
(เม้ค เดอะสทาร์สฺ ลุ๊ค ไล๊ค เดรว นอท ชายนิน)
Her hair, her hair
(เฮอ แฮร์ เฮอ แฮร์)
Falls perfectly without her trying
(ฟอลล์สฺ เพ๊อร์เฟ็คทลี่ วิธเอ๊าท เฮอ ทายอิ้ง)
She’s so beautiful
(ชีสฺ โซ บิวตี้ฟูล)
And I tell her everyday
(แอนด์ ได เทลล เฮอ เอวี่เดย์)
Yeah
(เย่)

I know, I know
(ไอ โนว์ ไอ โนว์)
When I compliment her she won’t believe me
(เว็น ไน คอมพลายเม้น เฮอ ชี โวน บีลี๊ฝ มี)
And it’s so, it’s so
(แอนด์ ดีสฺ โซ อิทซ โซ)
Sad to think that she don’t see what I see
(แซ้ด ทู ตริ๊งค แดท ชี ด้อนท์ ซี วอท ได ซี)
But every time she asks me, “Do I look okay?”
(บั๊ท เอ๊ฟรี่ ไทม์ ชี อาสคฺ มี ดู ไอ ลุ๊ค โอเค)
I say,
(ไอ เซย์)

[Chorus:]
When I see your face [face, face…]
(เว็น ไน ซี ยัวร์ เฟซ [เฟซ เฟซ])
There’s not a thing that I would change
(แดรส นอท ดา ติง แดท ได วู๊ด เช้งจํ)
‘Cause you’re amazing [amazing]
(ค๊อส ยัวร์ อเมซิ่ง [อเมซิ่ง])
Just the way you are [are]
(จั๊สท เดอะ เวย์ ยู อาร์ [อาร์])
And when you smile [smile, smile…]
(แอนด์ เว็น ยู สไมล์ [สไมล์ สไมล์…])
The whole world stops and stares for a while
(เดอะ โฮล เวิลดส์ สท๊อพส์ แซนด์ สแตส์ ฟอร์ รา ไวล์)
‘Cause, girl, you’re amazing [amazing]
(ค๊อส เกิร์ล ยัวร์ อเมซิ่ง [อเมซิ่ง])
Just the way you are [are].
(จั๊สท เดอะ เวย์ ยู อาร์ [อาร์])
Yeah
(เย่)

[Verse 2:]
Her lips, her lips
(เฮอ ลิพสฺ เฮอ ลิพสฺ)
I could kiss them all day if she’d let me
(ไอ คูด คิสส เด็ม มอล เดย์ ยิ๊ฟ ชี เล็ท มี)
Her laugh, her laugh
(เฮอ ล๊าฟ เฮอ ล๊าฟ)
She hates but I think it’s so sexy
(ชี เฮทสฺ บั๊ท ได ตริ๊งค กิทซ โซ เซกซี่)
She’s so beautiful
(ชีสฺ โซ บิวตี้ฟูล)
And I tell her everyday,
(แอนด์ ได เทลล เฮอ เอวี่เดย์)
[adsense]
Oh you know, you know, you know
(โอ้ ยู โนว์ ยู โนว์ ยู โนว์)
I’d never ask you to change
(อาย เน๊เว่อร์ อาสคฺ ยู ทู เช้งจํ)
If perfect’s what you’re searching for
(อิ๊ฟ เพ๊อร์เฟ็คท วอท ยัวร์ เสิร์ชชิ่ง ฟอร์)
Then just stay the same
(เด็น จั๊สท สเทย์ เดอะ เซม)
So don’t even bother asking if you look okay
(โซ ด้อนท์ อี๊เฝ่น บ๊อเทร่อรฺ แอสกิ้ง งิ๊ฟ ยู ลุ๊ค โอเค)
You know I’ll say,
(ยู โนว์ แอล เซย์)

[Chorus:]
When I see your face [face, face…]
(เว็น ไน ซี ยัวร์ เฟซ [เฟซ เฟซ])
There’s not a thing that I would change
(แดร์สฺ นอท ดา ติง แดท ได วู๊ด เช้งจํ)
‘Cause you’re amazing [amazing]
(ค๊อส ยัวร์ อเมซิ่ง [อเมซิ่ง])
Just the way you are [are]
(จั๊สท เดอะ เวย์ ยู อาร์ [อาร์])
And when you smile [smile, smile…]
(แอนด์ เว็น ยู สไมล์ [สไมล์ สไมล์…])
The whole world stops and stares for a while
(เดอะ โฮล เวิลดส์ สท๊อพส์ แซนด์ สแตส์ ฟอร์ รา ไวล์)
‘Cause, girl, you’re amazing [amazing]
(ค๊อส เกิร์ล ยัวร์ อเมซิ่ง [อเมซิ่ง])
Just the way you are [are].
(จั๊สท เดอะ เวย์ ยู อาร์ [อาร์])

The way you are
(เดอะเวย์ ยู อาร์)
The way you are
(เดอะเวย์ ยู อาร์)
Girl, you’re amazing [amazing]
(เกิร์ล ยัวร์ อเมซิ่ง [อเมซิ่ง])
Just the way you are [are]
(จั๊สท เดอะ เวย์ ยู อาร์ [อาร์])

[Chorus:]
When I see your face
(เว็น ไน ซี ยัวร์ เฟซ)
There’s not a thing that I would change
(แดร์สฺ นอท ดา ติง แดท ได วู๊ด เช้งจํ)
‘Cause you’re amazing [amazing]
(ค๊อส ยัวร์ อเมซิ่ง [อเมซิ่ง])
Just the way you are [are]
(จั๊สท เดอะ เวย์ ยู อาร์ [อาร์])
And when you smile
(แอนด์ เว็น ยู สไมล์)
The whole world stops and stares for a while
(เดอะ โฮล เวิลดส์ สท๊อพส์ แซนด์ สแตส์ ฟอร์ รา ไวล์)
‘Cause, girl, you’re amazing
(ค๊อส เกิร์ล ยัวร์ อเมซิ่ง)
Just the way you are
(จั๊สท เดอะ เวย์ ยู อาร์)
Yeah
(เย่)

Yeah
(เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just The Way You Are คำอ่านไทย Bruno Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น