เนื้อเพลง That’s What’s Up คำอ่านไทย 50 Cent feat Lloyd Banks, Tony Yayo

[Chorus- Banks]
( [ โครัซ แบ็งค ])
G-Unit, G-Unittttttt,G-Unit, G-Unittttttt,G-Unit,G-Unit [repeat]
(จี ยูนิท , จี Unittttttt , จี ยูนิท , จี Unittttttt , จี ยูนิท , จี ยูนิท [ ริพีท ])

[50 Cent-between Banks]
([ 50 เซ็นท บีทวิน แบ็งค ])
G-Unit n*gga that’s what’s up [repeat 6x]
(จี ยูนิท เอ็น *gga แด๊ท ว็อท อัพ [ ริพีท 6x ])

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
I blast 50 Cent n*gga that’s what’s up
(ไอ บลาซท 50 เซ็นท เอ็น *gga แด๊ท ว็อท อัพ)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])
Right now my life movin to fast to stop and pray
(ไรท เนา มาย ไลฟ มูฝวิน ทู ฟัซท ทู ซท็อพ แอ็นด พเร)
See every now and then I smile just not today
(ซี เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย ซไมล จัซท น็อท ทุเด)
In my hood they let the choppers spray
(อิน มาย ฮุด เด เล็ท เดอะ ชอปเพอ ซพเร)
Somebody probably got shot today
(ซัมบอดี้ พรอบอับลิ ก็อท ฌ็อท ทุเด)
I named em pop when n*ggas surfboard
(ไอ เนม เอ็ม พ็อพ ฮเว็น เอ็น *ggas surfboard)
You aint stoppin me dawg
(ยู เอน สตอปพิน มี ดาว)
Only time you left ya hood is on Monopoly boards
(โอ๊นลี่ ไทม ยู เล็ฟท ยา ฮุด อีส ออน โมะนอพโอะลิ โบด)
You grimey as birds sh*ttin on the top of ya fords
(ยู แกรมมี แอ็ส เบิด ฌะ *ttin ออน เดอะ ท็อพ อ็อฝ ยา โฟด)
You will, die by the gun if you aint droppin ya sword
(ยู วิล , ได ไบ เดอะ กัน อิฟ ยู เอน ดรอพปิน ยา โซด)
I got tattoos as well as lead marks
(ไอ ก็อท แท็ททู แอ็ส เว็ล แอ็ส เล็ด ม๊าร์ค)
To me f*cking is kinda like racin and I always get a head start
(ทู มี เอฟ *คิง อีส กินดา ไลค เรซิน แอ็นด ดาย ออลเว เก็ท ดา เฮ็ด ซทาท)
My opinion of a sweet dream is a dead NARC
(มาย โอะพีนยัน อ็อฝ อะ สวี้ท ดรีม อีส ซา เด็ด NARC)
Just yesterday guns is blastin with red darts
(จัซท เยซเทอะดิ กัน ซิส แบลซจิน วิฑ เร็ด ดาท)
Beef, you a target
(บีฟ , ยู อะ ทาเก็ท)
Cause when we come at yo ass, Aladdin wont be the only one the carpet
(คอส ฮเว็น วี คัม แอ็ท โย อาซ , อะแลดดิน ว็อนท บี ดิ โอ๊นลี่ วัน เดอะ คาเพ็ท)
Man you wanna play wit a ringer?
(แม็น ยู วอนนา พเล วิท ดา ringer)
I aint a peoples person
(ไอ เอน ดา พี๊เพิ่ล เพ๊อร์ซั่น)
I’ll give my next door neighbor the finger [f*ck you]
(แอล กิฝ มาย เน็คซท โด เนเบอะ เดอะ ฟีงเกอะ [ เอฟ *ck ยู ])
Even though I got the sh*t in the stores
(อีเฝ็น โธ ไอ ก็อท เดอะ ฌะ *ที อิน เดอะ ซโท)
I’m like a n*gga that borrow clothes
(แอม ไลค เก เอ็น *gga แดท บอโร คโลฑ)
B*tch, I’m tryin to get in ya draws
(บี *tch , แอม ทายอิน ทู เก็ท อิน ยา ดรอ)
Man I’ll dump a whole clip in ya mans braids
(แม็น แอล ดัมพ อะ โฮล คลิพ อิน ยา แม็น บเรด)
P*ssys love Nelly, he made it look cool to wear bandaids
(พี *ssys ลัฝ เนลลี, ฮี เมด อิท ลุค คูล ทู แว bandaids)
I’m blowin on damn haze
(แอม โบลวิน ออน แด็ม เฮส)
All of a sudden I’m gased, cause I’m on the radio and I can’t wait
(ออล อ็อฝ อะ ซัดดน แอม แก๊ซ , คอส แอม ออน เดอะ เรดิโอ แอ็นด ดาย แค็นท เวท)
If you aint up on thangs
(อิฟ ยู เอน อัพ ออน เตง)
Lloyd Banks is the name, G-Units the game
(ลอยด แบ็งค ซิส เดอะ เนม , จี ยูนิท เดอะ เกม)
Now I know to keep low when the heat blow
(เนา ไอ โน ทู คีพ โล ฮเว็น เดอะ ฮีท บโล)
I’ll have n*ggas post up on ya block like I’m shootin the free throw
(แอล แฮ็ฝ เอ็น *ggas โพซท อัพ ออน ยา บล็อค ไลค แอม ชูดทิน เดอะ ฟรี ธโร)
Still get the green from P-dro, better known as Pedro
(ซทิล เก็ท เดอะ กรีน ฟร็อม พี ดีโร , เบทเทอะ โนน แอ็ส เพรดโดว)
I’m ghetto like a patty ya egg-roll
(แอม เกทโท ไลค เก แพททิ ยา เอ็ก โรล)
Yea they feinin to stick me, they don’t know the meanings is wit me
(เย เด feinin ทู ซทิค มี , เด ด้อนท์ โน เดอะ มีนนิง ซิส วิท มี)
Snuck in wit Christina and Brittney
(สนักคฺ อิน วิท คริสตินา แอ็นด Brittney)
You only spend time at the mall
(ยู โอ๊นลี่ ซเพ็นด ไทม แอ็ท เดอะ มอล)
On New Years eve a body drops around the same time as the ball [yea]
(ออน นยู เยีย อี๊ฟ อะ บอดอิ ดร็อพ อะเรานด เดอะ เซม ไทม แอ็ส เดอะ บอล [ เย ])

[Chorus- Banks]
([ โครัซ แบ็งค ])
G-Unit, G-Unittttttt,G-Unit, G-Unittttttt,G-Unit,G-Unit [repeat]
(จี ยูนิท , จี Unittttttt , จี ยูนิท , จี Unittttttt , จี ยูนิท , จี ยูนิท [ ริพีท ])

[50 Cent-between Banks]
([ 50 เซ็นท บีทวิน แบ็งค ])
G-Unit n*gga that’s what’s up [repeat 6x]
(จี ยูนิท เอ็น *gga แด๊ท ว็อท อัพ [ ริพีท 6x ])
That’s what’s up
(แด๊ท ว็อท อัพ)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Keep thinkin I’m candy
(คีพ ติ้งกิน แอม แคนดิ)
Aint nuttin sweet about me
(เอน นัทดินสวี้ท อะเบาท มี)
Nigaas talkin in the pens and in the street about me
(Nigaas ทอคกิ่น อิน เดอะ เพ็น แซน อิน เดอะ ซทรีท อะเบาท มี)
Some jake, tryin to watch every move I make
(ซัม เจก , ทายอิน ทู ว็อช เอฝริ มูฝ ไอ เมค)
Cause my Deez’ll make fiends do the up-town shake
(คอส มาย Deezll เมค ฟีนด ดู ดิ อัพ ทาวน์ เฌค)
I’m a pro, far from a amateur, holdin more keys than your f*ckin janitor
(แอม มา พโร , ฟา ฟร็อม มา แอมะเทอ , โฮดดิน โม คี แฑ็น ยุร เอฟ *ckin แจนอิเทอะ)
They say ” God bless the child that could hold his own ”
(เด เซ ” ก็อด บเล็ซ เดอะ ไชล แดท เคิด โฮลด ฮิส โอน “)
You pay cops to hold you down, I just hold the chrome
(ยู เพ ค็อพ ทู โฮลด ยู เดาน , ไอ จัซท โฮลด เดอะ คโรม)
Every breath I take, every step I take, every move I make
(เอฝริ บเร็ธ ไอ เทค , เอฝริ ซเท็พ ไอ เทค , เอฝริ มูฝ ไอ เมค)
I got a ruger on my hip
(ไอ ก็อท ดา ruger ออน มาย ฮิพ)
You aint gotta like or love me but you gone respect me
(ยู เอน กอททะ ไลค ออ ลัฝ มี บัท ยู กอน ริซเพคท มี)
You need a fifth and 2 clips to try and check me
(ยู นีด อะ ฟิฟธ แอ็นด ทู คลิพ ทู ทไร แอ็นด เช็ค มี)
12 in the afternoon we can start the clappin
(12 อิน ดิ แอฟเตอร์นูน วี แค็น ซทาท เดอะ แค๊พปิน)
Look homie I’m down for that day-time action
(ลุค โฮมี แอม เดาน ฟอ แดท เด ไทม แอคฌัน)
Keep thinkin it’s a game time in front of ya home
(คีพ ติ้งกิน อิทซ ซา เกม ไทม อิน ฟรันท อ็อฝ ยา โฮม)
Get the drop on that ass and shot shadder ya bones [yea]
(เก็ท เดอะ ดร็อพ ออน แดท อาซ แซน ฌ็อท shadder ยา บอน [ เย ])

[Chorus- Banks]
([ โครัซ แบ็งค ])
G-Unit, G-Unittttttt,G-Unit, G-Unittttttt,G-Unit,G-Unit [repeat]
(จี ยูนิท , จี Unittttttt , จี ยูนิท , จี Unittttttt , จี ยูนิท , จี ยูนิท [ ริพีท ])

[50 Cent-between Banks]
([ 50 เซ็นท บีทวิน แบ็งค ])
G-Unit n*gga that’s what’s up [repeat 6x]
(จี ยูนิท เอ็น *gga แด๊ท ว็อท อัพ [ ริพีท 6x ])

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
Listen boy, Tony be the real McCoy
(ลิ๊สซึ่น บอย , โทนี่ บี เดอะ ริแอ็ล เมคคอย)
When hoes see the new toy, they jump for joy
(ฮเว็น โฮ ซี เดอะ นยู ทอย , เด จัมพ ฟอ จอย)
And even though the kid rappin
(แอ็นด อีเฝ็น โธ เดอะ คิด แรพปิน)
I still got fiens in the hood puffin on that Magic Dragon
(ไอ ซทิล ก็อท fiens ซิน เดอะ ฮุด พัฟฟิน ออน แดท แมจอิค ดแรกอัน)
My guns under my pillow, I sleep wit my shoes on
(มาย กัน อันเดอะ มาย พีลโล , ไอ ซลีพ วิท มาย ฌู ออน)
Every single night me and my mack get our groove on
(เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไนท มี แอ็นด มาย แมกคฺ เก็ท เอ๊า กรูฝ ออน)
Don’t get moved on
(ด้อนท์ เก็ท มูฝ ออน)
Cause I shoot through your bicepts your tricepts
(คอส ไอ ฌูท ธรู ยุร bicepts ยุร tricepts)
Then breeze through ya projects
(เด็น บรีส ธรู ยา พรอจเอ็คท)
When the coke come back
(ฮเว็น เดอะ โคค คัม แบ็ค)
It’s the China White
(อิทซ เดอะ ไชนะ ฮไวท)
And the d don’t sweat us in a bag a rice
(แอ็นด เดอะ ดี ด้อนท์ ซเว็ท อัซ ซิน อะ แบ็ก อะ ไรซ)
Let’s ride O T
(เล็ท ไรด โอ ที)
And burn the tape
(แอ็นด เบิน เดอะ เทพ)
I got this bad mommy, her mouth’s a sperm bank
(ไอ ก็อท ดีซ แบ็ด มอมมิ , เฮอ เมาธ ซา ซเพิม แบ็งค)
Since Yayo be a fearless man
(ซินซ Yayo บี อะ เฟียเล็ซ แม็น)
I donate my heart to them n*ggas that ran
(ไอ โดเนท มาย ฮาท ทู เฑ็ม เอ็น *ggas แดท แร็น)
And, those n*ggas in the hood don’t wanna see me famous
(แอ็นด , โฑส เอ็น *ggas ซิน เดอะ ฮุด ด้อนท์ วอนนา ซี มี เฟมัซ)
They rather see my moms make funeral arangements
(เด ราฑเออะ ซี มาย มัม เมค ฟยูเนอะแร็ล arangements)
I got enough rhymes, to fill 6 notebooks
(ไอ ก็อท อินัฟ ไรม , ทู ฟิล ซิก notebooks)
I been spittin that sh*t ever since coke crushed
(ไอ บีน สปิทดิน แดท ฌะ *ที เอฝเออะ ซินซ โคค ครัฌ)
You can hear me on your T.V. and radio at the same time
(ยู แค็น เฮีย มี ออน ยุร ที วี แอ็นด เรดิโอ แอ็ท เดอะ เซม ไทม)
I never ever say the same rhyme, it’s Tony 2 times
(ไอ เนฝเวอะ เอฝเออะ เซ เดอะ เซม ไรม , อิทซ โทนี่ ทู ไทม)
Beware of my wraith, I’m gone school you n*ggas
(บิแว อ็อฝ มาย เรธ , แอม กอน ซคูล ยู เอ็น *ggas)
Prepare for class
(พริแพ ฟอ คลาซ)
Yo I peep where your puns at, peep where you pumped that
(โย ไอ พีพ ฮแว ยุร พัน แอ็ท , พีพ ฮแว ยู พัมพ แดท)
Money you tryin to stack I spent it on blunt wraps
(มันอิ ยู ทายอิน ทู ซแท็ค ไอ ซเพ็นท ดิธ ออน บลันท แร็พ)

[Banks]
([ แบ็งค ])
Word to my mother n*gga 50 f*ckin Cent n*gga
(เวิด ทู มาย ม๊าเธ่อร์ เอ็น *gga 50 เอฟ *ckin เซ็นท เอ็น *gga)
G-Unit n*gga
(จี ยูนิท เอ็น *gga)
We about to gorrilla this industry man
(วี อะเบาท ทู gorrilla ดีซ อีนดัซทริ แม็น)
Yall n*ggas better know
(ยอล เอ็น *ggas เบทเทอะ โน)
Yall n*ggas better fear us n*gga
(ยอล เอ็น *ggas เบทเทอะ เฟีย อัซ เอ็น *gga)
Word to my mother n*gga
(เวิด ทู มาย ม๊าเธ่อร์ เอ็น *gga)
F*ck yall n*ggas wanna do
(เอฟ *ck ยอล เอ็น *ggas วอนนา ดู)
1 2 4 n*gga G-Unit
(วัน ทู โฟว เอ็น *gga จี ยูนิท)
50 Cent
(50 เซ็นท)
Tony Yayo
(โทนี่ Yayo)
Lloyd Banks n*gga
(ลอยด แบ็งค เอ็น *gga)
Bllllatttt
(Bllllatttt)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s What’s Up คำอ่านไทย 50 Cent feat Lloyd Banks, Tony Yayo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น