เนื้อเพลง I Need To Be คำอ่านไทย Mase

Yo Cardow come here, lemme school you to some sh*t
( โย Cardow คัม เฮียร , เลมมี ซคูล ยู ทู ซัม ฌะ *ที)
Yo what up dud
(โย ว็อท อัพ ดัด)
Remember that girl you said was nineteen somethin
(ริเมมเบอะ แดท เกิล ยู เซ็ด วอส ไนนทีน ซัมติน)
Yeah I remember that shorty
(เย่ ไอ ริเมมเบอะ แดท ชอร์ทดิง)
She was not nineteen
(ชี วอส น็อท ไนนทีน)
Word! Yes she is she nineteen
(เวิด ! เย็ซ ชี อีส ชี ไนนทีน)
N*gga I followed her to school that’s how I know
(เอ็น *gga ไอ ฟอลโล เฮอ ทู ซคูล แด๊ท เฮา ไอ โน)
N*gga I followed her to school you know I don’t be into that
(เอ็น *gga ไอ ฟอลโล เฮอ ทู ซคูล ยู โน ไอ ด้อนท์ บี อีนทุ แดท)
Dog, dog, she showed me some ID bee word up
(ด็อก , ด็อก , ชี โฌ มี ซัม อาย บี เวิด อัพ)
N*ggaz got to jail for that
(เอ็น *ggaz ก็อท ทู เจล ฟอ แดท)
Lot a n*ggaz go to jail
(ล็อท ดา เอ็น *ggaz โก ทู เจล)
See you not a regular n*gga right there, I know I know
(ซี ยู น็อท ดา เรกอิวเลอะ เอ็น *gga ไรท แดร์ , ไอ โน ไอ โน)
Her friend ain’t wanna give me the p*ssy
(เฮอ ฟเร็นด เอน วอนนา กิฝ มี เดอะ พี *ssy)
You wanna know what that b*tch said to me
(ยู วอนนา โน ว็อท แดท บี *tch เซ็ด ทู มี)
What happened?
(ว็อท แฮพเพ็น)

Chorus:
(โครัซ :)

I really wanna mess wit you
(ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา เมซ วิท ยู)
But I ain’t ready to have sex wit you
(บัท ไอ เอน เรดอิ ทู แฮ็ฝ เซ็คซ วิท ยู)
And I don’t mind messin on you
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ไมนด เมซซิน ออน ยู)
But I need to be, I need to be
(บัท ไอ นีด ทู บี , ไอ นีด ทู บี)
You know I need to be loved by you
(ยู โน ไอ นีด ทู บี ลัฝ ไบ ยู)
You know I need to be hugged by you
(ยู โน ไอ นีด ทู บี ฮักจฺ ไบ ยู)
And I can’t wait to be touched by you
(แอ็นด ดาย แค็นท เวท ทู บี ทั๊ช ไบ ยู)
Cause I need to be, Cause I need to be
(คอส ไอ นีด ทู บี , คอส ไอ นีด ทู บี)

Verse One: Mase
(เฝิซ วัน : Mase)

How many n*ggaz remember I thee
(เฮา เมนอิ เอ็น *ggaz ริเมมเบอะ ไอ ฑี)
First time you try to take a girl virginity
(เฟิซท ไทม ยู ทไร ทู เทค เก เกิล เฝอะจีนอิทิ)
And through the bullsh*t, you lost your identity, lost your cool
(แอ็นด ธรู เดอะ bullsh*ที , ยู ล็อซท ยุร ไอเดนทิทิ , ล็อซท ยุร คูล)
Cause you didn’t know what to tell all your n*ggaz at school
(คอส ยู ดิ๊นอิน โน ว็อท ทู เท็ล ออล ยุร เอ็น *ggaz แอ็ท ซคูล)
I had n*ggaz making bets like did he f*ck her yet
(ไอ แฮ็ด เอ็น *ggaz เมคอิง เบ็ท ไลค ดิด ฮี เอฟ *ck เฮอ เย็ท)
Ask her did he touch her bra, when I say nah they say ahh
(อาซค เฮอ ดิด ฮี ทั๊ช เฮอ บรา , ฮเว็น นาย เซ นาห์ เด เซ อา)
So tommor I use that pressure to undress her
(โซ tommor ไอ ยูซ แดท พเรฌเออะ ทู อันดเรซ เฮอ)
But the more I caress her, more I feel like a molester
(บัท เดอะ โม ไอ คะเรซ เฮอ , โม ไอ ฟีล ไลค เก molester)
So I wait for they deserve it
(โซ ไอ เวท ฟอ เด ดิเสิฝ อิท)
But every time I go to touch it, then she say I hurt it
(บัท เอฝริ ไทม ไอ โก ทู ทั๊ช อิท , เด็น ชี เซ ไอ เฮิท ดิธ)
I can’t even talk sex, then she say I’m perverted
(ไอ แค็นท อีเฝ็น ทอค เซ็คซ , เด็น ชี เซ แอม เพอเฝิท)
And then she say Mase why we can’t wait what I ain’t worth it
(แอ็นด เด็น ชี เซ Mase ฮไว วี แค็นท เวท ว็อท ไอ เอน เวิธ อิท)
It ain’t that but girl you never say I go to fast
(อิท เอน แดท บัท เกิล ยู เนฝเวอะ เซ ไอ โก ทู ฟัซท)
Ohh I’m seatin when I’m eating, …..in your ass
(โอ้ แอม seatin ฮเว็น แอม อีสดิง , อิน ยุร อาซ)
I guess you like that, huh
(ไอ เก็ซ ยู ไลค แดท , ฮู)

Chorus
(โครัซ)

Verse Two: Mase
(เฝิซ ทู : Mase)

Now mother may I, Yes you may
(เนา ม๊าเธ่อร์ เม ไอ , เย็ซ ยู เม)
I told her about all the baddest b*tches from Harlem to LA
(ไอ โทลด เฮอ อะเบาท ดอร์ เดอะ แบดเดส บี *tches ฟร็อม ฮาร์เล็ม ทู ลา)
Now anything that Mase and Blaze gotta get away
(เนา เอนอิธิง แดท Mase แอ็นด บเลส กอททะ เก็ท อะเว)
See girl work is work and baby when I’m workin I get paid
(ซี เกิล เวิค อีส เวิค แอ็นด เบบิ ฮเว็น แอม เวิคกิน นาย เก็ท เพลด)
For overnight stays thats gonna cost you breakfast on trays
(ฟอ โอะเฝอะไนท ซเท แด๊ท กอนนะ ค็อซท ยู บเรคฟัซท ออน ทเร)
No need for shower curtains, we bathe …..
(โน นีด ฟอ เฌาเออะ เคอทิน , วี เบฑ)
I live the willie life cause that’s the style that I betray
(ไอ ไลฝ เดอะ วิลลี ไลฟ คอส แด๊ท เดอะ ซไทล แดท ไอ บิทเร)
We pop Cristal like my n*ggaz got a raise
(วี พ็อพ คิดเตว ไลค มาย เอ็น *ggaz ก็อท ดา เรส)
See nowadays man you got to know these b*tches age
(ซี เนาอะเดส แม็น ยู ก็อท ทู โน ฑิส บี *tches เอจ)
Cause the ass be real fat when they be goin through that phase
(คอส ดิ อาซ บี ริแอ็ล แฟ็ท ฮเว็น เด บี โกอิน ธรู แดท เฟส)
You f*ck a girl thats young, and you gonna end up in the cage
(ยู เอฟ *ck กา เกิล แด๊ท ยัง , แอ็นด ยู กอนนะ เอ็นด อัพ อิน เดอะ เคจ)
Cause your moms ain’t tryin to hear that you never knew her age
(คอส ยุร มัม เอน ทายอิน ทู เฮีย แดท ยู เนฝเวอะ นยู เฮอ เอจ)
And naughty is the only way that bad boy plays
(แอ็นด นอทิ อีส ดิ โอ๊นลี่ เว แดท แบ็ด บอย พเล)
F*ck them hoes, have them girls recoverin for days
(เอฟ *ck เฑ็ม โฮ , แฮ็ฝ เฑ็ม เกิล recoverin ฟอ เด)
A n*gga like me, I have a girl head in her knees
(อะ เอ็น *gga ไลค มี , ไอ แฮ็ฝ อะ เกิล เฮ็ด อิน เฮอ นี)
And I never eat p*ssy cause I’m too stubborn in my ways, come on
(แอ็นด ดาย เนฝเวอะ อีท พี *ssy คอส แอม ทู ซทับเบิน อิน มาย เว , คัมมอน)

Chorus
(โครัซ)

Verse Three: Mase
(เฝิซ ธรี : Mase)

I need to be lit from my head to my feet
(ไอ นีด ทู บี ลิท ฟร็อม มาย เฮ็ด ทู มาย ฟีท)
To make a long story short, girl I need me a freak
(ทู เมค เก ล็อง ซโทริ ฌอท , เกิล ไอ นีด มี อะ ฟรีค)
She can be fat, black, light skin, type slim
(ชี แค็น บี แฟ็ท , บแล็ค , ไลท ซคิน , ไทพ ซลิม)
Matter fact shorty and even got to like me
(แมทเทอะ แฟ็คท ชอร์ทดิง แอ็นด อีเฝ็น ก็อท ทู ไลค มี)
As long as when she grab my meat, she take it down real deep
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ฮเว็น ชี กแร็บ มาย มีท , ชี เทค อิท เดาน ริแอ็ล ดีพ)
Till her body feel weak, then I’m fallin asleep
(ทิล เฮอ บอดอิ ฟีล วีค , เด็น แอม แฟลลิน อัซลีพ)
See I ain’t talkin ’bout these pre-madonna b*tches you meet
(ซี ไอ เอน ทอคกิ่น เบาท ฑิส พรี มาดอนน่า บี *tches ยู มีท)
I need it good if I ask her to handle me and my peeps
(ไอ นีด ดิท เกิด อิฟ ฟาย อาซค เฮอ ทู แฮ๊นเดิ้ล มี แอ็นด มาย พีพ)
Get down dirty, and lick ice down my b*tt cheeks
(เก็ท เดาน เดอทิ , แอ็นด ลิค ไอซ เดาน มาย บี *tt ชีค)
Then she wiggle, then I giggle, then she feel my nutsy
(เด็น ชี วิกเกิล , เด็น นาย กิ๊กเกิล , เด็น ชี ฟีล มาย nutsy)
Then she give my d*ck a kiss, probably give her clit a kiss
(เด็น ชี กิฝ มาย d*ck กา คิซ , พรอบอับลิ กิฝ เฮอ คลิทฺ ดา คิซ)
Then I hit it from the back, then I yell whos sh*t is this
(เด็น นาย ฮิท ดิธ ฟร็อม เดอะ แบ็ค , เด็น นาย เย็ล ฮู ฌะ *ที อีส ดีซ)
Then I go so hard that she need her guts fixed
(เด็น นาย โก โซ ฮาด แดท ชี นีด เฮอ กัท ฟิคซ)
If she make my nuts itch, I kill that sl*t b*tch
(อิฟ ชี เมค มาย นัท อิช , ไอ คิล แดท sl*ที บี *tch)
I done been around the world, uh huh, and never met a girl
(ไอ ดัน บีน อะเรานด เดอะ เวิลด , อา ฮู , แอ็นด เนฝเวอะ เม็ท ดา เกิล)
That’s so thorough that could s*ck a d*ck until my toes curl, uh huh
(แด๊ท โซ เธอโระ แดท เคิด เอส *ck กา d*ck อันทีล มาย โท เคิล , อา ฮู)

chorus to fade
(โครัซ ทู เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Need To Be คำอ่านไทย Mase

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น