เนื้อเพลง You Are The Everything คำอ่านไทย R.E.M.

Sometimes I feel like I can’t even sing [say, say, the light]
( ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค ไก แค็นท อีเฝ็น ซิง [ เซ , เซ , เดอะ ไลท ])
I’m very scared for this world
(แอม เฝริ ซคา ฟอ ดีซ เวิลด)
I’m very scared for me [say, say, the light]
(แอม เฝริ ซคา ฟอ มี [ เซ , เซ , เดอะ ไลท ])
Eviscerate your memory
(อิฝีซเซอะเรท ยุร เมมโอะริ)
Here’s a scene [say, say, the light]
(เฮียร ซา ซีน [ เซ , เซ , เดอะ ไลท ])
You’re in the back seat laying down
(ยัวร์ อิน เดอะ แบ็ค ซีท เลยิง เดาน)
The windows wrap around [say, say, the light]
(เดอะ วีนโด แร็พ อะเรานด [ เซ , เซ , เดอะ ไลท ])
To sound of the travel and the engine
(ทู เซานด อ็อฝ เดอะ ทแรฝแอ็ล แอ็นด ดิ เอนจิน)

All you hear is time stand still in travel
(ออล ยู เฮีย อีส ไทม ซแท็นด ซทิล อิน ทแรฝแอ็ล)
You feel such peace and absolute
(ยู ฟีล ซัช พีซ แอ็นด แอบโซลยูท)
The stillness still that doesn’t end
(เดอะ ซทีลเน็ซ ซทิล แดท ดัสอินท เอ็นด)
But slowly drifts into sleep
(บัท ซโลลิ ดริฟท อีนทุ ซลีพ)
The stars are the greatest thing you’ve ever seen
(เดอะ ซทา แซร์ เดอะ เกสเดด ธิง ยู๊ฟ เอฝเออะ ซีน)
And they’re there for you
(แอ็นด เดรว แดร์ ฟอ ยู)
For you alone you are the everything
(ฟอ ยู อะโลน ยู อาร์ ดิ เอ๊วี่ติง)

I think about this world a lot and I cry [say, say, the light]
(ไอ ธิงค อะเบาท ดีซ เวิลด อะ ล็อท แอ็นด ดาย คไร [ เซ , เซ , เดอะ ไลท ])
And I’ve seen the films and the eyes [say, say, the light]
(แอ็นด แอฝ ซีน เดอะ ฟิลม แซน ดิ ไอ [ เซ , เซ , เดอะ ไลท ])
But I’m in this kitchen
(บัท แอม อิน ดีซ คีชเอ็น)
Everything is beautiful [say, say, the light]
(เอ๊วี่ติง อีส บยูทิฟุล [ เซ , เซ , เดอะ ไลท ])
And she is so beautiful
(แอ็นด ชี อีส โซ บยูทิฟุล)
She is so young and old [say, say, the light]
(ชี อีส โซ ยัง แอ็นด โอลด [ เซ , เซ , เดอะ ไลท ])
I look at her and I see the beauty
(ไอ ลุค แกท เฮอ แอ็นด ดาย ซี เดอะ บยูทิ)
Of the light of music
(อ็อฝ เดอะ ไลท อ็อฝ มยูสิค)
The voices talking somewhere in the house
(เดอะ ฝอยซ ทอคอิง ซัมแวร์ อิน เดอะ เฮาซ)
Late spring and you’re drifting off to sleep
(เลท ซพริง แอ็นด ยัวร์ ดริฟทิง ออฟฟ ทู ซลีพ)

With your teeth in your mouth
(วิฑ ยุร ทีท อิน ยุร เมาธ)
You are here with me
(ยู อาร์ เฮียร วิฑ มี)
You are here with me
(ยู อาร์ เฮียร วิฑ มี)
You have been here and you are everything
(ยู แฮ็ฝ บีน เฮียร แอ็นด ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)

Sometimes I feel like I can’t even sing [say, say, the light]
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค ไก แค็นท อีเฝ็น ซิง [ เซ , เซ , เดอะ ไลท ])
I’m very scared for this world
(แอม เฝริ ซคา ฟอ ดีซ เวิลด)
I’m very scared for me [say, say, the light]
(แอม เฝริ ซคา ฟอ มี [ เซ , เซ , เดอะ ไลท ])
Eviscerate your memory
(อิฝีซเซอะเรท ยุร เมมโอะริ)
Here’s a scene [say, say, the light]
(เฮียร ซา ซีน [ เซ , เซ , เดอะ ไลท ])
You’re in the back seat laying down
(ยัวร์ อิน เดอะ แบ็ค ซีท เลยิง เดาน)
The windows wrap around [say, say, the light]
(เดอะ วีนโด แร็พ อะเรานด [ เซ , เซ , เดอะ ไลท ])
To sound of the travel and the engine
(ทู เซานด อ็อฝ เดอะ ทแรฝแอ็ล แอ็นด ดิ เอนจิน)

All you hear is time stand still in travel
(ออล ยู เฮีย อีส ไทม ซแท็นด ซทิล อิน ทแรฝแอ็ล)
You feel such peace and absolute
(ยู ฟีล ซัช พีซ แอ็นด แอบโซลยูท)
The stillness still that doesn’t end
(เดอะ ซทีลเน็ซ ซทิล แดท ดัสอินท เอ็นด)
But slowly drifts into sleep
(บัท ซโลลิ ดริฟท อีนทุ ซลีพ)
The greatest thing you’ve ever seen
(เดอะ เกสเดด ธิง ยู๊ฟ เอฝเออะ ซีน)
And they’re there for you.
(แอ็นด เดรว แดร์ ฟอ ยู)
For you alone, you are the everything.
(ฟอ ยู อะโลน , ยู อาร์ ดิ เอ๊วี่ติง)
For you alone, you are the everything.
(ฟอ ยู อะโลน , ยู อาร์ ดิ เอ๊วี่ติง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are The Everything คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น