เนื้อเพลง Game คำอ่านไทย Independent Sheep

They don’t understand!
( เด ด้อนท์ อันเดิซแทนด !)
They don’t understand!
(เด ด้อนท์ อันเดิซแทนด !)
They don’t understand!
(เด ด้อนท์ อันเดิซแทนด !)
They don’t understand!
(เด ด้อนท์ อันเดิซแทนด !)
How can you kill them?
(เฮา แค็น ยู คิล เฑ็ม)
How can you kill them?
(เฮา แค็น ยู คิล เฑ็ม)
How can you kil them?
(เฮา แค็น ยู kil เฑ็ม)
How can you kill them?
(เฮา แค็น ยู คิล เฑ็ม)
They killed me!
(เด คิล มี !)
They killed you!
(เด คิล ยู !)
They killed her!
(เด คิล เฮอ !)
They killed him!
(เด คิล ฮิม !)
F*ck you for being so cold!
(เอฟ *ck ยู ฟอ บีอิง โซ โคลด !)
F*ck you for being so warm!
(เอฟ *ck ยู ฟอ บีอิง โซ วอม !)
F*ck you for being so cold!
(เอฟ *ck ยู ฟอ บีอิง โซ โคลด !)
F*ck you for being so warm!
(เอฟ *ck ยู ฟอ บีอิง โซ วอม !)
That’s not the way we do it here!
(แด๊ท น็อท เดอะ เว วี ดู อิท เฮียร !)
That’s not the way we do it here!
(แด๊ท น็อท เดอะ เว วี ดู อิท เฮียร !)
That’s not the way we do it here!
(แด๊ท น็อท เดอะ เว วี ดู อิท เฮียร !)
That’s not the way we do it here!
(แด๊ท น็อท เดอะ เว วี ดู อิท เฮียร !)

You should go now,
(ยู เชิด โก เนา ,)
We don’t need you here!
(วี ด้อนท์ นีด ยู เฮียร !)
Leniency is the name of the game,
(ลีเนียนซิ อีส เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม ,)
So get the f*ck out of here!
(โซ เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ้า อ็อฝ เฮียร !)

They don’t understand the rules!
(เด ด้อนท์ อันเดิซแทนด เดอะ รูล !)
They don’t understand the rules!
(เด ด้อนท์ อันเดิซแทนด เดอะ รูล !)
They don’t understand the rules!
(เด ด้อนท์ อันเดิซแทนด เดอะ รูล !)
They don’t understand the rules!
(เด ด้อนท์ อันเดิซแทนด เดอะ รูล !)
Let them live!
(เล็ท เฑ็ม ไลฝ !)
Let them live!
(เล็ท เฑ็ม ไลฝ !)
Let them live!
(เล็ท เฑ็ม ไลฝ !)
Let them live!
(เล็ท เฑ็ม ไลฝ !)
He can live!
(ฮี แค็น ไลฝ !)
He can die!
(ฮี แค็น ได !)
He can live!
(ฮี แค็น ไลฝ !)
He can die!
(ฮี แค็น ได !)
He understands!
(ฮี อันเดิซแทนด !)
He doesn’t know!
(ฮี ดัสอินท โน !)
He understands!
(ฮี อันเดิซแทนด !)
He doesn’t know!
(ฮี ดัสอินท โน !)

I should go now,
(ไอ เชิด โก เนา ,)
They don’t need me here!
(เด ด้อนท์ นีด มี เฮียร !)
Double-standards are the name of the game,
(ดั๊บเบิ้ล ซแทนเอิด แซร์ เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม ,)
So I’ll get the f*ck out of here!
(โซ แอล เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ้า อ็อฝ เฮียร !)

The game goes on.
(เดอะ เกม โกซ ออน)
Penalties go to some.
(Penalties โก ทู ซัม)
Others escape on a technicality.
(อัฑเออะ เอ็ซเคพ ออน อะ เทคนิแคลอิทิ)
The officials reward the actors
(ดิ อ๊อฟิซเชี่ยล ริวอด ดิ แอคเทอะ)
Along with the others.
(อะลอง วิฑ ดิ อัฑเออะ)
Maybe I should conform.
(เมบี ไอ เชิด ค็อนฟอม)
Use against them
(ยูซ อะเกนซท เฑ็ม)
Their justification.
(แด จัซทิฟิเคฌัน)
They plead for it
(เด พลีด ฟอ อิท)
Until it hits their home.
(อันทีล อิท ฮิท แด โฮม)

They don’t understand,
(เด ด้อนท์ อันเดิซแทนด ,)
The game they play!
(เดอะ เกม เด พเล !)
I don’t understand!
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด !)
This insanity!
(ดีซ อินแซนอิทิ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Game คำอ่านไทย Independent Sheep

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น